Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Läkarförbundet oense med JO om vaccineringsfall: "Skulle kunna räcka med en förälders samtycke"

Från 2020
vaccin
Bildtext Många har glömt bort hur allvarliga sjukdomarna är som vi vaccinerar mot, säger Läkarförbundets Hannu Halila.
Bild: EPA

Ibland möter läkare situationer där man måste väga läkaretiken mot lagstiftningen – och många läkare betraktar nog läkaretiken som den viktigare av de två. Det säger Finlands läkarförbunds vice verksamhetsledare Hannu Halila. Enligt Halila gjorde Helsingfors skolhälsovård och rådgivningstjänster rätt när de gav tre barn MPR-vaccin mot en förälders vilja.

År 2018 vaccinerades tre barn i Helsingfors inför en resa till ett område där mässlingepidemier förekommer. Den ena föräldern samtyckte, men inte den andra. Trots det vaccinerades barnen - och nyligen konstaterade justitieombudsmannen JO att hälsovården agerat fel.

På Läkarförbundet gör man en annan bedömning än JO.

- I det här fallet skulle barnen resa till ett mässlingsepidemiområde och därför tänker jag att vårdgivarna i Helsingfors agerade rätt, säger Hannu Halila.

Porträtt av en medelålders man mot vit bakgrund. Han tittar in i kameran och ler lite. Han är iklädd skjorta, slips och kavaj.
Bildtext Hannu Halila tycker att det borde räcka om en förälder säger ja till vaccin.
Bild: Finlands läkarförbund

JO har tidigare fattat beslut i liknande fall, med samma utgång: båda vårdnadshavares samtycke behövs när barn ska vaccineras. De tidigare fallen gällde svininfluensavaccinet och HPV-vaccinet. Det senare ingår i vaccinationsprogrammet.

Lagen är otydlig i fall som dessa. Å ena sidan har vårdnadshavare i enlighet med lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt rätt att bestämma över sådant som till exempel gäller barnets vård. Å andra sidan har en vårdnadshavare inte rätt att förbjuda vård som behövs om barnets liv eller hälsa är i fara.

Vilken paragraf som väger tyngre är inte alltid helt solklart.

Kampanj mot vaccin pågår - "folk har glömt hur allvarliga sjukdomarna är"

På Läkarförbundet har man ingen exakt statistik, men Halila bedömer att det är ganska sällsynt att föräldrar motsätter sig vård. Oftast är vårdnadshavarna av samma åsikt som läkare eller annan vårdpersonal.

Då meningsskiljaktigheter förekommer handlar det till exempel om just vaccin. I Finland pågår enligt Halila en kampanj mot vacciner, som bland annat kan härledas till svininfluensavaccinet, som i efterhand visade sig orsaka narkolepsi hos en del av de som vaccinerades.

- Jag tror att folk inte längre kommer ihåg vilka allvarliga sjukdomar det är vi vaccinerar mot, säger Halila.

De fall där barnets rätt till vård solklart väger tyngre än förälderns rätt att bestämma är operationer som behövs för att rädda barnets liv, eller om barnet behöver blodtransplantation. Om vårdnadshavarna fortsätter motsätta sig kan man också göra en barnskyddsanmälan.

Läkaretiken viktigare än lagstiftning

Precis som JO konstaterar också Hannu Halila att lagen är otydlig. Vad som är hot mot liv och hälsa blir därför i vissa fall en tolkningsfråga – enligt JO kunde fallet med MPR-vaccineringen inte anses vara det, medan Läkarförbundet ser annorlunda på saken.

Enligt Halila uppstår ibland situationer då läkaretiken måste vägas mot lagstiftningen.

- Naturligtvis ska man vara noggrann med lagstiftningen, men jag tror att många läkare anser att läkaretiken står högre. I det här fallet ansåg man vaccinering vara barnens bästa, och det är i enlighet med läkaretiken, säger Halila.

Lagarna tar i dag inte i beaktande fall där vårdnadshavarna är oense, som de var i fallet med MPR-vaccineringen. I sitt utlåtande anser JO att lagen på den punkten skulle behöva preciseras.

De som jobbar på rådgivningsbyråer och hälsovårdscentraler har viktigare saker att göra än att se till att varje patients alla föräldrar tycker samma sak

När det gäller vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet tycker Halila att det skulle kunna räcka med en vårdnadshavares samtycke.

- De som jobbar på rådgivningsbyråer och hälsovårdscentraler har viktigare saker att göra än att se till att varje patients alla föräldrar tycker samma sak.

Och vad gäller läkaretik kontra lagstiftning anser Halila att det behövs dialog.

- Jag förstår juristerna och hur de tänker, men jag tror att de i många fall står ganska långt ifrån det praktiska livet i hälsovården. Lite mera kommunikation mellan läkare och jurister behövs.

Lyssna på hela intervjun med Hannu Halila.

"En samtyckande förälder borde räcka för vaccin" - läkare och jurister har olika synpunkt gällande vård av barn

8:32