Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Behovet av stödfamiljer ökar i Jakobstadsregionen

Från 2020
En flicka går i en korridor.
Bildtext - Vi önskar att de som har resurser tar kontakt med oss. Vi behöver fler stödfamiljer, säger Carita Blomström i Jakobstad.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Behovet av stödfamiljer har länge varit stort och det ökar alltjämt. Det uppger man på familjeservicecentralen i Jakobstadsregionen. Där hade man över 100 barn i stödfamiljer under 2019.

Exakt hur stort behovet är har visat sig vara svårt att kartlägga. Det vet Jakobstasdsbon Anu-Riina Svenlin som har disputerat om stödfamiljer.

- Vi vet varken hur många barn som har en stödfamlij eller hur många som står i kö för stödfamiljer. Vi för inte sådan statistik på nationell nivå.

Svenlin vet dock att man i huvudstadsregionen talar om 100-tals barn.

- Och i Jakobstadsregionen verkar behovet alltjämt hållas på lika hög behovsnivå, säger Svenlin.

Det kan Carita Blomström, enhetschef för familjeservicecentralen på social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, bekräfta.

- Det kan bero på att vi har blivit bättre på att erbjuda våra tjänster. Men det kan också hända att behovet av stödfamiljer ökar för att vissa familjer inte har ett så stort nätverk kring sig, säger Blomström.

Bristen på stödfamiljer är stor.

Blomström kan också ge siffror: Från 2018 till 2019 ökade antalet barn i stödfamiljer från 91 till 114.

Antalet stödfamiljer ligger mellan 50 och 60.

- Vi önskar att de som har resurser tar kontakt med oss. Vi behöver fler stödfamiljer, säger Blomström.

Försöker nå framtida stödfamiljer via media

Det är en utmaning att nå ut till folk och hitta nya stödfamiljer.

- Vi har planer på att hitta stödfamiljer via t.ex. småbarnspedagogiken och genom att gå ut i media och berätta om vårt behov.

Hur ofta barnet är hos stödfamiljen varierar från fall till fall.

- Det kan handla om en kväll i veckan och hjälp med läxorna, eller någon hobby. Men det kan också t.ex. handla om ett veckoslut.

Hon ser det att stödfamiljen bygger en relation till både barnet och dess familj som en förutsättning för att barnet ska känna sig tryggt i stödfamiljen.

- Och också det att föräldrarna känner sig trygga med att lämna barnet hos stödfamiljen.

Blomström berättar att man försöker matcha barnets behov med stödfamiljens resurser. Man ser till sånt som ålder, bakgrund och språk.

Vad gäller barnets föräldrar och deras möjlighet att få stöd av stödfamiljen, är det inte utgångsläget.

Men visst kan det också fungera så, bedömer Blomström.

Avlastning för hela familjen

Anu-Riina Svenlin säger att stödfunktionen för två familjer samman och att barnen besöker eller umgås med stödfamiljen under en längre tidsperiod.

- Det är viktigt att man tänker sig för innan man tar sig an uppgiften som stödfamilj. Man bör fråga sig om man är redo att tillägna ett veckolslut per månad för det här.

Men Svenlin vet att belöningen är stor. Även om man inte tjänar på det.

- De stödfamiljer som jag talat med säger alla att de här veckolsuten är väldigt speciella och meningsfulla för den egna familjen. Samvaron ökar och man planerar sin tid tillsammans mer noggrant.

Också i Vasa behövs stödfamiljer

Camilla Helsing-Isaksson är socialarbetare inom familjevården på Vasa stad. Hon har precis gett ifrån sig stödfamiljsverksamheten men har många års erfarenhet av den.

- Vi kan inte kräva att våra stödfamiljer också bygger en relation till barnets familj. Men i början ordnar vi en träff med föräldrarna och stödfamiljen och på det sättet får de en kontakt, säger Helsing-Isaksson.

Kvinna i grå tröja ser in i kameran, i bakgrunden gröna björklöv.
Bildtext Camilla Helsing-Isaksson.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Man kan inte heller kräva att barnets föräldrar får stöd av stödfamiljen.

- Men jag har varit med i såna situationer och det är väldigt fint när det fungerar, säger Helsing-Isaksson.

Även hon konstaterar att behovet fortsättningsvis är stort och konstant. Men hon kan inte säga att behovet direkt skulle ha ökat.

Bristen på stödfamiljer betyder att man inte lyckas ge alla barn en plats i en stödfamilj.

Man försöker hitta nya stödfamiljer via familjevårdens nätsidor och broschyrer.

Diskussion om artikeln