Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bättre övervakning syns i brottsstatistiken i Österbotten – mer droger och längre utredningstid

Från 2020
Portätt av biträdande polischef Bo-Erik Hanses vid Österbottens polisinrättning.
Bildtext Biträdande polischef Bo-Erik Hanses vid Polisinrättningen i Österbotten.
Bild: Yle/Anna Wikman

Att polisen i Österbotten valt att satsa på mer närvaro och övervakning har i sin tur lett till fler brott i statistiken för 2019. Antalet narkotikabrott fortsätter öka. Samtidigt har utredningstiden ökat till 150 dagar.

På tio år har antalet narkotikabrott fördubblats i de tre österbottniska landskap som hör till Polisinrättningen i Österbotten. Från 2018 till 2019 ökade antalet narkotikabrott med dryga elva procent.

- Trenden är negativ och vi ser inget trendbrott. Det är bekymrande, säger kommunikationschef Mikael Appel.

Men att polisen påträffat fler brott har i sin tur ökat arbetsbördan för utredarna. 2018 var utredningstiden 127 dagar, 2019 låg den på 150 dagar.

- Brottsutredningen är pressad i hela landet, också hos oss. Vi kan inte förneka det, säger Appel.

Porträtt av kommunikationschef Mikael Appel på Österbottens polisinrättning.
Bildtext Mikael Appel.
Bild: Yle/Anna Wikman

Gatuövervakning har gett resultat

Den österbottniska polisinrättningens försök med gatuövervakning av narkotika har gett resultat. Nästan hundra procent av narkotikabrotten 2019 har upptäckts tack vare övervakning. En liten andel har kommit in genom anmälningar.

Efter försöket har man gjort det hela permanent och också utvidgat det från Vasa till Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Gatunarkotikagruppen satsar på efterfrågan på droger. Utöver det har polisen en grupp som sysslar med tung narkotikabrottsbekämpning som sysslar med utbudet av droger.

- När vi har den här helheten gör det att de får väldigt mycket information som vi har nytta av, säger biträdande polischef Bo-Erik Hanses vid Polisinrättning i Österbotten.

Från rattfull till husrannsakan

Att fler använder narkotika syns också i statistiken för antalet rattfulla som polisen fått fast. I Vasaregionen är nu mer än hälften av de som åker fast för rattfylleri påverkade av andra ämnen en alkohol. Men sett till hela polisinrättningen har alkoholen ännu ett litet övertag.

Också det är något som räknas som en arbetsdryg process för polisen. Alkohol upptäcks snabbt via en mätning av promille. Droger kan polisen ute i trafiken upptäcka genom ett snabbtest. Men är testet positivt måste ett blodprov tas och en klinisk undersökning göras för att avgöra vilka ämnen det är som personen i fråga intagit.

- Ett sådant fall leder ofta till en husrannsakan och i sin tur till narkotikabrott, kanske till och med grova narkotikabrott. Bara en husrannsakan är väldigt arbetsdryg, säger Hanses.

Appel säger att poliserna uppskattar den tekniska utvecklingen som medgjort snabbtestet man kan utföra ute i trafiken. Men visst finns det önskemål hos poliserna om ett verktyg som skulle medföra att polisen ute på fältet kunde få klart för sig vilket ämne det är polisen intagit, utan att behöva föra personen till sjukhus för undersökning.

- Det säger sig själv, åker polisen från Karleby till Lestijoki och där påträffar en rattfull person med narkotika i kroppen är det en lång väg att köra tillbaka till Karleby för att göra undersökning, säger Hanses.

Längst utryckningstid i hela landet

Att narkotikabrotten ökar är en trend som syns i hela landet. Men det som däremot inte ligger på samma nivå som resten av landet är utryckningstiden.

Polisinrättningen i Österbotten utmärker sig negativt som den polisinrättning i hela landet med sämst utryckningstid.

Mikael Appel förklarar att brotten oftast utförs i eller nära städer, det gäller till exempel Kust-Österbotten. Men vad gäller Södra Österbotten utförs en hel del brott på landsbygden.

Den österbottniska polisen har försökt motverka det här på två sätt. Dels har de omorganiserat sina ansvarsområden så att de kan överskrida fältchefsgränser. Det betyder att om ett brott sker i Bötom eller Storå och personalen på Nödcentralen ser att patrullen i Kristinestad är närmast kan de skicka dit den. Det gäller också andra vägen, om ett brott sker i Närpes kan Kauhajokipatrullen skickas dit om den är närmast.

När det gäller det senare exemplet kan ett visst språkproblem uppstå men enligt Hanses brukar det gå ändå.

Den andra lösningen man arbetat fram för att korta ner utryckningstiderna i Södra Österbotten är att använda sig av väktarpatruller i Seinäjoki.

- Vi har en väktarpatrull som kan köra de gripna och omhändertagna och befria polis från transportuppgifter. De kan också befria poliserna från vaktuppgifter i tingsrätterna och att köra häktade till fängelsen, säger Hanses.

Inte ljus men dis i horisonten

Just nu arbetar 470 poliser på Österbottens polisinrättning. Till inrättningen i fråga hör Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten och sammanlagt 40 städer och kommuner.

För att underlätta utredningstiden och utryckningstiden önskar Hanses sig fler poliser.

Finns det någon ljus i horisonten vad gäller det att få anställa fler?

- Nja, lite dis kanske. I regeringsprogrammet utlovas fler poliser men det gäller hela landet, det är oklart var de poliserna ska placeras, säger Hanses.

God säkerhet, trots allt

Överlag minskade strafflagsbrotten, bortsett från trafikförseelserna, något 2019. Den typ av brott som ökade var förutom narkotikabrott var rån, stölder och sexualbrott.

Att antalet sexualbrott ökade kan delvis förklaras med en relativt ny beteckning i lagen, sexuellt antastande. Tidigare har brott som hör under den rubriken inte antecknats.

Polisinrättningen i Österbotten kan ståta med en av de bästa gatusäkerhetsresultaten i landet. Där har den ökade övervakningen och närvaron ett finger med i spelet.

Diskussion om artikeln