Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pan Jianping kunde inte exportera sina rävar till Kina, nu avlivar han dem: "En miljonförlust"

Från 2020
Uppdaterad 19.02.2020 07:54.
turkistarha
Bildtext Styrelsemedlemmen Hui Zheng och farmägaren Pan Jianping tänker sälja sina rävskinn i Kina. De hoppas få ett pris på omkring 80 euro per skinn.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

På Pan Jianpings farm i Vittsar i Karleby har man nu börjat avliva och pälsa sina 2 500 rävar. Foderleveranserna till farmen upphörde den 7 februari. Trots nederlaget vill kineserna stanna i Österbotten och samarbeta med finländska farmare.

På måndagsförmiddagen var avlivningen av rävar i full gång på JP Turkis pälsfarm i Karleby.

- Vi klarar inte längre av att utfodra rävarna så vi pälsar bort dem alla, säger farmens ägare Pan Jianping och styrelsemedlemmen Hui Zheng när Yle Österbotten besöker farmen.

Sinikettuja kiinalaisten turkistarhalla Kokkolassa
Bildtext Pälsningen av de 2 500 rävarna väntas ta en dryg vecka.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Sedan foderleverantören Terjärv Frys slutade leverera foder till JP Turkis har rävarna utfodrats med torkat foder från vanliga livsmedelsaffärer.

- Vi har tagit kontakt med andra foderkök men ingen vill sälja foder till oss. Nu måste vi fort pälsa bort rävarna, annars blir skinnen dåliga. Vi räknar med att pälsningen är klar inom 1,5 veckor, säger Pan Jianping.

Blev tvungna att ställa in export

Pan Jianping och Hui Zheng är besvikna över den situation de hamnat i. Det var meningen att de 2 500 blårävarna skulle exporteras till Kina i januari, men exporten blev inte av.

Enbart fraktplanet vi beställt kostade 700 000 dollar. Vi vet inte ännu hur stor del av den summan vi kan få tillbaka.

Långtradarna som skulle transportera rävarna från Karleby till Helsingfors-Vanda flygplats kom från Litauen och uppfyllde inte EU-lagstiftningen.

- Det här meddelade polisen oss den 15 januari. Vi kände inte till den lagen, säger Hui Zheng.

Bilar i Karleby som väntar på att bli lastade med blåräv för transport till Kina.
Bildtext De litauiska långtradarna fick köra iväg tomma från Karleby.
Bild: Yle/Ville Viitamäki

Enligt Pan Jianping var det omöjligt att hitta inhemska transportföretag som skulle transportera levande rävar. Därför hade de valt en litauisk firma.

När exporten i januari inte blev av var farmarna tvungna att slopa exportplanerna helt och hållet, eftersom man inte längre skulle ha hunnit få rävarna till Kina innan semineringsperioden börjar i februari-mars.

Förlorar minst 1,5 miljoner euro

Pan Jianping äger en stor blårävsfarm i Kina och vill få dit finländska avelsrävar av bra kvalitet. Han vill föda upp avelsrävarna i Finland eftersom rävarna trivs i det finländska klimatet.

Sinikettuja
Bildtext Farmen i Karleby
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Pan Jianping säger att företaget förlorar åtminstone 1,5 miljoner euro på att rävexporten inte blev av.

- Enbart fraktplanet vi beställt kostade 700 000 dollar. Vi vet inte ännu hur stor del av den summan vi kan få tillbaka.

Säljer skinnen direkt till kinesiska köpare

Nu ska istället rävskinnen från farmen i Karleby säljas i Kina. Pan Jianping räknar med att få ungefär 80 euro per skinn.

- Vi säljer skinnen direkt till köpare eftersom det ger ett bättre pris än via mellanhänder.

Tre inhemska pälsfarmarföreningar erbjöd sig också att köpa JP Turkis rävar men det blev ingen affär. Priset verkar ha varit en knäckfråga. JP Turkis ville ha 300 euro per räv.

Saknade certifikat

Orsaken till att foderleveranserna från Terjärv Frys till JP Turkis farmer avslutades i början av februari var att farmerna inte är certifierade av Finlands Pälsdjursuppfödares förbund.

Pan Jianping och Hui Zheng visar upp ett dokument från Terjärv Frys över den uppsagda foderleveransen.

I dokumentet står det att JP Turkis Oy när foderkontraktet undertecknades lovade att ansöka om medlemskap i uppfödarförbundet för att få ett certifikat.

- Det gjorde vi också, men de vill inte ha kineser med, säger Hui Zheng.

