Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå bad behöver idéer för framtiden

Från 2020
Hotell i Sjundeå
Bildtext Hotellkedjan Scandic hyr en del av Sjundeå bad av ägaren Miina Sillanpää-stiftelsen.
Bild: Yle / Robin Lindberg


Om någon har idéer för att utveckla verksamheten vid det som bland Sjundeåborna kallas för Sjundeå bad, diskuterar ägaren gärna olika alternativ för fastigheten. Ett alternativ är att sälja den. Scandic, som hyr delar av fastigheten, vill utveckla verksamheten, men hotellkedjan kan ändå inte säga om den blir kvar på sikt. Lokalpolitiker föreslår ett universitet för tränare av toppidrottare, ifall hotellverksamheten upphör.

– Det är beklagligt att verksamheten i fastigheten krymper, säger Eija Sorvari, verkställande direktör för Miina Sillanpää-stiftelsen, som äger fastigheten, som öppnade 1976 som Sjundeå bad.

Efter att hotellet vid årsskiftet (2019 - 2020) på grund av olönsamhet stängde sin avdelning för dagspa med olika typer av kosmetolog- och massagetjänster, står lokaliteter tomma. Därtill kommer det företag som erbjuder rehabilitering i huset att lägga ner sin verksamhet i sommar, också på grund av olönsamhet.

Att sälja är ett alternativ

Det skulle finnas möjlighet till många olika slags verksamhet av olika storlek i lokaliteterna, säger Sorvari, och nämner som exempel kongresser, evenemang, läkarmottagning och övrig mottagning som erbjuds av olika experter.

Men hon utesluter inte att hela fastigheten kunde säljas.

– Vi hoppas att den nuvarande hotellkedjan fortsätter som hyresgäst efter att avtalet löper ut år 2022, eller att vi hittar en ny hyresgäst eller en ägare som vill utveckla verksamheten.

Stiftelsen har inte längre någon egen verksamhet i Sjundeå efter att rehabiliteringsverksamheten överläts till ett företag hösten 2017.

Hotellet vill locka fler Sjundeåbor med olika evenemang

På Scandic Sjundeå kan hotelldirektör Otto Puranen inte säga huruvida Scandic finns kvar i fastigheten på sikt. Men nu är fokus på att utveckla hotellet, restaurangen, konferens- och möten samt relaxavdelningen.

Med olika evenemang vill hotellet regelbundet locka också Sjundeåbor, berättar Puranen.

– Det kan till exempel vara frågan om en orkester som spelar i vår restaurang, morsdagslunch och en dag med temat välmående på kvinnodagen.

I bassängavdelningen ordnas till exempel kurser i olika vattensporter av samarbetspartner. Också gymmet är fortsättningsvis öppet för allmänheten.

Däremot vill Puranen inte säga om hotellet i Sjundeå är lönsamt eller inte.

Man framför ett hotell.
Bildtext Med nytänkande går Finland och Sjundeå framåt, säger Tom Paasikivi.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Idrottare på toppnivå kunde utbildas i Sjundeå?

Tom Paasikivi, som är ordförande för Sjundeå IF, och fullmäktigeledamot (Saml) i Sjundeå, hoppas att Scandic kan fortsätta med sin verksamhet.

Men om hotellverksamheten skulle upphöra vid Sjundeå bad, kunde här finnas ett universitet för utbildning av tränare för toppidrottare, kastar Paasikivi fram som en vild tanke. Han anser att man måste våga satsa på framtiden.

– Med nytänkande går Finland och Sjundeå framåt.

Det kunde vara ett engelskspråkigt universitet som lockar tränare från de nordiska länderna och resten av Europa.

Här kunde utbildas tränare inom många olika sporter, förklarar han. Studerandena kunde bo här också.

Därtill kunde man avlägga yrkesexamina såsom till exempel idrottsinstruktör.

Vem kunde stå bakom en sådan här stor satsning?

– Man kan ju tänka sig att Axxell eller Prakticum eller någon liknande skulle sköta den här saken, om de skulle tänka i nya banor och skaffa fram topptränare som kan lära.

Gymnastiksalen används flitigt

Sjundeå kommun stängde idrottshallen i början av juni 2019 på grund av bristande säkerhet. Därför hyr kommunen en gymnastiksal i Sjundeå bad av ägaren Miina Sillanpää-stiftelsen. Eftersom det finns skenor i golvet är salen inte så väldigt lämpad för alla typer av sport. Skenorna användes tidigare för att kunna dela in salen i olika sektioner. Salen används flitigt. Bland annat en idrottsförening och en gymnastikförening använder salen, men också pensionärer, som spelar boccia.

Dam framför ett hotell.
Bildtext I och med att det finns lediga lokaliteter i Sjundeå bad, finns nu möjligheter för företagare som till exempel massörer att komma in, anser Susanne Ekström.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Då företagaren Susanne Ekström skulle hyra salen för sitt företag som erbjuder sportiga fritidsaktiviteter, märkte hon att det finns lediga tider bara på lördagar. Ekström är fullmäktigeledamot (SFP) i Sjundeå.

Möjligheter för företagare

I och med att det finns lediga lokaliteter i Sjundeå bad, finns nu möjligheter för företagare som till exempel massörer att komma in, anser Ekström.

Det vore också bra att på olika sätt ännu mer utnyttja den fina naturen, havet, kulturlandskapet och det faktum att Nordens största golfcenter finns i Pickala. Hon hoppas också på statliga pengar för cykelleder, vilket skulle öka möjligheterna. Också utomhusaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kunde man satsa på.

– Många bor i huvudstadsregionen och det här är nära.

Kunde surfande på konstgjorda vågor bli en hit?

I simbassängen kunde man skapa konstgjorda vågor och låta folk med hjälp av instruktör lära sig använda surfbräda, föreslår Susanne Ekström.

– Det passar för alla åldrar att testa och pröva.

I och med att stället är speciellt, kunde man också satsa på lokalt producerad mat, anser hon.

Vad kunde Sjundeå bad användas till, om hotellverksamheten upphör?

Nog borde det fortsätta som hotell, säger Ekström. Hon berättar att alla möjliga idéer visserligen har kastats fram. Bland annat är det brist på bostäder för äldre och för barn som omhändertas.

Företagare i huset hoppas på mycket verksamhet

Avtalsföretagaren Erja Westerholm verkar inom skönhetsvård och erbjuder tillsammans med sin samarbetspartner kosmetologtjänster i huset, som ett samarbete med hotellet.

Vi hoppas att hotellet fortsätter sin verksamhet och att vi också framöver får både hotellgäster och Sjundeåbor som kunder, säger hon.

– Jag hoppas att här också i framtiden ska finnas massörer och ett fungerande spa med personal med tanke på att här finns så goda förutsättningar för detta och långa kundförhållanden.