Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Slamtransporter i Åbotrakten ska ordnas av avfallsbolaget - domstol förkastade besvär

Från 2020
detalj på slangar och slamtransportsbil.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Förvaltningsdomstolen i Åbo har förkastat samtliga besvär gällande en förändring av slamtransporter i 16 kommuner i Egentliga Finland.

Tidigare har Kimitoöns kommun varit den enda medlemskommunen i Sydvästra Finlands avfallsservice (LSJH) som haft ett system där slamtransporterna upphandlas centralt. Då är det inte fastighetsägarna själva som beställer tömning av valfri entreprenör.

Beslutet om att övergå till centraliserad upphandling gäller fastigheter som inte är kopplade till avloppsnätverk i bland annat Åbo, Pargas, Lundo, Nådendal, Salo och S:t Karins.

13 städer och kommuner, bland annat S:t Karins, Lundo, Salo och Nådendal, och en del entreprenörer lämnade in besvär, som nu alltså förkastats.

De som besvärat sig ansåg bland annat att ärendet behandlats på ett felaktigt sätt, att ärendet hade behandlats av jäviga förtroendevalda och jäviga tjänstemän, och att fel hade begåtts under röstningen.

Man ansåg också att nämnden med sitt beslut kränkt kommunernas självbestämmanderätt, då beslutet hade fattats trots att 14 kommuner i sina utlåtanden hade motsatt sig en centralisering av slamtransportupphandlingen. Flera ansåg också att beslutet gör det svårare för lokala entreprenörer, och att det kan leda till höjda avgifter för konsumenterna.

Enligt förvaltningsdomstolen var avfallsnämndens beslut inte lagstridigt och besvären förkastades.

Sydvästra Finlands avfallsservice förbereder en övergång till centraliserad upphandling av slamtömning som sker områdesvis under åren 2021 till 2026.

Sydvästra Finlands Avfallsservice ägs av 17 kommuner. Kommunerna som berörs av ändringen är Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo. Beslutet fattades av kommunernas gemensamma avfallsnämnd hösten 2018.

Diskussion om artikeln