Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Det här borde vi ha klarat av i samband med Helibanan" - Borgå och Lovisa oense om tågbanans dragning

Från 2020
Tåg kör genom landsortslandskap
Bildtext Vilken sträckning ska den framtida tågbanan från Helsingfors österut ha? Det är Borgå och Lovisa oense om.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Att Borgå och Lovisa flaggar för olika alternativ då det gäller tågförbindelse österut är sedan länge ett klarlagt faktum.

Borgå stad föredrar östbanan medan Lovisa föredrar den östra kustbanan. I faktarutan längre ner i artikeln hittar du en förklaring till de olika dragningarna.

- Det är helt självklart att det är den östra kustbanan som är den bästa och den enda möjligheten för vår region. Jag ser inga argument som skulle tala för östbanan som Borgå stad lobbar för, säger Lovisas stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Mia Heijnsbroek-Wirén deltog i en studiodebatt i Yle Östnylands morgonsändning på tisdag (18.2) tillsammans med Borgås andra viceordförande i stadsstyrelsen, Markku Välimäki (Saml).

Du kan höra hela debatten i podcasten nedan.

18.2.2020: Lovisapolitiker om att Borgå lobbar för östbanan: ”En kall trasa mot ansiktet”

22:13

Markku Välimäki konstaterar att stadsstyrelsen i Borgå egentligen ännu inte röstat om vilket banalternativ man ska hålla på.

- Första gången tog vi ställning i ärendet 2018 och majoriteten i stadsstyrelsen är för östbanan, men vi vill inte ännu rösta om saken utan se hur de två planerna utvecklas, säger Välimäki.

De olika östra järnvägsalternativen

Lovisa stadsstyrelseordförande MBorgå andra stadsstyrelseordförande Markku Välimäki (Saml.))
Bildtext Markku Välimäki tycker att det är beklagligt att Helibanan inte blev av.
Bild: Yle/Stefan Härus
Lovisa stadsstyrelseordförande Mia Hijnsbroek-Wirén (SFP)
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén vädjar till Borgåpolitiker att tänka nationalekonomiskt.
Bild: Yle/Stefan Härus

Vi bör tänka nationalekonomiskt

Mia Heijnsbroek-Wirén säger att den östra kustbanan skulle ge Lovisa möjligheter och tillväxt.

- De kommuner, norr- och väster om huvudstadsregionen, som har både motorväg och järnväg har möjligheter att utvecklas och dra till sig investeringar. Här kan vi inte tänka smått utan nationalekonomiskt, säger hon.

Markku Välimäki förstår att man föredrar den östra kustbanan om man enbart ser på alternativen med östnyländska glasögon.

- Folkunderlaget talar för östbanan. Det är alldeles för litet i Lovisa, Kotka och Fredrikshamn. Om vi enbart ser till näringslivet så finns det redan räls från Lovisa respektive Kotka norrut, säger Välimäki.

Heijnsbroek-Wirén anser att folkunderlaget inte är särskilt litet.

- Det handlar om 200 000 människor i ett pendlingsområde som bland annat omfattar de städer du nämner, kontrar Heijnsbroek-Wirén. Den östra kustbanan öppnar stora möjligheter för de städerna. Den befintliga godstrafiken värmer väldigt lite.

Beklagligt att Helibanan sköts i sank

Borgå stad är medlem i den delegation som arbetar för östbanan – det här enligt ett beslut i stadsstyrelsen i november förra året.

- Det kändes som att få en kall trasa i ansiktet eller som att ösa tjära och fjädrar på rälsen. Jag vädjar till Borgåpolitiker att tänka nationalekonomiskt och tänka på vad som på riktigt gynnar regionen, säger Heijnsbroek-Wirén.

- Vi borde egentligen ha klarat av den här frågan redan i samband med Helibanan. Den hade varit en bra sak för Östnyland och hela nationen, säger Välimäki.

Diskussion om artikeln