Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planeringsarbetet för Aningaisbacken i Åbo inleds – vad ska ersätta verksamheten i konserthuset?

Från 2020
Åbo konserthus och Aningaisgatan en grå, snöslaskig januaridag.
Bildtext Åbo konserthus och Åbo yrkesinstitut står på Aningaisbacken.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Hur ska Aningaisbacken i Åbo centrum utvecklas efter att verksamheten i både konserthuset och yrkesinstitutet har flyttat till nya lokaler?

Åbo stad inleder ett arbete för att ändra detaljplanen för området, så att man kan hitta nya användningsmöjligheter för fastigheterna i framtiden.

Staden planerar att bygga ett nytt konserthus, och ett nytt campus för yrkesinstitutet planeras också i Österås. Därför kunde man utveckla nya användningsmöjligheter för de här fastigheterna. Detaljplanen gäller konserthuset, yrkesinstitutet och Candolinska servicehemmet.

Åbo stad äger tomterna där både yrkesinstitutet och konserthuset nu står.

Turun konserttitalo
Bildtext Åbo konserthus ritades av arkitekten Risto-Veikko Luukkonen och byggdes på 1950-talet.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Målet med detaljplaneändringen är att hitta nya användningsmöjligheter för fastigheterna och antingen hyra ut eller sälja tomtmarken. Med de här pengarna kunde staden finansiera bland annat bygget av det nya konserthuset.

Åbo stad ska också utreda om det finns möjligheter att bygga nytt på området. Meningen är att planera ett levande område kring Aningais och utreda vilket behovet är för att skydda fastigheterna på området.

Samtidigt som staden utreder möjligheterna att bygga nytt, så är det viktigt att ta hänsyn till miljön kring Trätorget och att man kan se Åbo domkyrka på Aningaisbron också i fortsättningen, meddelar staden.

Aningaisbron i Åbo
Bildtext Det är viktigt att Åbo domkyrka kan ses från Aningaisbron också i fortsättningen, anser staden.
Bild: Yle/Marie Söderman

Enligt den nuvarande tidtabellen skulle detaljplanen behandlas i stadsfullmäktige om ett par år, alltså 2022.

Målsättningarna för planeringsarbetet för en ändring av detaljplanen behandlas i stads- och miljönämnden i Åbo på tisdag.

Diskussion om artikeln