Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns budget 2020 godkändes av kommunfullmäktige

Från 2020
Kimitoöns blåa flagga med en gul propeller i mitten mot en ljusblå himmel.
Bildtext Arkivbild. Kimitoöns budget godkändes på fullmäktigemötet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Budgeten 2020 och ekonomiplanen 2020-2022 godkändes efter ingående behandlingar och många omröstningar inom främst investerings- och driftsdelen.

- Men vi fick en godkänd budget till slut, säger ordförande Daniel Wilson (SFP) när vi ringer honom efter mötet.

Anslaget för detaljplanevägar ströks ur budgeten och ekonomiplanen. I praktiken innebär det att den planerade Entrepenörsvägen i Kimito inte byggs färdig nu. Förslaget kom från Rune Friman (FS) och vann efter omröstning.

Daniel Wilson
Bildtext Fullmäktigeordförande Daniel Wilson.
Bild: Yle/Monica Forssell

Däremot sattes ett anslag gällande närståendevård in i budgeten för 2020, där 50 000 euro ska användas för intervallvård. Intervallvården ska avlasta närståendevårdare genom att patienterna ibland kan vårdas på kommunens vårdinrättningar - både de privata och kommunens egna. Förslaget kom från Ghita Edmark (SFP)
och vann efter omröstning.

- Om budgeten skulle ha minskats så skulle det i praktiken ha betytt att man endast kan använda sig av de kommunala tjänsterna, säger Wilson.

Wilson är glad över att budgeten äntligen kunde godkännas, egentligen borde det ha gjorts redan ifjol. Utan en godkänd budget kan man inte göra några investeringar, så det är viktigt att få den godkänd.

- Bra att vi nu fick den sent omsider godkänd, säger Wilson.

Orsaken till att budgeten inte kunnat godkännas tidigare är att det funnits en del mindre felaktigheter och saker som saknats från budgetförslaget, och därför har ärendet återremitterats för ny behandling.

Enligt Wilson handlade diskussionerna under mötet främst om investeringar inom miljö och teknik.

- Det är olika idrottsparker, vägbelysningar, asfalteringar och detaljplanevägar och vi behöll också anslaget om att man kan ansöka om bidrag för enskilda vägar på nuvarande nivå på 152 000 euro, säger Wilson.

Förslaget kom från Kalevi Kallonen (C) och beslutet togs enhälligt.

Diskussion om artikeln