Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stora omvälvningar inom den tyska bilindustrin – över 600 000 arbetsplatser hänger på teknik som ska försvinna

Från 2020
Mercedes-Benz-bilar på rad.
Bildtext Knappt 4,7 miljoner bilar lämnade ifjol de tyska fabrikshallarna.

Den tyska bilindustrin har ett mycket dystert fjolår bakom sig. Antalet i Tyskland tillverkade bilar har inte varit så här lågt på över 20 år.
Samtidigt står bilindustrin inför enorma förändringar, som kan komma att kosta en hel del arbetsplatser.

Knappt 4,7 miljoner bilar lämnade ifjol de tyska fabrikshallarna. Det må visserligen låta som mycket, men i själva verket har antalet tillverkade bilar inte varit så här lågt på 22 år.

Där bilindustrin normalt är motorn inom den tyska ekonomin, råder nu till en del krisstämning.

– Utmaningarna är för tillfället många och stora. Mest konkret handlar det om brexit, handelsstrider och sjunkande försäljningssiffror i USA och Kina, men också om EU:s nya utsläppsregler, samt hela diskussionen kring hur vi i framtiden ska ta oss fram.

Så sammanfattar professor Oliver Falck läget för den tyska bilindustrin, när jag träffar honom på det ekonomiska institutet Ifo i München.

Som jag ser det återstår för de tyska tillverkarna inget annat än att betala böter. Det finns absolut ingen möjlighet att kompensera det här med elbilar. Bland kunderna är intresset för elbilar helt enkelt för litet.

― Helmut Becker, bilexpert.

Också bilexperten Helmut Becker säger att tiderna är svåra, men någon direkt kris vill han ändå inte tala om.

– Samtidigt som exporten drog dåligt, så växte den inhemska tyska marknaden med fem procent, säger Becker.

EU-regler betyder miljardböter

Där alltså 2019 var ett dystert år för hela branschen kan år 2020 bli ännu steget värre.

Det här hänger bland annat ihop med EU:s nya regler för utsläpp av koldioxid. Regler som i synnerhet drabbar de tyska tillverkarnas stora och kraftiga bilar, som efter den tyska dieselskandalen dessutom i allt högre grad är bensindrivna och därigenom har större koldioxidutsläpp.

Från och med nu får 95 procent av en tillverkares nyproducerade flotta av bilar inte släppa ut mer än i medeltal 95 gram koldioxid per kilometer.

Där tillverkarna ännu i år får räkna bort den fem procent av bilar med mest koldioxidutsläpp kommer regeln att redan kommande år gälla för en tillverkares alla bilar.

För varje gram som går över den fastställda gränsen måste man betala straffavgifter och för de tyska tillverkarna kan de här uppgå till miljarder.

– Det här betyder att tillverkarna är tvingade till att försöka producera och sälja så många elbilar som möjligt för att få ner medeltalet för sin flotta och för att få ner straffavgifterna, säger Falck.

I de nya reglerna får elbilarna bokföras som nollutsläpp, vilket förstås inte motsvarar verkligheten.

Till exempel i Tyskland där en stor del av elen produceras med kolkraft, medför varje laddning av bilen också koldioxidutsläpp.

– Som jag ser det återstår för de tyska tillverkarna inget annat än att betala böter. Det finns absolut ingen möjlighet att kompensera det här med elbilar. Bland kunderna är intresset för elbilar helt enkelt för litet, konstaterar Helmut Becker.

Underleverantörer hårt utsatta

För en industri som in i det sista har satsat på bensin och diesel betyder de nya reglerna i alla fall att man under de närmaste åren inte har andra alternativ än att i allt högre utsträckning börja producera elbilar.

Omställningen kommer att vara enorm och får naturligtvis följder för hela industrin.

– Det kommer säkert till nya permitteringar och man kan säkert också utgå från att underleverantörer blir tvungna att stänga fabriker. Samtidigt finns det förstås förhoppningar om att det nya som är på väg ger nya arbetsplatser.

– Vi talar här bland annat om eldriften, om självkörande bilar och om digitaliseringen av bilen, säger Falck.

Omkring 620 000 arbetsplatser hänger direkt eller indirekt ihop med förbränningsmotorn. Det här är omkring tio procent av alla arbetsplatser inom hela den tyska industrin.

― Oliver Falck

En annorlunda och på många sätt enklare teknik i elbilarna kommer att ha följder för hundratusentals arbetsplatser inom industrin, slår Oliver Falck fast i Ifo-institutets rapport.

– Omkring 620 000 arbetsplatser hänger direkt eller indirekt ihop med förbränningsmotorn. Det här är omkring tio procent av alla arbetsplatser inom hela den tyska industrin. Det här är alltså omfattningen vi talar om.

– Jag säger inte att alla de här människorna automatisk blir arbetslösa, men utmaningarna att möjligen kunna lägga om produktionen och omskola de anställda kommer att bli mycket stora, säger Falck.

Värst är situationen för många underleverantörer, som har specialiserat sig på att tillverka några få specifika delar i bilarna. Delar som i framtiden delvis eller helt kommer att falla bort.

Stor osäkerhet gällande elbilen

Den dystra stämningen inom bilbranschen var mer än tydlig också på den internationella bilmässan i Frankfurt i höstas.

Där tillverkarna gjorde allt för att ställa elbilsmodellerna i centrum var många av de möjliga kunderna ändå allt annat än intresserade.

En man sätter sladden in i en elbil som ska laddas.
Bildtext Frågorna kring elbilar är många bland tyska kunder.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

– Man kan ju fråga sig varför till exempel myndigheter inte redan har gått över till elbilar. Det hänger ihop med att elbilarna endast i få fall är anpassade för de krav som kunderna har, säger Helmut Becker.

– Det blir intressant att se med vilken aggressiv marknadsföring tillverkarna kommer att försöka få de här bilarna sålda, säger Oliver Falck.

I vilket fall som helst, så står biltillverkarna inför en mycket svår uppgift.

– Bland många tyska kunder är osäkerheten mycket stor. Det gäller allt från hur man ska ladda bilen till vilken teknik som till slut slår igenom. Är det den batteridrivna elbilen eller bränslecellsbilar?

– Ingen vet idag heller vilket andrahandsvärde en elbil kommer att ha, säger Falck.

Tyska industrin slagkraftig trots allt

I den internationella konkurrensen utgår Falck ändå från att de tyska tillverkarna, trots de stora omvälvningarna, kommer att spela en betydande roll också i framtiden.

Den tekniska biten att bygga en bil behärskar man som få andra, men på andra punkter ser han också vissa svagheter.

– Det som oroar mig är hur man tacklar det som handlar om data och digitalisering. Här ser de tyska tillverkarna nu ut att satsa på samarbete med amerikanska digitaljättar.

Tillfälliga svackor och strukturomvandlingar hör till all form av affärsverksamhet.

― Helmut Becker, bilexpert.

Enligt Falck är ändå den stora frågan vem som i framtiden vinner mest på det här samarbetet. Är det digitalbolagen eller är det biltillverkarna?

– Frågan är om man fortfarande kan göra goda affärer endast med att sätta ihop bilarna eller om de stora vinsterna kommer från de digitala lösningar vi kommer att se i anslutning till framtidens bilar, säger Oliver Falck.

– Tillfälliga svackor och strukturomvandlingar hör till all form av affärsverksamhet, säger Helmut Becker.

– Den tyska bilindustrin förfogar över hela skalan teknik som behövs för att bygga kvalitetsbilar och det som ska driva dem. Det samma kan ingen annan bilindustri uppvisa, slår Becker fast.

Diskussion om artikeln