Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Betydande översvämningsrisk i Åbo – värstascenariot vattenstånd på +170 centimeter

Från 2020
Uppdaterad 12.02.2020 13:44.
Vatten strömmar ner för en damm i Pemar å, vintern 2020.
Bildtext I Pemarån var vattenföringen på tisdag cirka 100 kubikmeter per sekund.
Bild: Ilkka Myllyoja

I Åbo har man bekymrat mätt vattenståndet i februari. Vattenståndet är högt, trots att vi än så länge är långt ifrån rekordet från januari 2005, då vattenståndet steg till 130 centimeter över det normala.

- Både vattenståndet till havs och genomströmningen i våra älvar är höga. Det är mycket ovanligt för februari, säger ledande vattenhushållningsexpert Juha-Pekka Triipponen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

En dam i röd jacka går längs åkanten i Åbo, där vattnet går ända upp till den lägsta avsatsen längs ån.
Bildtext På tisdagen steg vattenståndet i Aura å i centrum av Åbo ända till kantstenarna vid Gezeliusgatan.
Bild: Mia Hakkila

Orsaken är högt vattenstånd i hela Östersjön och kraftiga vindar från sydväst i kombination med ihållande regn.

I Åbo följer man noggrant med situationen för Åbokusten är ett av de 22 områden med betydande översvämningsrisk i Finland. I Åbo anses risken vara större än tidigare.

Åbo hamn och Hirvensalo mest hotade

Många områden löper risk att drabbas av översvämningar därför att de finns vid åar och älvar som kan svämma över, men i Åbo hotas byggnader och vägar på låglänta marker av stigande havsvattenstånd.

I Åbo är de mest utsatta områdena kring hamnen och på Hirvensalo.

Efter den stora översvämningen 2005 har man höjt kajerna i Åbo hamn, avloppstrummor har byggts om och man har höjt flera vägar där vatten tidigare ofta svämmat över. Men har man gjort tillräckligt?

Översvämning på en väg, vintern 2015.
Bildtext Vid översvämningen 2015 i sydvästra Finland blev många vägar under vatten.
Bild: Olli-Matti Verta

- Det är svårt att säga. Det kan vara så att havsvattenståndet stiger mer än landhöjningen fastän vi just nu är nära en balans här i sydvästra Finland. Men vi förbereder oss på 170 centimeter över det normala havsvattenståndet, förklarar Triipponen.

Värstascenariot är ett vattenstånd på +170 centimeter

Meteorologiska institutet går ut med en havsvattenståndsvarning redan då vattenståndet i Åbotrakten är +110 centimeter. Det anses vara farligt högt vattenstånd och beräknas inträffa en gång på 20 år.

Juha-Pekka Triipponen, en man med skäggstubb och blåvitrutig skjorta.
Bildtext Juha-Pekka Triipponen.
Bild: Pasi Leino

Men med all osäkerhet kring smältande havsisar, klimatförändring och oberäkneliga stormar måste man enligt Triipponen räkna med ett värstascenario på +170 centimeter.

- Det är det allra värsta scenariot. Sådana vattenstånd kan inträffa en gång på hundra år i sydvästra Finland, men vi måste vara beredda om det sker.

Triipponen påpekar ändå att prognoserna är osäkra, så verkligheten kan bli mildare eller till och med värre än det värsta vi tänkt oss.

Vinteröversvämningar blir allt vanligare i framtiden

I framtiden kan översvämningar bli vanligare längs med kusten, på grund av stigande havsnivåer.

Översvämningsarbetsgruppen i Åbo har en färdig plan för hur man ska hantera översvämningsrisker.

Bland annat styr man planläggningen så att nya hus inte byggs på områden där det är risk för översvämningar. För gamla hus och vägar och andra riskmål görs översvämningsskydd, och för det tredje görs beredskapsåtgärder.

I Finland finns de största riskerna för översvämning kring vattendrag fortfarande i Björneborg vid Kumo älv och i Rovaniemi vid Kemi älv.

Längs kusten är den största översvämningsrisken i Åbo och i huvudstadsregionen, där landhöjningen är ännu mindre än i sydvästra Finland.

Nya bilar står i vatten under en översvämning vintern 2005.
Bildtext Nya bilar står i vatten på ett frilager under översvämningen i januari 2005.
Bild: Olli-Matti Verta

- Med klimatförändringen förändras också översvämningarna. Tidigare var den mest kritiska situationen oftast vårsöversvämningen, men i framtiden måste vi mest förbereda oss på vinteröversvämningar, och de inträffar allt oftare, säger Triipponen.

Korrigering: Huvudbilden var ursprungligen en bild med bilar som stod i vatten på ett frilager. Det stod felaktigt att bilden skulle ha varit från Åbo frilager. Bilden byttes ut 12.2.2020 klockan 11:36.

Diskussion om artikeln