Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kyrkogatan förblir gårdsgata och antalet stadscyklar ökar – Borgå stads trafikförsök 2019 var lyckade och får fortsättning

Från 2020
En kullerstensgata med livlig trafik.
Bildtext I sommar ska nya blomkrukor placeras ut på Kyrkogatan och antalet stadscyklar öka från 60 till 100. Arkivbild.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Stadscyklar, cykelfickor, en gårdsgata och nya cykelarrangemang på Ågatan. Borgå stads trafikförsök år 2019 förbättrade säkerheten för fotgängare och cyklister. Alla fyra försök får fortsättning under 2020.

Under sommaren 2019 dök flera nyheter upp i stadsbilden i Borgå. På flera håll i staden reste sig nya cykelställningar med orangefärgade stadscyklar och i tre korsningar ritades cykelfickor på körbanan.

Därtill förvandlades backen upp till kyrkan, Kyrkogatan, till en gårdsgata med blomkrukor och cyklisterna på östra strandpromenaden flyttades ut till körbanan.

Borgå stads trafikförsök 2019

Dessa fyra trafikarrangemang var Borgå stads trafikförsök år 2019. Staden har nu sammanfattat försöken och trafikingenjör Antti Rahiala är mycket nöjd.

– Alla försök lyckades riktigt bra. Det har varit fantastiskt att se att invånarna har tagit till sig de här nya arrangemangen. Som vi ser det får alla fyra försök fortsättning det här året.

Antalet stadscyklar ökar

I mitten på juni dök stadscyklarna upp i staden. Stadens mål med dem var att erbjuda invånare och turister ett lätt och hållbart sätt att röra sig i staden.

Under säsongen användes cyklarna nästan 6 000 gånger, vilket överskred stadens förväntningar.

– De fyra försöken var så olika att det är svårt att rangordna dem. Om jag måste lyfta upp ett försök som det mest lyckade så skulle det vara stadscyklarna. I alla fall om man ser på den respons vi fått in.

Rahiala berättar att stadscyklarna också är det försök som fått mest respons, omkring 270 svar. Tre fjärdedelar av användarna ville se en fortsättning på försöket också i fortsättningen.

Orangefärgade cyklar står i en cykelställning.
Bildtext I år kommer antalet stadscyklar att öka från 60 till 100 stycken.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

I år gör stadscyklarna inte bara en comeback utan de ökar också i antal, från 60 till 100. Exakt när cyklarna placeras ut är fortfarande oklart och beror delvis på väderleken.

– Vi skulle gärna få ut dem redan under våren. Målet är att få ut dem i maj, men det är möjligt att de dyker upp redan i april om vädret tillåter, säger Rahiala.

Stadens andra cykelrelaterade försök var cykelfickorna som i augusti målades i tre korsningar i centrum.

Målet med dem var bland annat att förbättra cyklisternas synligheter i trafiken och att göra det lättare för dem att ta sig fram.

Orange lånecykel med en bricka som visar att den heter Ida.
Bildtext Borgå stad har som mål att få ut stadscyklarna redan under våren.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

I responsen framkommer det att cirka en tredjedel av cyklisterna och drygt en tredjedel av bilisterna tycker att cykelfickorna är ett fungerande koncept.

Två tredjedelar önskar att det också i framtiden finns cykelfickor i Borgå. Det här är något staden ska utvärdera. Tills dess bevarades de nuvarande cykelfickorna.

Kyrkogatan får ny modells krukor

I mitten på juni förvandlades också Kyrkogatan till en gårdsgata för att göra den mer fotgängarvänlig och för att förbättra trivseln för invånarna.

För att framhäva gårdsgatan placerades blomkrukor längs med gatan. Det här delade invånarnas åsikter.

Kullerstensgata i Borgå med livlig trafik.
Bildtext Blomkrukorna irriterade en del invånare som bland annat ansåg att de var svåra att se när de satt i bilen.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

I responsen framkommer att en del anser att krukorna var dåligt utplacerade och svåra att se från bilen medan andra anser att krukorna bidrog till det bättre för fotgängarna.

Inför vintern togs krukorna bort men gatan är fortsättningsvis en gårdsgata. Och det kommer den att fortsätta vara också nästa sommar – med ett par justeringar.

– Vi har fått respons om att krukorna är besvärliga och svåra att se. Tanken är nu att vi ska hitta nya krukor i en bättre modell så att det är lättare att lägga märke till dem, säger Rahiala.

Ågatan i Borgå
Bildtext Tidigare har fotgängare och cyklister samsats om en gemensam led.
Bild: Yle/Stefan Härus

Förändringar skedde också nere vid ån. Där flyttades cyklisterna bort från strandpromenaden ut på körbanan på Ågatan.

Målet med det här försöket var att förbättra säkerheten för fotgängarna och göra cykeltrafiken smidigare.

I utvärderingen framkommer det att cyklisterna hittade ut på körbanan men att det inte var helt problemfritt. I responsen önskar invånare att Ågatan kunde få en cykelfil eller att gatan ändras till en cykelgata.

Diskussion om artikeln