Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Verktyg och maskiner från skola i Sjundeå får inte säljas utan auktion och anbud

Från 2020
Såg och hyvel på bräda
Bildtext Sjundeås tidigare bildningsdirektör sålde saker för knappt 3 000 euro.
Bild: Mostphotos

Det var inte okej att sälja gamla verktyg och annat obehövligt från slöjdsalen i Aleksis Kiven koulu direkt till hugade privatpersoner.

I stället ska kommunal egendom som inte längre behövs säljas på nätauktion som är öppen för alla.

Bakgrunden till det här politiska ställningstagandet, som fattades av Sjundeå bildningsnämnd på onsdagen (12.2), är att Sjundeås tidigare bildningsdirektör har sålt en del kommunalt lösöre från den nedlagda skolbyggnaden.

En byggnad med röda tegel.
Bildtext Det är lösöre från den här skolbyggnaden, Aleksis Kiven koulu, som Sjundeå kommun vill bli av med. Skolan har i åratal haft problem med inomhusluften och numera går skolans elever i barackskola i väntan på det nya skolcentret.
Bild: Yle/Petra Thilman

Några kommuninvånare reagerade på försäljningen. De är också anställda av Sjundeå kommun.

De här personerna har begärt omprövning av Sjundeå bildningsnämnd.

I beredningen till nämndens möte, som hölls på onsdagen (12.2), föreslog tjänstemännen att kommuninvånarnas omprövningsbegäran skulle förkastas.

Politikerna var alltså av annan åsikt.

Lång beredning, flera fakta fördes fram

Verktygen i Aleksis Kiven koulu har inte varit i användning sedan augusti 2017 eftersom eleverna på grund av inomhusproblem inte har vistats i skolan.

Det pris som den tidigare bildningsdirektören har godkänt för apparaterna är totalt 2 380 euro.

Den här summan anser kommuninvånarna är för låg. Totalt handlar det om sex olika köp, vilket har lett till lika många begäranden om omprövning.

I skrivelserna till bildningsnämnden anser kommuninvånarna att egendom som köpts med skattepengar i första hand ska erbjudas föreningar i Sjundeå, i andra hand bjudas ut till offentlig försäljning.

Att spara och förvara obehövliga prylar kostar pengar

Bildningsavdelningen i Sjundeå begärde i fjol våras in anbud för att rengöra, transportera och lagra de apparater som nu sålts. Tanken var att de skulle förvaras i tre års tid, i väntan på det nya skolcentret.

Det här skulle ha kostat cirka 20 000 euro.

De aktuella verktygen och redskapen är gamla och har inte längre något bokföringsvärde, enligt bildningsavdelningen.

En del var också sönder då de såldes.

Man har också jämfört försäljningspris på motsvarande apparater på nätsidor som säljer begagnat.

Bildningsavdelningens tjänstemän ansåg därmed att helhetspriset, om man beaktar den försäljningsprovision som dras bort vid näthandel, motsvarar den summa bildningsdirektören fick.

Att föra bort gamla prylar kostar också

Bildningsavdelningen har också försökt minimera kostnader för att avlägsna lösöre.

Till exempel bord och stolar från nedlagda Päivärinteen koulu och Aleksis Kiven koulu som skulle föras till återvinning gavs på begäran till ett ungt par i Sjundeå för att användas i ett bröllop.

På det viset sparade kommunen arbetstid och pengar för sortering och transport till återvinning.

Enligt allt det här anser därför Sjundeås tf bildningsdirektör och förvaltningskoordinator att den tidigare bildningsdirektören handlade rätt och att han förfarit inom sina befogenheter.

Nu kommer de verktyg och övriga saker som ännu inte hämtats av sina nya ägare att stanna kvar i kommunens ägo och säljas på nätauktion.

Diskussion om artikeln