Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ett tudelat Borgå stift går till val: "Vi ska inte hymla med att det finns teologiska skiljelinjer"

Från 2020
Uppdaterad 13.02.2020 10:44.
Biskop Björn Vikström
Bildtext Biskop emeritus Björn Vikström är numera universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I dag går församlingarnas förtroendevalda och präster till val. De väljer vem som ska ta beslut om stiftets och den evangelisk lutherska kyrkans framtid. Äktenskapsfrågan är en vattendelare bland kandidaterna.

På tisdagen väljs stiftsfullmäktige för Borgå stift, det organ som besluter om stiftets interna verksamhet.

Samtidigt väljs representanter till kyrkomötet, den evangelisk lutherska kyrkans gemensamma, högsta beslutande organ.

Teologi och inte geografi avgör

Medan valet till stiftsfullmäktige tidigare främst varit regionalt betingat är det nu saklistor som gäller i båda valen, säger Jockum Krokfors som är kyrkoherde i Jakobstads svenska församling.

Nu är det teologi, inte geografi, som samlar kandidater över prosterigränserna och uppdelningen i två läger förvånar inte biskop emeritus Björn Vikström.

– Tudelningen är ingen nyhet och det har diskuterats om det är bra eller dåligt att kandidatlistorna har en teologisk profil, säger Vikström

Kyrkoherde Jockum Krokfors.
Bildtext Jockum Krokfors är kyrkoherde i Jakobstads svenska församling.
Bild: Yle/Mikaela Löv

För Kristi kyrka och En kyrka för alla

I valet är lekmännen uppdelade i En kyrka för alla och För Kristi kyrka. En kyrka för alla har kandidater som Anette Kronholm-Cederberg, Ulla-Maj Wideroos, Olav Jern och Patrik Hagman på sin lista.

De vill företräda den breda huvudfåran i kyrkan, försvara jämställdhet och motverka marginalisering av kvinnor i prästämbetet – samt arbeta för en lösning som tillåter kyrklig vigsel av samkönade par.

Jag hoppas att stiftsfullmäktige kan bli ett forum där man möts och diskuterar, trots att man har väldigt olika bakgrunder och olika teologiska åsikter

För Kristi kyrka företräds av bland annat Martti Vähäkangas, Matias Gädda, Hans Snellman och Marcus Henricson.

I sin programförklaring skriver För Kristi kyrka bland annat att de vill arbeta för en god kristen miljö där människor får komma till Jesus och möta hans nåd och förlåtelse.

Här kan du se alla kandidater och listor inom Borgå stift.

Synen på äktenskapet som vattendelare

Det är bland annat frågan om samkönade äktenskap och bibeltolkning som skiljer kandidatlistorna åt, säger Vikström. Även om man inte bör betona det som splittrar, är det samtidigt en fråga om öppenhet och ärlighet.

– Vi ska inte hymla med att det finns teologiska skiljelinjer. De som har rösträtt i valet ska veta vart deras röster går, även om ens egen kandidat inte blir invald. På det sättet är listorna tydliga, säger Vikström.

Krokfors säger att det inte enbart är bibelsynen som ligger bakom uppdelningen, men den har en stor betydelse. Det handlar om hur kandidaterna vill att det kyrkliga livet ska se ut i framtiden.

– Jag kan ana mig till att det är äktenskapsfrågan som ligger bakom att det finns två listor till kyrkomötet, både bland lekmän och präster. Även om jag inte själv deltagit i den här processen. Jag tror att skiljelinjen går där, säger Krokfors.

Bibeln.
Bild: Yle/Andy Ödman

Kyrkomötet tar ställning till äktenskapsfrågan

Det är främst i det gemensamma kyrkomötet som de teologiska riktlinjerna för kyrkan dras upp och det är viktigt att det svenskspråkiga stiftet har sin representation, säger Vikström.

– Men det är ingen hemlighet att frågan om äktenskap
säkert kommer att vara aktuell, speciellt i kyrkomötet, också inom de närmaste fyra åren, säger Vikström.

