Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pernå skärgårds vattenandelslag ser ut att bli verksamhetsområde för vattenförsörjning: "Det är vi-andan som gör att det går bra"

Från 2020
Två medelålders män och en medelålders kvinna i ytterkläder står framför en gulrappad vägg. Personerna ler men ingen av dem ser in i kameran.
Bildtext Urho Ilmonen, Tapani Henkola och Britt-Lis Sederholm sitter alla i styrelsen.
Bild: Yle / Mira Bäck

Det går bra för Pernå skärgårds vattenandelslag: både ekonomin och vattenkvaliteten är i skick. Snart kan vattenandelslaget bli verksamhetsområde för vattenförsörjning.

- I praktiken betyder det att när man anhåller om nya byggnadslov så förordar kommunen i byggnadslovet att man ansluter sig till Pernå skärgårds vattenandelslag, att man får vattnet och avloppet kopplat dit, säger Britt-Lis Sederholm som sitter i vattenandelslagets styrelse.

Det här betyder ändå inte att man automatiskt blir tvingad att ansluta sig till vattenledningen eller spillvattenavloppet om man redan har vatten och avlopp i skick.

Anslutningsförpliktelsen har lindrats i lagen om vattentjänster. Utanför tätorter omfattar anslutningsförpliktelsen till spillvattenavlopp bara fastigheter som ligger på strand- och grundvattenområden vars spillvattensystem inte fyller de nya kraven i miljöskyddslagen.

Man behöver inte heller ansluta sig om man bygger ett hus som saknar rinnande vatten och inne-wc eller om byggnaden finns så långt från stomlinjen att det blir väldigt dyrt.

Vattenledningsarbete på en åker.
Bildtext Så här såg det ut när vattenledningarna grävdes ner 2013. Arkivbild.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Förra veckan godkände Lovisa näringslivs- och infrastrukturnämnd vattenandelslagets ansökan om att bli verksamhetsområde. Stadsstyrelsen och fullmäktige ska ännu behandla ärendet.

- Vi hoppas ju på att få det klart inom det här året. Det var stadens byggnadstillsyn som tyckte det skulle vara en bra idé att bli verksamhetsområde, säger Sederholm.

Enligt Lovisa stads utvecklingsplan för vattentjänsterna från 2017 finns det skäl att fastställa ett verksamhetsområde för alla vattenandelslag som antingen omfattar minst 50 personer eller har en vattenförbrukning på 10 kubikmeter per dag.

År 2017 var 12 av 18 vattenandelslag i Lovisa verksamhetsområden för vattentjänster.

Bland de största i landet

Pernå skärgårds vattenandelslag täcker ett stort område i västra delen av Lovisa skärgård:

- Från Isnäs söderut: Kärpe, Sarvsalö, Rönnäs, Kabböle, Malmsby, Dalsvik, räknar Sederholm upp.

Här hittar du en karta där du ser stomrören märkta med rött.

Enligt styrelseordförande Urho Ilmonen är Pernå skärgårds vattenandelslag bland de fem största vattenandelslagen i Finland, om inte det största. Nätverkets totala längd är hela 86 kilometer.

Enligt informatör Tapani Henkola har Vårdö reningsverk fått ta emot 10 miljoner liter avloppsvatten från anslutna fastigheter inom ett år.

- Tidigare kördes avloppsvattnet dit med bil. Det är 1 000 tankbilar, säger Henkola.

Andelslaget har 360 medlemmar och omkring 280 installerade vattenanslutningar. Man räknar med att antalet anslutningar ökar med 10-15 stycken i år.

Enligt Ilmonen har vattenandelslaget ekonomin i skick och kan betala av sina lånerater enligt planen.

Vattenkvaliteten övervakas av miljöskyddet i Borgå. Hittills har det inte orsakat några problem. Vattnet köps av Lovisa stad.

Ilmonen och Sederholm ser gärna Pernå skärgårds vattenandelslag som ett bra exempel på hur man kan få ett vattenandelslag att fungera.

- Vi har klarat oss bra utan större problem och överraskningar. Jag tror nog att det är samarbetet och vi-andan som gör att det går bra, säger Sederholm.

12.2.2020: Östnyländska män har blivit bättre på att söka hjälp i livskriser vid kyrkans familjerådgivning

20:39

Diskussion om artikeln