Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Spotlight: De finländska pensionsfonderna lovar vara ansvarsfulla men placerar både i alkohol, vapen och skatteparadis

Från 2020
Uppdaterad 02.03.2020 10:02.
De ansvariga placerarna på Kyrkans, Statens och Kommunernas pensionsfond per februari 2020
Bildtext Det finns stora skillnader på hur våra pensionsfonder uppfattar sitt sociala ansvar.
Bild: Yle / Taisto Lapila

En pensionsfond gör goda vinster inom alkoholbranschen. En annan har totalförbud att placera där. En pensionsfond har gjort sig av med alla fonder i skatteparadis, medan en annan inte ser problem med att placera pengar i en fond på Caymanöarna.

Det finns stora skillnader hur våra pensionsfonder uppfattar sitt sociala ansvar. Det blir klart när Spotlight granskar de tre offentliga pensionsfonderna: Statens pensionsfond, Kommunernas pensionsfond Keva och Kyrkans pensionsfond.

Idag måste även finanshajar ta sitt ansvar

Pengar är inte allt - inte ens i finansbranschen. Den nya trenden kallas ansvarsfullhet och innebär att företag måste vara klimatsmarta, ta ett socialt ansvar och sköta sina affärer på ett hederligt sätt, det vill säga enligt god förvaltningssed.

Pensionsfonderna är de riktigt stora placerarna - de har ekonomisk makt - och de har därför ett speciellt stort ansvar. Våra offentliga pensionsfonder förvaltar sammanlagt cirka 75 miljarder euro.

Världens största kapitalförvaltare heter Blackrock - ett gigantiskt företag som placerar miljarder i företag överallt i världen. Chefen för Blackrock, Larry Fink, har skakat om ordentligt i finansvärlden.

Uppåtstämning på börsen i New York efter G20-mötet i London den 2 april 2009. Dow Jones steg med 2,8 procent.
Bildtext Krav på miljötänk och socialt ansvar skakar om finansvärlden.
Bild: EPA/Justin Lane

Företag måste ha ett bredare syfte än att tjäna pengar, skrev han nyligen i sitt brev till storföretagen.

Larry Fink kräver ansvar av företagen också i klimatfrågan. Blackrock säger sig sluta placera i kolbranschen. Det är ett exempel på en stark trend som kallas ESG.

Environment, Social och Governance är definitionen på ansvarsfullhet det vill säga miljötänk, samhällsansvar och hederliga affärer.

Koldioxidneutrala placeringar

Statens, kommunernas och kyrkans pensionsfonder följer den globala trenden och strävar efter klimatsmarta placeringar. Men i praktiken går de skilda vägar.

Kyrkans pensionsfond har gjort sig av med alla aktier i både kol- och oljebranschen vilket varken Keva eller Statens pensionsfond har gjort.

- Kolbolag placerar vi inte i men vi har kvar vår placering i Neste som utvecklar förnybart bränsle av avfall, vilket jag anser vara ansvarsfullt, säger Timo Viherkenttä som har jobbat som VD för Statens pensionsfond ända till den 29 februari i år, då han byter till Aalto-universitetet.

Timo Viherkenttä, Statens pensionsfond
Bildtext Timo Viherkenttä bytte från Statens pensionsfond till Aalto universitet den 1.3.2020.

Moralen mäts

Ansvarsfullhet - ESG - handlar om mer än koldioxidutsläpp. Det är ett paket av miljömedvetenhet, etik och öppenhet. Idag finns en moralisk dimension starkt med i pensionsfondernas verksamhet.

- Vi har uteslutit vissa branscher, berättar placeringschefen för Kyrkans pensionsfond Ira van der Pals och räknar upp: tobaks-, vapen-, porr, hasardspels- samt alkoholbranscherna. Och även fossila bränslen.

Statens pensionsfond har en likadan lista över branscher som de skyr, men Kommunernas pensionsfond Keva kör en helt annan linje.

- Vi har endast uteslutit oetiska vapen, säger Anette Eriksson, senior portföljförvaltare.

