Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Valvira kräver åtgärder av kritiserade Attendo genast

Från 2020
En blå flagga med Attendos logo vajar i en flaggstång. I bakgrunden syns blå himmel med ett lätt molntäcke.
Bildtext Attendo bör åtgärda bristerna vid sina enheter före 1.7.
Bild: Yle / Sami Takkinen

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, ber vårdjätten Attendo åtgärda bristerna vid sina äldreboenden före juli.

Kravet gäller de enheter som Valvira tidigare övervakat och funnit brister hos. Bristerna omfattar exempelvis mängden vårdpersonal, patientsäkerhet och läkemedelsbehandlingen.

De ansvariga personerna ska ha tillräckligt med tid för sina ledaruppgifter och säkerställa högkvalitativ och säker vård och omsorg. Valvira lyfter i ett pressmeddelande fram vikten av att vård- och omsorgsarbetet motsvarar klientantalet och klienternas servicebehov i alla situationer.

– Om klienternas vårdbehov i verksamhetsenheten ökar ska serviceproducenten omedelbart vidta behövliga åtgärder för säkerställande av tillbörlig vård och omsorg samt tryggande av klient- och patientsäkerheten, sägs det i pressmeddelandet.

Enheterna i fråga ska också lämna in en redogörelse över de åtgärder man vidtagit före augusti. Samtidigt ska Attendo också se till att verksamheten i de äldreboenden som inte granskats uppfyller bestämmelserna – inga missförhållanden vid hemmen ska finnas.

Attendo har redan vidtagit korrigerande åtgärder enligt de utredningar Valvira fått ta del av, men eftersom bristerna som uppmärksammats vid Attendos enheter varit allvarliga och omfattande finns det ett behov för ytterligare bedömning.

En omfattande tillsyn av Attendos enheter gjordes under 2019 efter anmälningar till Valvira. Tio av Attendos enheter fick oanmälda inspektionsbesök av Valvira. Regionförvaltningsverken gjorde inspektionsbesök till totalt 84 enheter som drivs av Attendo i olika delar av landet i fjol.

Diskussion om artikeln