Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inkvartering, hotell eller spa? Ännu bara spekulationer om Knipnäs framtid – köparen kommenterar inte

Från 2020
Uppdaterad 07.02.2020 08:33.
Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Knipnäs sjukhusfastighet ligger intill havet.
Bild: Yle/Marica Hildén

Teorierna om vad företaget Rentto planerar vid Knipnäs sjukhusfastighet i Ekenäs är många. Själv tiger köparen om sina planer, åtminstone för Yle Västnyland. Inte heller politiker i stadsstyrelsen har fått förstahandsinformation av köparen.

Yle Västnyland har försökt kontakta köparen på många olika sätt, och har till sist fått beskedet: inga kommentarer. Det beskedet kommer via arkitekten Kasper Järnefelt, som bolaget anlitar.

Det är Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist, som har gett ut uppgiften att bolaget Rentto officiellt står bakom köpet av Knipnäs gamla sjukhusfastighet.

Men i kontakter med både bolaget, arkitektbyrån som anlitas, politiker och tjänstemän är det alltid Mikael Renttos namn som kommer fram.

Mikael Rentto, som tidigare köpte Villa Ormnäs i Ekenäs, är styrelsemedlem i bolaget Rentto.

Hans namn har också förekommit i offentligheten i samband med de så kallade Panamadokumenten, där information om finländska företag som har verksamhet i skatteparadis avslöjades. En verksamhet som inte är olaglig.

Stadsdirektören har förhandlat med köparen

Nu står Raseborgs stad tillsammans med utbildningsbolaget Axxell i beråd att sälja den gamla sjukhusfastigheten till Rentto för 1,3 miljoner euro.

Staden håller också på att planera marken omkring sjukhuset och kan tänka sig att utöver sjukhusfastigheten sälja mark på cirka 8 000 kvadratmeter till Rentto för 430 000 euro.

Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Bolaget Rentto vill också köpa mark kring Knipnäsfastigheten.
Bild: Yle/Marica Hildén

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist är den som i huvudsak har skött förhandlingarna med Rentto från stadens sida. Dessutom har en fastighetsmäklare deltagit i diskussionerna.

Köparen har sagt att han ska finansiera det med finländska banker. Det räcker för oss

― Stadsdirektör Ragnar Lundqvist

Stadsgeodeten och stadsplaneringsarkitekten har också deltagit i ett par möten med köparen, berättar Lundqvist.

- Jag har träffat Mikael Rentto fyra, fem, sex gånger. Vi har också talat i telefon och skickat e-post till varandra. Jag skulle säga att det är ett ganska solitt paket vi för fram här, säger Lundqvist.

Politikerna har inte deltagit i förhandlingarna.

- Jag har hållit stadsstyrelsen informerad, kontinuerligt. Ärendet har också varit i stadsstyrelsen ett otal gånger så styrelsen borde veta rätt så detaljerat vad som har pågått.

Enn stor byggnad ur fågelperspektiv, träd, gräs, strand, mindre bilder, också priset syns på skärmen. Skärmdump av en nätauktion på huutokaupat.com. OPKK sålde Knipnäs sjukhus på uppdrag av fastighetsbolaget vars majoritetsägare är staden Raseborg.
Bildtext Sjukhusfastigheten såldes på nätauktion.
Bild: huutokaupat.com

På frågan om en hurudan bakgrundsgranskning staden har gjort om företaget svarar Ragnar Lundqvist att staden ”inte har koll på någon utländsk bakgrund”.

- Och det behöver vi kanske inte heller ha. Det här är ju ett finländskt bolag, Rentto Oy, som är köpare. Och köparen har sagt att han ska finansiera det med finländska banker. Det räcker för oss.

- Vi vill ju bara veta i något skede att vi får köpeskillingen betald. Till en viss del granskar vi nog bakgrunden, men inte utförligt.

Spa, hotell, bostäder …

Den stora frågan av allmänt intresse är vad Knipnäs riktigt ska användas till.

