Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnmorskan Siw Nykänen: Våldsoffer förlorar tilliten till människan

Från 2020
Siw Nykänen har jobbat som barnmorska sedan 1980-talet
Bildtext Barnmorskan Siw Nykänen anser att det finns en tendens att nedvärdera betydelsen av våld i Finland.
Bild: Yle/Patrik Skön

Barnmorskan Siw Nykänen är en pionjär när det gäller vård av våldtäktsoffer i Finland. För över femton år sedan tog hon, tillsammans med sina kollegor, fram en modell för hur man inom vården ska bemöta våldtäktsoffer.

Siw Nykänen blev barnmorska i början av 1980-talet och jobbar sedan år 1987 på Jyväskylä centralsjukhus i Mellersta Finland. När hon gick på barnmorskeutbildningen talades det överhuvudtaget inte om sexuellt våld och vilken inverkan det kunde ha.

- I mitt arbete hände det att jag tappade kontakten med föderskor under förlossningen men jag förstod inte vad som hände, säger Siw Nykänen.

Hon lärde sig att det ofta fanns sexuellt våld eller våldtäkter i bakgrunden. Den traumatiska upplevelsen kunde leda till att kvinnan blev onåbar under förlossning.

- Det var mycket besvärligt, eftersom kvinnan föder och jag hjälper till. Utan kommunikation lyckas det inte.

Eftervården var dålig

Siw Nykänen berättar att hon och hennes kollegor insåg att de inte visste hur de skulle bemöta de här kvinnorna.

- Det gjorde att vi inte gav dem den vård de behövde. I synnerhet eftervården var dålig. De fick ett nummer till en hälsocentral och det var ungefär allt, säger hon.

Tack vare kontakter med nordiska kollegor började Siw Nykänen sätta sig in i frågan om hur sexuellt våld kan påverka föderskor och hurdan vård våldtäktsoffer behöver.

Centralsjukhuset i Mellersta Finland blev första sjukhuset i Finland som skapade en modell för hur våldtäktsoffer ska bemötas.

Arbetetet utmynnade i den så kallade Raisek-modellen, som började användas i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt år 2003.

Det har gått långsamt framåt

Modellen innehåller riktlinjer för hur våldtäktsoffer ska bemötas och vårdas i den akuta fasen och vilka medicinska undersökningar som ska göras. Med Raisek-modellen förbättrades också eftervården.

- Vi skapade en vårdkedja för olika åldrar och vi följde upp hur det fungerade. På det sättet visste personalen mer.

Centralsjukhuset i Mellersta Finland var pionjärer i vården av våldtäktsoffer.

Långt senare grundades center, som är specialiserade på att ta hand om offer för sexuellt våld, vid universitetssjukhusen. Det första vid Helsingfors universitetssjukhus år 2017.

- Visst har vi gått framåt, men det har tagit lång tid. Överlag verkar det som om vi i Finland har en hög toleransnivå för våld. Det gör att vi förringar våldet.

Viktigt att våga fråga

Siw Nykänen säger att det fortfarande finns saker att göra. En utmaning är att få människor att tala om sina upplevelser. Det är viktigt att vårdpersonalen vågar fråga vad en person har varit med om.

- Våldsoffer har förlorat tilliten till andra människor. Ofta sker våldet i en nära relation. Det är ett viktigt steg att bygga upp förtroendet till människor igen.

Finland har satsat på center som är specialiserade på att ta hand om offer för sexuellt våld. Det är, enligt Siw Nykänen, viktigt.

- Ju fler som jobbar med problematiken desto lättare blir det att gå vidare. Kunskapen och erfarenheten ökar. Under mina år har jag ibland mötts av bristfällig förståelse för att det här verkligen är frågor som vården ska ta tag i, säger Nykänen.

Fortfarande finns det utsatta grupper som vården borde bli bättre på att förstå.

- Exempelvis borde vi få en modell för hur vi tar hand om personer som blivit utsatta för övergrepp i barndomen.

Hur märks coronavirusets spridning i Hongkong? Fem nya stödcentraler för offer för sexuellt våld

Programmet är inte längre tillgängligt

Via de här länkarna kan offer för sexuellt våld få hjälp.

Brottsofferjouren hjälper brottsoffer.

Våldtäktskriscentralen hjälper personer som har råkat ut för sexuellt våld.

Här är kontaktuppgifter till center som stöder offer för sexuellt våld i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Här är kontaktuppgifter till center som stöder offer för sexuellt våld i Åboland och Åland.

Diskussion om artikeln