Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgarinitiativ om permanent sommartid fick i gång debatten i riksdagen – minister Harakka konstaterade att EU bestämmer

Från 2020
Terhi Koulumies i riksdagen 23.10.2019
Bildtext Samlingspartiets Terhi Koulumies hörde till dem som stödde medborgarinitiativet i plenum.
Bild: Pekka Tynell / YLE

Åsikterna i salen var klart delade då riksdagen diskuterade medborgarinitiativet om att Finland borde välja att permanent sommartid i dag. En del ledamöter stödde medborgarinitiativet, medan andra talade för permanent normaltid.

Nästan 54 000 finländare skrev under medborgarinitiativet om att införa permanent sommartid. Initiativet lämnades in till riksdagen i november.

Medborgarinitiativets motivering för att välja permanent sommartid är flera ljusa timmar på eftermiddagarna och kvällarna. Då skulle finländarna enligt medborgarinitiativet kunna vara mer utomhus.

Alla talade för att sluta flytta klockorna

Samlingspartiets Terhi Koulumies var först ute i debatten och sa att hon stöder medborgarinitiativet.

De riksdagsledamöter som deltog i debatten var rörande eniga om att det borde bli ett slut på att flytta klockorna två gånger i året.

Socialdemokraternas riksdagsledamot Suna Kymäläinen påminde om att riksdagen under förra perioden tog ställning till ett medborgarinitiativ om att slopa flyttade av klockorna.

Den gången löd svaret att Finland inte ensamt kan fatta beslut i frågan, utan att beslutet måste fattas på EU-nivå.

Finland förde frågan vidare till Europeiska unionen. EU har fattat ett beslut om att målet är att slopa flyttandet av klockorna år 2021, men inga konkreta beslut om hur det ska ske har fattats.

Varje land ska själv bestämma om det väljer normal- eller sommartid.

Samarbete med grannländerna behövs

Flera riksdagsledamöter, bland annat Samlingspartiets Timo Heinonen, påpekade i plenum att det är viktigt att samarbeta med grannländerna.

Samarbete behövs så att Finland och till exempel de nordiska länderna inte i framtiden får en tidsskillnad på två timmar sa Heinonen.

Det här är möjligt om till exempel Sverige väljer permanent normaltid och Finland permanent sommartid.

Minister Timo Harakka (SDP) sa att Finland har fört diskussioner med de nordiska länderna och med de baltiska länderna om vilken tid länderna ska välja.

Enligt Harakka har Estland, Lettland och Litauen för avsikt att följa samma tid i de här tre länderna också framöver.

Då Finland i höstas var EU-ordförande lyfte Finland upp frågan att slopa flyttandet av klockan mellan normal- och vintertid.

Harakka beklagade i plenum att det är svårt att fatta ett gemensamt beslut inom EU eftersom vissa länder inte alls har behandlat frågan nationellt.

Diskussion om artikeln