Valen ger inte direkta konsekvenser på nolltid, men de här två organen, speciellt kyrkomötet, drar upp de stora riktlinjerna för kyrkans framtid

Det är ändå inte enbart teologiska frågor som väntar dem som blir invalda.

Vikström lyfter fram ekonomin som en stor utmaning, och även hur kyrkan ska förhålla sig till en ökad sekularisering och ett mera mångkulturellt samhälle.

– Där måste kyrkan försöka öppna sig mot människor med annan religiös och kulturell bakgrund, säger Vikström.

Valet viktigt också för de lokala församlingarna

Jockum Krokfors säger att valen är viktiga också för de enskilda församlingarna. De rör hela kyrkans och stiftets verksamhet.

– Valen ger inte direkta konsekvenser på nolltid, men de här två organen, speciellt kyrkomötet, drar upp de stora riktlinjerna för kyrkans framtid. Därför är de väldigt viktiga val, säger Krokfors.

Krokfors lyfter speciellt fram ekonomin och det sjunkande medlemsantalet som stora utmaningar. Frågan är hur kyrkan ska få utbud och efterfrågan att gå ihop när det gäller verksamhetspunkter och -former och anställda.

– Frågan är hur vi ska vi prioritera. Det är väldigt stora strategiska beslut som måste tas i en situation med krympande inkomster och stigande utgifter, säger Krokfors.

Två män ingår äktenskap
Bild: Mostphotos / lev dolgachov

Äktenskapsfrågan är tröskelfråga för laestadianer

Men vad betyder den teologiska tudelningen i förlängningen för församlingarna ute i stiftet? Har det stor betydelse för Jakobstads svenska församling vilken kandidatlista som drar mera röster?

– Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det har större betydelse i kyrkomötet. Men det vänder inte snabbt, kyrkan är ett stort skepp, säger Krokfors.

Krokfors säger att samarbetet i Jakobstads svenska församling fungerar mycket bra, trots de teologiska skillnaderna. Frågan om samkönade äktenskap är exempelvis inte en fråga som splittrar församlingen.

Laestadianerna är tveksamma inför en framtid i kyrkan

Men visst är äktenskapsfrågan en viktig fråga, speciellt för väckelserörelser så som Laestadianernas Fridsföreningars Förbund. Kan valet avgöra om LFF i framtiden stannar kvar inom den lutherska kyrkan?

– Jag har svårt att tro att valet skulle medföra så dramatiska teologiska förändringar, men den laestadianska väckerörelsen har signalerat att man är tveksam till hur det blir i framtiden. Där har man lyft fram äktenskapsfrågan som en tröskelfråga, säger Vikström.

Jockum Krokfors säger att det är kyrkomötet som, om ärendet blir aktuellt, tar ställning till om homosexuella par ska få vigas i kyrkan. Sedan är det väckelserörelsernas sak att göra sin interna bedömning.

Krokfors är glad över att de finländska väckelserörelserna valt att bli kvar inom kyrkan, i motsats till i många andra länder.

– Jag önskar att väckelserörelserna förblir i kyrkan och berikar den med sin kallelse. Även om vi tycker olika i vissa sakfrågor är de en viktig del av att vara kyrka. Vi är starkare tillsammans, säger Krokfors.

Stiftsfullmäktige kan bli ett samlande forum

Björn Vikström hoppas att både de som är för och emot samkönade äktenskap kan vara lyhörda och respektera varandra. I en kristen kyrka borde ömsesidig respekt vara det man strävar efter, säger Vikström.

Det har funnits planer på att lägga ner stiftsfullmäktige, som besluter om stiftets verksamhet, så som utbildning, diakoni och gudstjänstliv.

Istället gör man tvärtom. Vikström hoppas att stiftsfullmäktige kan utvecklas till att bli en enande samlingsplats.

– Jag hoppas att stiftsfullmäktige kan bli ett forum där man möts och diskuterar, trots att man har väldigt olika bakgrunder och olika teologiska åsikter, säger Vikström.