Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så gott som alla finländska barn fortfarande vaccinerade – i Österbotten ökar täckningen för MPR-vaccin

Från 2020
Uppdaterad 12.02.2020 14:31.
Ett litet barn med napp i munnen får en vaccinspruta.
Bildtext Vaccinationstäckningen i Finland var på en bra nivå 2017.
Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vaccinationstäckningen i Finland är fortfarande hög, enligt Institutet för hälsa och välfärds senaste siffror om vaccination bland barn. Det finns ändå vissa skillnader mellan östra och västra Finland.

Det är fortfarande sällsynt att föräldrar inte låter vaccinera sina barn. Bara ungefär en halv procent av barnen har inte fått de grundläggande vaccinationerna som ingår i vaccinationsprogrammet före de fyller åtta.

– Vaccineringen av barn har hållits på en utmärkt nivå, nationellt sett. Jämfört med tidigare år har det inte skett stora förändringar i vaccinationstäckningen, säger Ulpu Elonsalo, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.

THL publicerar i dag på onsdagen siffror på vaccinationstäckningen bland barn födda år 2017.

Sett till hela Finland har över 98 procent av barnen födda det året fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien.

96 procent av småbarnen har fått MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

Svensktalande sämre på att vaccinera

Enligt Ulpu Elonsalo finns det vissa regionala skillnader i vaccinationstäckningen.

– Det finns en liten skillnad mellan öst och väst. På västkusten finns det en del barn som inte fått alla vaccin, här talar vi om Österbotten och den svensktalande befolkningen på kusten.

THL har ännu inte fått med statistik från alla kommuner i Österbotten, men de färska siffrorna visar exempelvis att endast 92,9 procent av barnen i Vörå födda år 2017 hade fått sin första dos av MPR-vaccin. Också i Pedersöre låg täckningen under graden för flockimmunitet, 93,8 procent.

Siffrorna för de här kommunerna hade ändå gått upp några procent från årskullen innan. Så var fallet också i Malax, där täckningen var 82,6 procent år 2016, men hade stigit till 97,7 följande år.

Barn med vattkoppor
Bildtext När det kommer till mindre allmänna vaccin är täckningen för vaccinet mot vattkoppor 80 procent i hela landet, men 55,6 procent i Österbotten.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

I hela landet har 92,5 procent av barnen fått rotavirusvaccinet som bland annat skyddar mot kräkning- och diarrésjukdomar. Här utmärker sig Österbotten med en täckning på endast 79,7 procent. Exempelvis i Larsmo är täckningen 47,5 procent och i Vörå 60 procent.

När det kommer till vaccin mot vattkoppor är siffran 80 procent. Motsvarande siffra i Österbotten är 55,6 procent.

Här kommer vi ner i siffror kring 20 procent i Larsmo, Vörå och Malax.

Medan täckningen för de grundläggande vaccinerna är hundraprocentig i majoriteten av kommunerna i Finland, hade Larsmo endast en täckning på 88,1 procent för barn födda år 2017. I Malax var täckningen 89,1 för barn födda 2016, men följande år hade siffran stigit till hundra.

Överlag håller läget i Österbotten på att förbättras, enligt THL.

– Vaccinationstäckningen för MPR-vaccin har klart stigit i till exempel i Jakobstad och Larsmo, säger Ulpu Elonsalo.

Flockskyddet hotat i vissa kommuner

I ungefär tre av fem kommuner uppnåddes en 95-procentig vaccinationstäckning för MPR. En täckning på minst 95-procent är viktig för flockimmuniteten, det vill säga skyddet mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av populationen blivit immun.

I en av fem kommuner var täckningen under 95 procent.

– Men i den gruppen finns det många kommuner som nästan når upp till gränsen, säger Ulpu Elonsalo.

Från de återstående kommunerna har THL inte kunnat räkna ut vaccinationstäckningen på grund av låg nativitet eller för att data fattas.

Larsmo är ett exempel på hur det kan gå om flockimmuniteten är nedsatt. År 2018 insjuknade en person i mässling och 260 personer utsattes för mässlingssmitta. 18 personer sattes i karantän.

Mässlingsfallet ledde till att vaccinationstäckningen förbättrades i området. I Larsmo steg andelen barn som fick den första dosen av MPR-vaccin från 75,5 procent till 82,8 procent.

Artikeln har korrigerats.

Rubriken har uppdaterats med en precisering om att det är täckningen för MPR-vaccinet som har ökat.

Meningen "99,4 procent av barnen i landet får de grundläggande vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet innan de inleder grundskolan" har ändrats till "Bara ungefär en halv procent av barnen har inte fått de grundläggande vaccinationerna som ingår i vaccinationsprogrammet före de fyller åtta".