Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortum förbättrade sitt resultat och försvarar nytt kolkraftverk i Tyskland

Från 2020
Pekka Lundmark.
Bildtext Pekka Lundmark.
Bild: Lehtikuva

Fortum gjorde en miljardvinst och köper upp mer av den kritiserade tyska energijätten Uniper.

Fortums resultat ökade i fjol med 16 procent till 1,766 miljarder euro före räntor, skatter och avskrivningar.

- Det var ett bra år. Den största förbättringen kommer från vattenkraft och kärnkraft. Där hade vi ett bra år både när det gäller volymer och priser huvudsakligen i Norden, säger Fortums vd Pekka Lundmark.

Han är också nöjd med bolagets kritiserade köp av det tyska energibolaget Uniper, som producerar en del av sin el med kol. Uniper grundades 2016 då bolaget Eon knoppade av sin enhet för fossila bränslen.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark
Bildtext Fortums vd Pekka Lundmark försvarar Unipers nya kolkraftverk.
Bild: Patrik Schauman / Yle

För tillfället håller Fortum på att öka sitt ägande i Uniper, men alla detaljer kring affären är inte ännu klara på grund av att ryska myndigheter avbröts i sin behandling av ärendet då Ryssland bytte regering. Uniper äger mycket vattenkraft i Ryssland.

- Uniper är ett stort bolag. Vi äger i dag knappa hälften och förhoppningsvis snart över 70 procent.
Uniper kommer att öka vår kapacitet av utsläppsfri elproduktion med hela 60 procent. Utöver det har Uniper en stor kapacitet av gaskraft som kommer att vara en viktig teknologi under en övergångsperiod när Tyskland lägger ner kärnkraften och Europa vill bli av med kolkraften, säger Pekka Lundmark.

Tyskland har beslutat att köra ner alla kolkraftverk till år 2038.

- Det att Tyskland enligt den tyska regeringens kalkyler kommer att vara beroende av kolkraft ännu i aderton års tid beror både på att kolkraften traditionellt har en stark ställning i Tyskland och att Tyskland inom två år kommer att lägga ner kärnkraften. Därför är det inte möjligt att lägga ner kolkraften genast fast man hur skulle vilja. Tyskland behöver kolkraften för att trygga elförsörjningen, säger Pekka Lundmark.

Uniper väcker fortfarande kritik

Uniper har fått mycket kritik i Tyskland för att bolaget startar upp det splitternya kolkraftverket Datteln 4.

Tyska miljöministeriet har tidigare räknat med att Datteln 4 kommer att öka de totala utsläppen från kolkraften i Tyskland något, innan den fasas ut.

Många miljöaktivister misstänker att ministeriet har räknat i underkant.

Pekka Lundmark intygar i dag att Datteln 4 inte kommer att leda till ökade utsläpp.

- Vår åsikt, där vi stöder Uniper, är att det lönar sig att i den utsträckning man behöver kolkraft köra de kraftverk som är nyast och har all möjlig teknik för att minska utsläpp, och i stället lägga ner gamla ännu smutsigare kraftverk. Uniper publicerade förra veckan en plan att lägga ner alla sina kolkraftverk i Tyskland under de närmaste åren.

- Lite under 30 procent av Unipers kapacitet är kol och det kommer naturligtvis att fasas ut enligt de olika europeiska ländernas tidtabeller, säger Pekka Lundmark.
Han vidhåller att köpet är en bra affär.

- Vi kan nog räkna. Vi visste naturligtvis hur stor del kolkraft Uniper har när vi har prissatte den här affären. Vi räknade med det faktum att kolkraften kommer att fasas ut.

Diskussion om artikeln