- Nu har ju köparen inte explicit sagt vad han ska göra med det här, men det är nog tänkt att området ska utvecklas, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.
Bildtext Ragnar Lundqvist har skött förhandlingarna med köparen.
Bild: Toni Määttä / Yle

Han hänvisar till planeringen av området som är på gång.

Tanken är att det ska bli ett område för service, undervisning, social verksamhet, affärsbyggnader och högst till 40 procent fast boende.

Hela 60 procent av verksamheten blir sådan som kan gynna staden på olika sätt, säger Lundqvist.

- Där finns ju nu möjlighet till ett spa. Det finns kanske någon form av hotellverksamhet där. Men något konkret finns ju inte. Men den ovala byggnaden man har ritat in där kunde möjligtvis vara ett spa.

Staden bestämmer vad som får ske på området

Den nya plan som görs upp för området bestämmer vad som får finnas på området. Det är staden som gör upp planen så staden kan också sätta gränserna för vad som inte får hända på området.

Men köparen är mycket delaktig i processen.

Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store har träffat Renttos arkitekt Kasper Järnefelt och tittat på området.

Store berättar att Järnefelt är en Ingåbaserad arkitekt med många projekt i regionen.

- Han har lång erfarenhet. Han planerar bland annat nybyggena vid Ekenäs sparbank och Fiskars hotell, säger Store.

Järnefelt själv ger inga kommentarer till Yle utan sin uppdragsgivares tillstånd.

I så här stora projekt skulle det vara bra att som beslutsfattare också få höra om projektet av den potentiella köparen

― Kati Sointukangas (De gröna)

Store drar paralleller till affärsmannen Olli Muurainens planer i Billnäs.

- Staden stod för planeringen av området, men Muurainen berättade vilka intressen han hade och var han till exempel önskade ha en byggnad. Det handlar om samma princip.

Store berättar att planläggningen kommer i gång på allvar bara köpet vinner laga kraft.

- Det handlar om långsiktiga planer.

Ny slags inkvartering möjlig

Tankar som har bollats fram handlar om inkvartering av olika slag, men kanske inte regelrätt hotellverksamhet.

- Det kan handla om att man är inkvarterad för en lite längre tid, kanske en månad. Och för det ändamålet ska det finnas service i området. Det kan vara frisörer, massage eller kanske spa, säger Store.

Han konstaterar att det är ”i ropet” just nu med den här typen inkvartering. Frågan är ju aktuell också i Hangö och Fabriksudden där det planeras ett slags bostadshotell invid den nya spa-byggnaden.

Nästan vilken verksamhet som helst som möjliggörs i planen är ju en bra sak

― Anita Westerholm (SFP)

Politiker och tjänstemän är väldigt måna om att poängtera att staden tog initiativ till att planera området redan innan anbudstiden gick ut för själva fastigheten.

Redan då ville man göra det möjligt att bygga en strandbastu intill fastigheterna för att göra det möjligt med olika former av verksamhet.

- Man vill stöda konceptet för att det ska lyckas, säger Simon Store.

Inte ovanligt att man inte vet vad som ska hända

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist ser inte något egentligt problem med att man inte vet vad som ska byggas på området man säljer.

- Det här är ju vanligt när vi har haft andra försäljningar som till exempel gamla stadshuset och socialkansliet. Delvis har köparen inte helt klart för sig vad hen ska göra eller så är det affärshemligheter. Inte ser jag det i det här fallet som något problematiskt, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

- Det tror jag fullt och fast på att man inte köper en sådan här fastighet och omliggande område om man inte har tankar på att utveckla området.

Staden kan inte kräva något i efterhand

Yle Västnyland har också talat med två politiker som sitter med i Raseborgs stadsstyrelse.

Något helt enkelt beslut för politikerna var det inte att sälja Knipnäs, säger Kati Sointukangas från De gröna.

- Det är en fin fastighet och det är ett komplicerat ärende. Jag tycker också det är jobbigt att vi som stad ibland intresserar oss för lite för vad som händer med våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader efter att de säljs.

