Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Unga och äldre Svartåbor får äntligen sitt skolcentrum - se bilder och ritningar

Från 2020
Esbjörn Hägerstedt med dottern Saga i famnen.
Bildtext Saga Hägerstedt och hennes pappa Esbjörn (som också är rektor för Karis-Billnäs gymnasium) är båda mer eller mindre intresserade av planeringen av det nya skolcentret i Svartå. I går (12.2) deltog de båda i informationskvällen om skolplanerna i Svartå.
Bild: Maria Wasström / Yle

I sommar blir det byggstart för det tvåspråkiga skolcentret i Svartå. "Äntligen", säger många Svartåbor.

Om allt går enligt planerna görs upphandlingen i april och när entreprenörerna är valda inleds arbetet med att riva Askersgården där den nya byggnaden ska uppföras.

Svartåbor och andra intresserade kom till informationsmötet på Svartå slott om det nya skolcentret.
Bildtext Ett trettiotal Svartåbor och andra intresserade mötte upp i Svartå slottskrogs paviljong när Raseborgs stad informerade om hur långt planerna på skolcentret framskridit.
Bild: Maria Wasström / Yle

Skolcentret planeras stå klar i början av år 2022. Då ska det inhysa svenskspråkig och finsksråkiga dagis- och skolbarn, bibliotek, mödra- och barnrådgivning och ungdomsverksamhet.

Så här är det tänkt att skolcentret i Svartå ska se ut från olika vinklar:

Exteriörbilder av det planerade skolcentret i Svartå.
Bildtext Exteriörbild av den planerade skolbyggnaden i Svartå.
Bild: Raseborg stad

Skolbyggnaden är planerad för 120-130 barn från dagisålder till årskurs 6.

Matsal, bibliotek, gymnastiksal och rum för konst- och slöjdundervisning är gemensamma för de svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna. Också lärarrummet är gemensamt för de båda språkgrupperna.

Karta över Svartå skolcentrum som planen ser ut i början av 2020.
Bildtext Så här är det tänkt att det nya skolcentret ska placera sig på kartan. Längst ned löper Askervägen.
Bild: Raseborg stad

Bildningschef Tina Nordman säger att ledorden vid planeringen har varit flexibilitet och effektivitet.

- Vi har öppna undervisningsutrymmen och alla kvadratmeter ska utnyttjas till någonting förnuftigt.

Tina Nordman
Bildtext Bildningschef Tina Nordman är glad över att planerna på ett skolcentrum i Svartå nu ser ut att förverkligas.
Bild: Maria Wasström / Yle

Flexibla lösningar innebär till exempel att det ska gå att flytta på väggar enligt behov. Så gott som alla utrymmen i byggnaden ska gå att användas för inlärning. Det förutsätter att man satsar på god akustik i byggnaden.

Här nedan ser du ett schema över rumsplaneringen (trots att det är avhugget på mitten). Ritningarna är inte slutgiltiga utan visar hur planerna ser ut för tillfället.

Karta över rumsfördelningen i Svartå skolcentrum
Karta över rumsfördelningen i Svartå skolcentrum, del två.
  • Längst till vänster i bilden finns det som traditionellt kallas klassrum men som här ska innebära mer flexibilitet enligt gruppstorlek och behov.
  • I mitten längst upp finns biblioteket som ska vara meröppet, vilket innebär att låntagare kan besöka biblioteket också utanför dess öppettider.
  • Uppe till höger i bilden finns den planerade gymnastiksalen som också ska gå att hyra av föreningar och privatpersoner på kvällar och veckoslut.
  • Matsalen är skolcentets hjärta och finns i mitten av byggnaden.
  • I flygeln längst till höger finns bland annat lärarrum och rådgivning.
  • Småbarnspedagogiken, det vill säga det som tidigare kallades dagvård, håller till i avdelningen som syns längst ner på bilden, mot Askervägen.
  • Byggnaden har också särskilda lokaler för slöjd- och konstämnen, vilka också vid behov ska kunna användas under kvällstid.
  • Ungdomsverksamheten får också ett eget krypin i skolcentret.

Barn skapar konstverk

Ett nytt projekt som lanserats i samband med planeringen av skolcentret är procentprincipen. Det innebär att staden viker en procent av kostnaderna för ett offentligt byggprojekt till konst.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har fattat ett principbeslut att ta procentprincipen i bruk men åtminstone i det här fallet kommer finansieringen av ske med hjälp av fond- och stiftelsepengar.

Barnkulturkoordinator Pamela Andersson från Västnyländska kultursamfundet håller i trådarna för projektet.

Elever ur båda språkgrupperna kommer att få delta i att skapa konstverk som sedan placeras permanent här i den nya skolbyggnaden, säger Pamela Andersson.

― Pamela Andersson

Konstnärerna Karin Widnäs och Kirsi Kivivirta handleder eleverna i projetet som väntas resultera i två olika konstverk. Det ena konstverket placeras inne i byggnaden, det andra utomhus.

Skolan får ett faddermuseum

Eftersom keramikkonsten vuxit sig stark i regionen, särskilt med tanke på keramikern Karin Widnäs och Finlands första keramikmuseum Kwum i Fiskars, satsar projektet på just den konstformen.

Kwum kommer att fungera som ett "faddermuseum" för skolcentret i Svartå. Det innebär att elever och lärare kan ha en fortlöpande kontakt och samarbete med muséet i Fiskars också efter att just detta konstprojekt har avslutats.

Barnen får bidra med idéer och praktiskt genomförande under diverse olika verkstäder som ordnas från och med hösten 2020.

Diskussion om artikeln