Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Då och då kommer bilister som inte stannar vid stoppmärket" - olyckor sker fortfarande i farlig korsning vid Oljevägen i Sibbo

Från 2020
Uppdaterad 20.02.2020 08:56.
En korsning
Bildtext Trots förbättringar i trafiksäkerheten sker trafikolyckor fortfarande med jämna mellanrum vid Oljevägens och Brobölevägens korsning.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Livligare trafik och bilister som inte stannar vid stoppmärket kan vara orsak till att trafikolyckor fortfarande sker i korsningen av Oljevägen och Brobölevägen. Det här trots förbättringar i trafiksäkerheten.

Under de senaste åren har bland annat hastighetsbegränsningen sänkts och körbanorna breddats för att förbättra trafiksäkerheten. Kameror har också installerats före korsningen.

Trots det här sker trafikolyckor fortfarande med jämna mellanrum. Senast på alla hjärtans dag inträffade en krock med tre bilar inblandade. En person skadades lindrigt.

Oljevägen är en väg med mycket livlig trafik. Förutom vanliga personbilar kör en hel del tung trafik, last- och tankbilar, längs med vägen.

Speciellt vid rusningstid kan det vara svårt för bilister på Brobölevägen att ta sig över eller ut på Oljevägen.

Mer trafik men färre olyckor

Håkan Liljeström, som bor i närheten av korsningen, berättar att det en del morgnar kan vara upp till flera hundra meters kö upp till Oljevägens korsning från södra sidan på Brobölevägen.

- Trafiken har ökat ganska mycket de senaste åren. Jag har följt med trafiken och kan konstatera att det då och då kommer bilar som inte stannar vid stoppmärket före korsningen, vilket de borde göra.

Tycker du att antalet olyckor i korsningen har minskat eller ökat de senaste åren?

- Jag skulle säga att antalet olyckor har minska lite. Det var en tid då det skedde olyckor ganska ofta men nu har de inte varit så mycket på senare tid. Förutom olyckan i fredags.

En man i svarta kläder står bredvid en landsväg och en granhäck.
Bildtext Håkan Liljeström bor nära korsningen. Enligt honom har trafiken ökat men antalet olyckor har minskat de senaste åren.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Vad det här beror på vet han inte riktigt. En möjlig orsak kan enligt Liljeström vara att människor i dag kan trafikreglerna bättre.

- Sen har det kommit hastighetsbegränsningar och trafikkameror så kanske de inverkar.

Vad skulle du som granne önska att händer med korsningen?

- Det finns experter som vet vad som ska göras. Jag tycker att korsningen är bra. Där är god sikt åt alla håll, enligt min mening, men man ska stanna vid stoppmärket.

Rondell alternativ under- eller överfart?

Oljevägen är en statlig väg vilket betyder att det är Närings-, miljö- och trafikcentralen (NTM) som ansvarar för underhåll och trafiksäkerhet, inte Sibbo kommun.

Enligt Kaj Lindqvist (SFP), ordförande för kommunstyrelsen, är korsningen problematisk och den har flera olika brister.

- Sikten i korsningen är bra men man måste komma ihåg att trafiken är mycket livlig vid vissa tidpunkter under dagen.

Därtill poängterar Lindqvist bristen på ordentliga grupperingsfiler i korsningen.

En blå trafikskylt i en korsning.
Bildtext I samband med planeringen av korsningen funderar man också på en gång- och cykelväg mellan Söderkulla och Nickby.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Sibbo kommun har redan i flera år varit i kontakt med NTM-centralen för att förbättra trafiksäkerheten. Kommunen har bland annat föreslagit att en rondell skulle byggas i korsningen.

- Under de senaste året har vi tre gånger uppvaktat NTM-centralen om olika vägfrågor och den här korsningen har vi tagit upp under varje diskussion.

Lindqvist berättar att NTM-centralen nu har lovat att de inom det här året ska planera trafiksäkerheten vid korsningen.

- Samtidigt har de lovat att de ska planera en gång- och cykelväg från Nickby till Söderkulla och då måste också den planeras över den här korsningen.

En man står vid sidan av en landsväg.
Bildtext Kaj Lindqvist (SFP) hoppas att det i framtiden blir tydligare hur man ska gruppera i korsningen,
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Vad önskar Sibbo att NTM-centralen ska komma fram till för förbättringsåtgärder i korsningen?

- Om det inte blir en rondell borde man också överväga alternativet med en över- eller underfart. Sen tycker jag också att man borde överväga om man borde sänka hastighetsbegränsningen ytterligare.

Här kan du lyssna på podcasten Yle Östnyland på 20 minuter där ett inslag om den farliga korsningen finns med:

20.2.2020: Vi träffar bandyfans i Borgå och besöker en olycksdrabbad korsning i Sibbo

20:14

Rättelse 20.2. kl. 8:55: tidigare stod det felaktigt i artikeln att NTM-centralen lovat förbättra korsningen i år.

Diskussion om artikeln