Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Situationen inom Helsingfors dagvård är alarmerande enligt Anna-Maja Henriksson: "Föräldrar kan klaga till justitieombudsmannen"

Från 2020
Några barn leker i en sandlåda.
Bildtext I Helsingfors råder akut brist på personal inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Bilden är en bildsättningsbild.
Bild: Linus Hoffman/Yle

På onsdag ledde Svenska folkpartiets (SFP) ordförande Anna-Maja Henriksson ordet i en rundabordsdiskussion om dagvårdens akuta kris, speciellt i Helsingfors.

I huvudstadsregionen råder skriande brist på svenskspråkig daghemspersonal. Vid årsskiftet fanns det 50 svenskspråkiga barn som inte hade fått daghemsplats.

Av dem anvisades hälften till finskspråkiga daghem.

Samtidigt fanns det i slutet av januari 30 lediganslagna jobb vid svenskspråkiga daghem i Helsingfors.

I egenskap av SFP:s ordförande kallade därför justitieminister Anna-Maja Henriksson till en rundabordsdiskussion för att hitta lösningar på problemet.

- Det är en grundläggande rättighet att få småbarnspedagogik på sitt modersmål. Det finns inga snabba lösningar, men med den anda som vi hade i dag tror jag att vi kommer att få resultat, säger Anna-Maja Henriksson, som var positiv efter rundabordsdiskussionen.

Närvarande vid diskussionen var representanter för utbildningsanordnare, Helsingfors stad, intresseorganisationer, privata aktörer samt de finlandssvenska fonderna.

Blir man utsatt för en sådan här sak ska man låta det synas. Man kan till exempel klaga till justitieombudsmannen eller staden.

― Anna-Maja Henriksson

De konkreta förslag som lyftes fram under diskussionen handlade enligt Henriksson om hur man kunde höja på statusen för yrken inom barnavården.

- Vi diskuterade också möjligheten till rekryteringskampanjer som kunde locka mera personal till Helsingfors, säger Henriksson.

Ett sätt att locka fler lärare i småbarnspedagogik till Helsingfors är enligt Henriksson att bättre marknadsföra de tjänstebostäder som staden erbjuder.

Hon säger också att staden kan ge vissa yrkesgrupper en guldkant på tillvaron till exempel genom kultursedlar.

Dessutom kom det ett förslag om att be om tillstånd att utbilda flera barnledare vid Prakticum i Helsingfors. Det här förslaget går enligt Henriksson vidare till utbildningsministeriet och behandlas där.

Hallitusneuvottelut / Anna Maja Henrikson / Säätytalo 09.05.2019
Bildtext Enligt Anna-Maja Henriksson är det inte acceptabelt att svensktalande barn anvisas till finskspråkiga daghem.
Bild: Jouni immonen / Yle

Staden bär det juridiska ansvaret

Det är stadens ansvar att se till att de språkliga rättigheterna uppfylls inom småbarnspedagogiken, säger Henriksson.

Just nu har Helsingfors stad inte uppfyllt kraven i grundlagen på att alla ska ha rätt till vård på sitt modersmål. Staden motiverat sitt beslut med att den prioriterar barnens säkerhet och att det ska finnas tillräckligt med vårdare per barn.

Henriksson är ändå noga med att poängtera att lagen ska följas till alla delar.

- Ansvaret ligger på Helsingfors stad. Därför behöver den lösa det här problemet. Det är alarmerande om man har ett stort antal lediga arbetsplatser som inte har sökande.

Henriksson anser att de familjer som vid årsskiftet tvingades ta emot en daghemsplats på finska ska stå på sig.

- Blir man utsatt för en sådan här sak ska man låta det synas. Man kan till exempel klaga till justitieombudsmannen eller besvära sig till staden, konstaterar Henriksson.

Henriksson tycker det är viktigt att medborgare också använder sig av de officiella vägarna och ser till att deras barns rättigheter uppfylls.

- Det får inte bli kutym att hänvisa svenskspråkiga barn till finskspråkiga daghem. Det är en framtidsfråga för svenskan i Finland.

Ingen tradition att utbilda sig inom barnavård i Helsingfors

Rundabordsdiskussionen berörde också frågan varför bristen på dagvårdspersonal är mycket större i Helsingfors än till exempel i Österbotten.

- Det var tal om att det kan ha att göra med att det inte är tradition att utbilda sig till sådana yrken här i Helsingfors.

Orsakerna till ointresset för pedagogik i huvudstadsregionen är outredd. Det kunde enligt Henriksson vara ett bra tema för den som vill skriva en pro gradu-avhandling.

Också de höga levnadskostnaderna i Helsingfors lyftes upp som en orsak till att ett jobb i huvudstadsregionen inte är attraktivt.

- Är du ensamstående förälder har du svårt att klara dig i Helsingfors på en barnvårdares lön. Det är ett krasst faktum, säger Henriksson.

Henriksson är ändå positiv till att man gemensamt ska kunna nå en lösning på bristen på dagvårdspersonal.

- Bollen är nu i rullning. Vi ska följa upp det här, exakt hur och när vet jag inte. En ny träff blir troligen aktuell i slutet av året.

Diskussion om artikeln