“Handlar inte om nationalitet”

Farmarna ansökte om medlemskap i lokalföreningen Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat (PSTK) men fick avslag på sin ansökan.

- Det handlar inte om deras nationalitet. Vi har många utländska medlemmar. Det handlar om att de inte uppfyllde uppfödarförbundets villkor för att få ett certifikat, säger Esa Rantakangas, ordförande för STK.

Ett av de villkoren är att man inte exporterar levande djur till länder som inte har samma djurskyddsstandard som EU.

Också Kenneth Ingman, ordförande för Finlands pälsdjursuppfödares förbund, säger att förbundet inte diskriminerar någon men att alla måste följa samma regler.

Köpte farmen 2016

Pan Jianping köpte farmen i Vittsar i Karleby år 2016. Kompanjonen Hui Zheng hjälpte honom med affären. Han är bosatt i Karleby sedan drygt 20 år tillbaka och känner mannen som sålde farmen.

Enligt Hui Zheng ingick både rävarna och själva farmen i affären.

I Kina är arbetskraftskostnaderna låga och i Finland är man bra på att förädla rävar. Därför borde vi samarbeta istället.

Yle Österbotten har lyckats nå mannen som sålde farmen men han vill inte ställa upp på intervju. Han berättar ändå att han inte hade råd att certifiera sin farm och att han därför inte såg någon annan möjlighet än att sälja farmen till kineserna.

En farm som inte är certifierad kan inte sälja sina skinn på europeiska pälsauktioner, det vill säga inhemska Saga Furs och danska Kopenhagen Fur.

“Alla parter gynnas av frihandel”

Enligt Pan Jianping borde de finländska pälsfarmarna samarbeta med kineserna istället för att försöka sätta käppar i hjulet för en laglig export.

Han säger att alla parter gynnas av internationell frihandel.

- Det är helt laglig verksamhet vi sysslar med. De kinesiska myndigheterna har undertecknat ett avtal om det här med det finländska jord- och skogsbruksministeriet. Vi har haft alla papper i skick förutom det här med transportfirman eftersom vi inte kände till den bestämmelsen.

- I Kina är arbetskraftskostnaderna låga och i Finland är man bra på att förädla rävar. Därför borde vi samarbeta istället.

De vaktade oss hela tiden. De var vid vägkanten och på bakgården. Det var fruktansvärt många demonstranter, över hundra stycken.

Hui Zheng påpekar att majoriteten av pälsköparna är kineser och menar att det kan slå tillbaka mot de finländska farmarna att sätta käppar i hjulet för rävexport till Kina.

- Då kan det kinesiska pälsförbundet meddela kinesiska köpare att de inte ska köpa finländska skinn.

Mängden demonstranter chockerade

Att de finländska farmarna så starkt motsätter sig exporten av rävar till Kina kan Pan Jianping och Hui Zheng i och för sig förstå. De inhemska pälsfarmarnas protester mot exporten av avelsrävar i januari gick ändå helt överstyr, anser de.

- De vaktade oss hela tiden. De var vid vägkanten och på bakgården. Det var fruktansvärt många demonstranter, över hundra stycken, säger Hui Zheng.

Hur farmarna hade fått reda på att en rävexport skulle äga rum vet han inte.

"Vi önskar det bästa för alla farmare"

Trots motgångarna kommer JP Turkis Oy att fortsätta sin verksamhet i Finland. Man har inga planer på att göra sig av med farmen i Karleby. Tvärtom ser man möjligheter att expandera.

- Nu då pälsmarknaden är svag kan det hända att farmare lägger lapp på luckan. Vi vill samarbeta med dem, säger Pan Jianping.

- Vi önskar det bästa för alla farmare, både de finländska och de kinesiska.

Behåller rävarna i Munsala

Hui Zheng säger att man är intresserad av olika slags samarbete med inhemska pälsfarmare. Man är intresserad av att köpa nya avelsrävar men också av att till exempel hyra tomma farmutrymmen.

- Nästa år kan vi kanske till och med expandera.

JP Turkis äger också en rävfarm i Munsala i Nykarleby. Där finns enligt Hui Zheng ett hundratal avelshonor. De ska inte pälsas i det här skedet.

- Vi tillverkar själva foder åt dem för tillfället. Vi har ett litet foderkök. Men i sommar ska vi försöka bygga ett större foderkök så att vi kan tillverka mera eget foder.

7:53: Rubriken uppdaterad och förtydligad.

Diskussion om artikeln