Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Också ditt husdjur kan bli blodgivare och rädda liv - blodbanker för djur etablerar sig

Från 2020
Blodprov på hund
Bildtext Behovet av blod är lika stort hos djur som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död också för ditt husdjur.
Bild: Rabbit Visuals Oy/Evidensia Eläinlääkäripalvelut (Evidensia)

Din hund eller katt kan göra en viktig insats genom att donera blod till ett annat husdjur. Behovet av blodgivare är lika stort hos djur som hos människor och fyllda blodbanker är därför viktiga för att rädda liv, oavsett om det gäller två- eller fyrbenta patienter.

Djurägare kan anmäla sitt husdjur till ett blodgivarregister för husdjur. Man bör först kolla upp var närmaste blodbank för djur finns och vilka kriterier som gäller.

Till exempel Universitets djursjukhus i Vik har en egen blodbanksverksamhet. Det finns också några privata djurkliniker som driver en småskalig blodbanksverksamhet.

För hundar och katter används blodtransfusioner vid exempelvis förgiftning, trafikolyckor och infektioner, uppger man på Röda Korset.

Läs också Röda Korsets berättelse om katten Kaneli som donerar blod till behövande kattkompisar.

I huvudsak hundar och katter

Pamela Kvarngård är veterinär på djurklinik Saari i Vasa och berättar att det vanligaste är att hundar och katter får blodtransfusion, i viss utsträckning även hästar.

Men i teorin är det möjligt för alla slags djur att få blodtransfusion.

Det är ännu ändå inte särskilt vanligt med blodtransfusioner djur emellan.

- Men det blir allt vanligare. Folk satsar mer på sina husjdur, de ses allt mer som familjemedlemmar. Speciellt vid större djursjukhus är det vanligt med blodtransfusioner.

På mindre orter är det vanligare att man remitterar till djursjukhus.

Idag finns det också större förväntningar på vad man kan göra för att rädda ett djurliv.

Veterinär Pamela Kvarngård.
Bildtext Pamela Kvarngård är veterinär och berättar att djur som är blodgivare måste uppfylla vissa kriterier innan de får donera blod.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Uppfyller ditt husdjur kriterierna?

För att ens djur ska kunna bli donator så måste vissa kriterier uppfyllas.

Först och främst ska djuret självklart vara friskt och ha goda blodvärden.

Man behöver även veta vilken blodgrupp djuret har, precis som då det gäller människor.

Kvarngård berättar att till exempel så gott som alla bondkatter har blodgrupp A, medan många raskatter har blodgrupp B.

Också ålder och vikt är avgörande för djuret.

- Är det fråga om en hund som ska donera blod ska den helst ha en kroppsvikt på minst 25 kg. Den får gärna också vara under sju år gammal.

Hunden bör även vara testad för blodparasiter, vara regelbundet vaccinerad och behandlad mot fästingar.

Katter bör vara innekatter, under åtta år gamla och testade för olika virussjukdomar.

En katt med blå ögon tittar fram bakom ett stolsben.
Bildtext De flesta katter har blodgrupp A, men några raskatter har blodgrupp B. Det gäller att veta vilken blodgrupp ens katt har om den ska donera eller få blod.
Bild: pixabay

Inga biverkningar för donatorn

På de större djursjukhusen finns det blodbanker och man kan därför både planera för blodtransfusioner och också ge blod om det plötsligt behövs.

På mindre kliniker kan man kontakta enskilda donatorer som man vet är friska och uppfyller de behövliga kriterierna.

Friska djur får inga biverkningar av att donera blod.

- Man tar en maximiprocent av blodvolymen, beroende på djurets vikt.

Precis som människor som donerar blod kan även djur känna sig lite trötta och hängiga efteråt. Därför är det viktigt att de får tillräckligt med mat, vatten och vila.

Immunmedierade sjukdomar är en vanlig orsak till att ett djur behöver blodtransfusion. Ett sådant exempel är immunmedierad hemolytisk anemi där kroppens eget immunsystem börjar attackera blodkropparna, vilket leder till blodbrist.

- Även trafikskador, att djuret blöder från ett stort benbrott eller har blödningar i de inre organen kräver nytt blod.

Om ett djur fått i sig rått- eller ormgift kan det leda till att blodet inte kan koagulera och då är det av yttersta vikt att det finns en blodbank att tillgå.

blodprov på hund.
Bildtext Djurägare satsar mer på sina husdjur, de ses alltmer som familjemedlemmar. Speciellt vid större djursjukhus har det blivit vanligt med blodtransfusioner.
Bild: Rabbit Visuals Oy/Evidensia Eläinlääkäripalvelut (Evidensia)

Brist på vissa blodgrupper

Precis som för människor finns det vissa blodgrupper som det råder brist på. Enligt Evidensia som är ett nätverk för olika veterinärstationer- och djursjukhus, är det just nu brist på i synnerhet negativa blodgrupper för hundar.

- Det donerade blodet är avgörande då det gäller att rädda ett husdjurs liv, säger Anssi Tast som är veterinärmedicinsk ledare och vice vd på Evidensia.

Bloddonationerna används som helblod, eller så separeras helblodet i röda blodkroppar eller plasma.

Plasma kan frysas in och förvaras upp till ett år.

- Färskt blod helst ska däremot ges så fortsom möjligt. Helblod står sig i max tre veckor, säger Kvarngård.

Vid blödningar används blodet som sådant, medan röda blodkroppar i första hand ges till de anemiskt sjuka patienterna.

Plasma ges i huvudsak vid koagulationsstörningar.

Enligt Evidensia strävar man efter att utveckla en så omfattande bloddonationsverksamhet som möjligt för att säkra verksamheten på lång sikt.

Att ge blod är en icke vinstbringande verksamhet.

Diskussion om artikeln