Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Undersökning: Allt fler barn och unga äter adhd-mediciner

Från 2020
Två pillerburkar ligger på ett bord.
Bildtext Drygt 20 000 barn åt adhd-mediciner i Finland år 2018.
Bild: Mikko Koski / Yle

Allt fler barn och ungdomar i Finland åt adhd-mediciner år 2018, visar en undersökning som gjorts av Folkpensionsanstalten och Åbo universitet.

Enligt studien fick drygt 20 000 barn i åldern 6–17 sjukförsäkringsersättningar för medicinerna år 2018.

Det är fler pojkar än flickor som äter adhd-mediciner. Av pojkarna i åldersgruppen 6–12 åt 4,4 procent adhd-mediciner.

Betydligt färre flickor i samma ålder åt av medicinerna, alltså 1 procent. Av ungdomarna (13–17-åringarna) åt 4,2 procent av pojkarna och 1,3 procent av flickorna adhd-mediciner.

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personer med adhd kan exempelvis ha svårt att koncentrera sig i vissa miljöer.

I Finland har adhd-medicineringen ökat i långsammare takt jämfört med de andra nordiska länderna. Samtidigt är skillnaderna mellan könen betydligt större här jämfört med resten av Norden.

"Vi behöver mer forskning"

Undersökningen indikerar att man har blivit bättre på att känna igen adhd-symptom hos pojkar, medan liknande symtom inte alltid identifieras hos flickor.

– Vi behöver mer forskning kring de bakomliggande faktorerna för varför det finns könsskillnader då det gäller medicineringen av adhd. Det samma gäller medicineringen av psykoser och depression. Vi vet att användningen av psykosmediciner ökar markant bland tonårsflickor, säger forskningschefen Leena Saastamoinen på FPA i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att adhd-medicineringen är vanligare bland de barn som var födda i slutet av året jämfört med de barn som är födda i början av året.

Enligt forskarna är det viktigt att öka förståelsen för på vilka olika sätt adhd kan ge sig i uttryck för att man ska kunna erbjuda barnen rätt typ av stöd.

Diskussion om artikeln