Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Studie: Musikstreaming orsakar större klimatavtryck än cd- och vinylskivor

Från 2020
En vinylskiva framför ett kraftverk.
Bildtext Musikstreaming orsakar mer klimatutsläpp än tillverkningen av kassetter och skivor, visar ny studie.
Bild: Samuli Huttunen/Yle

Musiken sägs vara den mest immateriella konstformen. I en tid då många lyssnar på musik via appar på telefonen skulle man kunna tro att musik är ännu mer immateriellt än tidigare. En ny studie visar ändå att musikstreaming belastar miljön mer än något tidigare format.

Den kanadensiska musikvetaren Kyle Devine, som arbetar vid Oslos universitet, har räknat växthusgasutsläppen som vinylskivor, kassetter och cd-skivor orsakar och jämfört utsläppen med de utsläpp som orsakas av att man streamar musik.

Det resultat han fick var att utsläppen för streaming var betydligt större än utsläppen som orsakas av fysiska skivor och kassetter.

I studien jämförde Devine de olika formaten så att han kollade hur mycket utsläpp de orsakade under sin guldålder, det vill säga det år då respektive format sålde mest i USA.

Devine räknade hur mycket plast som behövdes för att tillverka produkten under det år som undersöktes. Vinyler, kassetter och cd-skivor är oftast gjorda av plast. För vinylskivor användes till exempel år 1977 sammanlagt 58 miljoner kilo plast i USA.

Devine förvandlade sedan plastmängden till växthusgasutsläpp: cd-skivorna belastade miljön med 157 miljoner kilo utsläpp, vinyler med 140 miljoner kilo och kassetter med 136 miljoner kilo.

Skivorna och kassetterna låg alltså alla ungefär på samma nivå i fråga om klimatutsläppen.

Svårt att undersöka klimatutsläppen som musikstreaming orsakar

Det visade sig att det inte var så lätt att få fram exakt hur mycket musikstreaming belastar miljön.

Enligt Devine var det svårt att få tag på information om den amerikanska musikbranschen och det var inte heller lätt att bekräfta uppgifternas trovärdighet.

Kyle Devine
Bildtext Musikvetaren Kyle Devine talade på ett evenemang i Helsingfors på fredagen.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Devine använde sig av branschorganisationen Recording Industry Association of Americans uppgifter om hur mycket musik som streamades i USA åren 2015–2016.

Med hjälp av miljöorganisationen Greenpeaces data kunde han bedöma ifall man använt kol, gas, kärnkraft eller förnybar energi för att producera energin som behövdes till streamingen.

På basis av Devines uträkning verkar det som att musikstreaming orsakar kring 200–350 miljoner kilo klimatutsläpp per år. Det är över dubbelt mer än utsläppen som orsakas av att lyssna på skivor eller kassetter.

– Siffran varierar så där mycket eftersom det är svårt att tydligt definiera den energi som internetanvändningen kräver, säger Devine.

Den energi som krävs för att data ska processeras eller sparas har inte räknats med i siffran. Därför beräknar Devine att utsläppen som orsakas av musikstreaming är större än vad han kommit fram till.

Å andra sidan skulle också skivornas och kassetternas miljöpåverkan öka om man skulle ta i beaktande den energi som krävs för att transportera produkterna. Dessutom belastar den fysiska produkten i sig också miljön.

Vinylskivan är inte lösningen

Vad ska man då riktigt tänka om Devines studie? Är hans budskap att vi ska sluta streama och köpa vinylskivor i stället?

– Verkligen inte! Om vi skulle lyssna på vinylskivor lika mycket som vi lyssnar på streamad musik skulle problemet vara mycket större.

Devine har alltså inte svar på frågan om hur man borde gå till väga för att fortsätta lyssna på musik och samtidigt minimera miljöbelastningen.

Hur mycket man lyssnar på musik spelar ändå en roll. Den brittiska publikationen The Conversation har räknat ut att 27 spelgånger är gränsen för när vinylskivor blir mer miljövänliga än streamad musik.

"Syftet är inte att lägga skulden på individen"

Devine vill inte att man ska börja ha dåligt samvete för att man lyssnar på musik.

Han säger att han själv konsumerar mycket musik och att han spelar i ett band vars musik har spelats in på vinyler och cd-skivor, och att musiken också finns i streamingtjänster som han själv också prenumererar på. Dessutom äger Devine också en liten vinylsamling.

– Syftet med studien är inte att lägga skulden på individen. Det är ändå bra att vara medveten om att musiklyssnande är en del av samma helhet där också bland annat flygresor och betongtillverkning ingår – allt det belastar också miljön.

"Streamingtjänsterna kan inte bara lägga ansvaret på Google eller Amazon"

Devine uppträdde på ett evenemang som Finlands jubileumsfond Sitra ordnade i Helsingfors på fredag. På plats fanns människor som arbetar inom musikbranschen.

– Just det här skapar hopp, att branschfolket börjar tänka på de här frågorna.

Men tänker stora streamingbolag på miljön? Då Devine planerade sin studie försökte han bland annat vara i kontakt med Spotify, men förgäves.

Spotify har under de senaste åren börjat rapportera om den klimatpåverkan som bolagets verksamhet medför.

Problemet med rapporteringen är ändå att Spotify, som många andra streamingtjänster, också använder sig av tjänster som produceras av jättar som Google och Amazon.

Spotifys siffror om bolagets klimatpåverkan kan alltså sjunka även om klimatbelastningen av verksamheten i själva verket ökar.

– Streamingtjänsterna kan inte bara lägga ansvaret på Google eller Amazon. De kunde köpa andelar av bolaget och försöka påverka på det sättet, säger Devine.

De datacenter som internetjättar som Google äger beräknas orsaka kring två procent av växthusgasutsläppen i världen. Det är ungefär i samma storleksklass som flygresande.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Tutkimus: Musiikin kuuntelu striimattuna jättää isomman hiilijalanjäljen kuin cd- tai vinyylilevyt huippuaikoinaan skriven av Mikko Pesonen. Översättningen gjordes av Saga Mannila.

På andra språk

Diskussion om artikeln