Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästan alla småbarn i Västnyland blir vaccinerade men Hangö ligger under landets medeltal

Från 2020
Oöppnat MPR-vaccin
Bildtext Oöppnat MPR-vaccin.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

I Finland och i Västnyland är är de flesta barn vaccinerade. I Hangö ligger man under landets medeltal.

Vaccinationstäckningen bland barn är högst i Ingå och lägst i Hangö.

Det här framgår av färska uppgifter från det nationella vaccinationsregistret.

Hangö ligger under det nationella medeltalet, medan övriga västnyländska kommuner håller samma nivå eller strax över när man jämför med medeltalet för hela Finland.

Skillnaderna är ändå rätt små, i synnerhet om man går in och ser antalet barn som blivit ovaccinerade.

Västnyland är som bekant inte en speciellt barnrik region, vilket leder till att redan en handfull ovaccinerade barn ger stora utslag i procenttalen.

Överlag får barn i samtliga västnyländska kommuner nästan alla de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Uppgifterna baserar sig på barn födda 2017.

Det femvalenta vaccinet (DTaP-IPV-Hib)

I Ingå har alla barn, det vill säga 100 procent fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien.

I Hangö har 88 procent av barnen fått det här vaccinet.

Motsvarande siffror i Lojo, Raseborg och Sjundeå är 99, 98 och 98 procent.

Landets medeltal är drygt 98 procent.

Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund

Motsvarande trend eller siffror kan skönjas i MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

97 procent av alla barn i Ingå som är födda 2017 har fått MPR-vaccin, medan andelen i Hangö är 92 procent.

Här har faktiskt barnen i Sjundeå den lägsta vaccinationstäckningen, 91 procent har fått MPR-vaccin.

I Raseborg är siffrorna 93 och i Lojo 96 procent.

Det nationella medeltalet är 96 procent.

Nya vacciner har vuxit i popularitet

Pneumokockvaccinet har vuxit i popularitet under de senaste åren. Pneumokockvaccinet skyddar mot bland annat öroninflammationer, hjärnhinneinflammation, lunginflammation och blodförgiftningar.

Också här är Ingå den kommun där samtliga barn födda 2017 fått vaccinet, medan Hangö har den lägsta siffran, 83 procent.

I Raseborg har 96 procent av barnen fått pneumokockvaccin, i Lojo 97 och i Sjundeå 98 procent.

Landets medeltal är 96 procent.

Också rotavirusvaccinet, som ges oralt, det vill säga via munnen under barnets första levnadsmånader, är något som Ingåföräldrar har gett till nästan alla barn födda 2017. Siffran i Ingå landar på 97 procent.

I Hangö har 81 procent av barnen fått rotavirusvaccin.

I Raseborg, Sjundeå och Lojo har runt 90 procent av barnen fått rotavirusvaccin.

I Sjundeå får däremot endast 36 procent av barnen den tredje och sista dosen. Det här skiljer sig markant från de övriga västnyländska kommunerna där man i högre grad gett alla tre doser.

Rotavirusvaccinets tre doser ska ges i tät takt. Rekommendationen är vid två, tre och fem månaders ålder.

I hela landet har 92 procent av alla barn födda 2017 fått rotavirusvaccin.

Det är Institutet för hälsa och välfärd, THL som publicerat uppgifterna.

Diskussion om artikeln