Kati Sointukangas utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis.
Bildtext Kati Sointukangas (De gröna) tycker det kan vara problematiskt att all information kommit från stadsdirektören.
Bild: Marica Hildén / Yle

Sointukangas säger att det finns exempel från tidigare i Raseborg om hur affärsmän har kommit till staden och målat upp fina visioner om verksamhet som ska inbringa skatteintäkter.

- Men staden har ingen möjlighet att sedan i efterhand kräva något ifall det inte blir så som i visionerna.

Politikerna borde ha fått höra köparen

Hon vill ändå inte gå in på vilka fall hon syftar på, men efterlyser en ”sund kritik” när visioner målas upp kring större projekt.

Sointukangas säger att i fallet Knipnäs lät beredningen, alltså framförallt stadsdirektören, politikerna förstå att om staden inte säljer nu, då det finns en köpare, så kan det leda till ännu större förluster.

- När det gäller markerna förstod jag på beredningen att markerna behövs för att köparen ska kunna utveckla området. Och då ska den nya planen göra affärsverksamhet möjlig, hotell, spa eller något liknande.

Sointukangas säger att hon såg det som en positiv sak för staden ifall det kommer verksamhet som kan locka besökare till staden.

Att hon bara har fått information om projektet av stadsdirektören ser hon delvis som problematiskt.

- I så här stora projekt skulle det vara bra att som beslutsfattare också få höra om projektet av den potentiella köparen.

Sointukangas konstaterar att hon ju med säkerhet inte vet vad som kommer att hända med Knipnäs. Å andra sidan kanske köparen själv inte heller vet med säkerhet vad som ska ske.

Enkelt beslut att sälja Knipnäs

Stadsstyrelsens andra vice ordförande, Anita Westerholm (SFP), har inte heller hon träffat köparen, trots att hon alltså sitter i presidiet i styrelsen.

Att sälja Knipnäsfastigheten och tilläggsmark var inte ett svårt beslut, säger hon. Det var helt enkelt det bästa för staden.

På kort sikt får staden en förlust på 1,2 miljoner euro att betala bort. Men på längre sikt är det bättre för staden.

Anita Westerholm
Bildtext Anita Westerholm (SFP) tycker att det är viktigt att Knipnäs utvecklas och att något händer på området.
Bild: Yle/Maria Tarvasaho

Trots att staden har ett långt hyresavtal med Axxell fram till 2035 så skulle det inte ha räckt till för att få den stora lånebördan bortbetald på fastigheten.

Dessutom behöver fastigheten renoveras, säger Westerholm.

Trots att hon egentligen inte alls vet vad köparen tänker göra med markerna är det inget som bekymrar henne.

Hon säger att det viktigaste är att hon får veta att något händer på området. Planen är den som sätter ramarna och gränserna för vad som kan förverkligas på området.

- Mig veterligen så har han ingen helt klar plan utan planen möjliggör olika typer av verksamhet. Nu ges det mera möjlighet för den här personen att utveckla området. Nästan vilken verksamhet som helst som möjliggörs i planen är ju en bra sak, som jag ser det, säger Westerholm.

Hon understryker också att även om planen gör det möjligt att bygga hotell på området så finns det inga löften om att det verkligen blir hotell på området.

Tror på verksamhet

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist hoppas att köpeavtalet om Knipnäs kan undertecknas i slutet av mars.

Planläggningen tar sedan sin egen tid. Där är målet att stadsfullmäktige ska kunna godkänna planen på hösten.

Han bedömer att inget kommer att hända på de omkringliggande områdena förrän tidigast om ett år. Mer realistiskt är att något händer först om ett par år, år 2022.

Men i själva Knipnäsfastigheten tror Lundqvist på att det kommer verksamhet tidigare eftersom driftskostnaderna överskrider de hyresintäkter Axxell och Raseborg har lovat betala under några års tid.

- Mikael Rentto gör en förlust på några tiotusen euro per år om han inte får det uthyrt.

Lundqvist säger att det inom Raseborg finns företagare som har uttryckt intresse av att ha större lokaler än man har i dag.

- Men det får de företagarna diskutera med köparen.

Diskussion om artikeln