Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolor på två språk, daghem och fritidsverksamhet – Laurentiushuset väntas bli den nya samlingsplatsen för Lojobor i alla åldrar

Från 2020
Uppdaterad 26.02.2020 10:21.
Laurentiushuset under byggtiden.
Bildtext Laurentiushuset ska bli Lojos nya samlingsplats. I slutet av året ska byggnaden stå klar.
Bild: Maria Wasström / Yle

Skolor på svenska och finska, småbarnspedagogik, musik, konst och medborgarinstitut - allt detta ska samlas i det nya Laurentiushuset som just nu reser sig strax intill den medeltida gråstenskyrkan i Lojo.

Laurentiushuset är Lojo stads storsatsning på utbildning och kultur. Byggarbetena pågår för fullt och huset ska stå klart i slutet av året. Projektet beräknas kosta över tjugo miljoner euro.

- Laurentiushuset är en skola men också väldigt mycket mer än så, säger Charlotta Allamo, som är biträdande rektor för de svenska skolorna i Lojo.

Anttilan koulu och Laurentiussalen i förgrunden. Byggarbetsplatsen i bakgrunden.
Bildtext Laurentiushuset byggs strax bakom Anttilan koulu och Laurentiussalen.
Bild: Maria Wasström / Yle

I det nya skolcentret ska elever från tre nuvarande skolor flytta in.

Den svenskspråkiga Solbrinkens skola med årskurserna 1-6 flyttar i sin helhet, medan de nuvarande finskspråkiga skolorna Anttilan koulu och Tytyrin koulu slås samman till en enhetsskola med årskurserna 1-9.

De svenskspråkiga eleverna i årskurs 7-9 fortsätter som tidigare i Källhagens skola i Virkby.

Plan för hur Laurentiushuset kan komma att se ut.
Bildtext Så här är det tänkt att Laurentiushuset ska se ut när det är klart om mindre än ett år.
Bild: Skanska

Laurentiushuset kommer också att inhysa svenskt och finskt daghem, musikinstitut, medborgarinstitut och konstskola. Tanken är att det ska finnas verksamhet i huset från morgon till kväll.

- Det kommer att bli ett verkligt mångfunktionellt hus som ändrar skepnad under dagens lopp. Det ska vara en samlingsplats både för små barn, unga och äldre människor.

Kirsi Martin, Charlotta Allamo och Lotta Sandberg-Nyman
Bildtext Kirsi Martin, Charlotta Allamo och Lotta Sandberg-Nyman följer gärna med bygget av Laurentiushuset från Solbrinkens skolgård. Vad som ska hända med den skolbyggnaden (i bakgrunden) är ännu oklar.
Bild: Maria Wasström / Yle

Tillsammans med bland andra klasslärarna Kirsi Martin och Lotta Sandberg-Nyman från Solbrinkens skola följer Allamo regelbundet med byggarbetena, som de har uppsikt över från lärarrumsfönstret i Solbrinkens skola.

- Vi brukar följa med bygget på rasterna med eleverna. När de pålade grunden darrade nog vårt hus en hel del, säger Lotta Sandberg-Nyman som är lärare i årskurs ett i år.

Svensk miniskola i den stora finska helheten

Lotta Sandberg-Nyman är själv både som lärare och förälder glad över att Laurentiusbygget nu förverkligas och betonar vikten av att skapa ett svenskt rum i det annars så finska Lojo.

I det nya skolcentret kommer det att finnas en svenskspråkig "avdelning" för både skola och småbarnspedagogik.

- Det är viktigt att vi är noggranna med svenskan för Lojo är så finskspråkigt att om man inte talar svenska i skolan och inte så mycket hemma heller så går det inte så bra, säger Sandberg-Nyman.

Det nya huset kommer att inhysa över 1 100 småbarn och skolelever. Av dem är cirka 180 svenskspråkiga.

Flyttmånaden beräknas vara januari 2021.

- Jag tycker det börjar se lite bråttom ut men det händer hela tiden massor av saker så jag vill tro att vi börjar tänka på flytt när julstädningen är över, säger Charlotta Allamo.

Laurentiushuset i Lojo blir ett mångfunktionellt hus för alla åldrar

3:46

Diskussion om artikeln