Med "oetiska vapen" menas till exempel landminor och klusterbomber.

- Vi strävar efter att påverka bolag i stället för att utesluta dem, poängterar Eriksson.

Anette Eriksson, portföljförvaltare på KEVA
Bildtext Anette Eriksson är senior portföljförvaltare på Keva.

Stor satsning på alkohol

När vi på Spotlights redaktion går igenom aktier som finns i Kommunernas pensionsbolag Kevas portfölj, hittar vi flera alkoholbolag, bland annat de största alkoholtillverkarna i världen Diageo, Pernot Ricard och Anheuser-Busch.

Trots att det är vanligt att tolka ESG-kriterier så att alkoholbranschen utesluts, har alltså Keva valt att istället investera i flera alkoholbolag.

Och trots att vapenbranschen ofta utesluts ur pensionsfondernas placeringar utesluter Keva endast en viss typ av vapen - oetiska vapen.

- Vår uppgift är att få avkastning på placeringarna så att vi har råd att betala ut pensioner idag och även i morgon och om 50 år, konstaterar Anette Eriksson på Keva.

Finns det bra vinster att få inom spritbranschen?

- Det måste vara därför vi har sådana aktier i vår portfölj, svarar Eriksson.

En del av pengarna placeras i skatteparadis

De tre offentliga pensionsfonderna förvaltar alltså en egendom på cirka 75 miljarder euro, vilket är nästan en och en halv gånger Finlands statsbudget.

En del finns placerat i fastigheter, en del i aktier och andra värdepapper och en del i fonder. En del av pengarna placeras i riskfyllda hedgefonder.

Det finns ingen helt entydig definition på hedgefonder men allmänt kan sägas att de är fonder som tar större risker, men som lovar ge bättre avkastning än medeltalet. De finns ofta i ökända skatteparadis. Detta avskräcker inte pensionsfonderna från att placera här.

- Jag skulle önska att de skulle finnas någon annanstans än i skatteparadis, men det är läget, konstaterar Timo Viherkenttä.

- Vi kan inte påverka var hedgefonderna registrerar sig, säger senior portföljförvaltare Anette Eriksson på Keva.

Finländska pensionsfonder betalar enligt lag inte skatt i Finland men ett av de stora problemen med hedgefonder är bristen på öppenhet. Ingen utomstående vet vad hedgefonderna placerar i. Inte ens pensionsfondernas chefer vet i realtid vad de gör.

- Det är fondernas förvaltare som själva bestämmer hur de placerar, medger Timo Viherkenttä.

Han hävdar ändå att Statens pensionsfond får information om hedgefondernas placeringar, även om det inte sker i realtid. Det samma intygar man på Keva.

- Vi känner fondförvaltarna under lång tid och försäkrar oss om att de handlar i linje med våra ansvarsfullhetskriterier, säger Anette Eriksson.

Men när man placerar pengar i en hedgefond kan man ändå - åtminstone tillfälligt - förlora kontrollen över sina placeringar.

Ökänt oljebolag fanns med bland placeringarna

Kyrkans pensionsfond har enligt det senaste bokslutet, år 2018, en hegdefond, som i sin tur har placeringar i Petrobras, ett ökänt oljebolag i Brasilien som funnits i rubrikerna på grund av en stor korruptionshärva

På Kyrkans pensionsfond meddelar Ira van der Pals att man redan har gjort sig av med den fonden, sålt bort den. Enligt henne har Kyrkans pensionsfond för tillfället heller inga placeringar i hedgefonder i skatteparadis.

Ira van der Pals, Kyrkans pensionsfond
Bildtext Ira van der Pals är placeringschef på Kyrkans pensionsfond

De två andra pensionsfonderna däremot anlitar hedgefonder som finns i skatteparadis. Hedgefondernas placeringar utgör bara en liten del av hela placeringsförmögenheten - två till fyra procent - men i rena pengar handlar det om hundratals miljoner euro.

Aggressiv skatteplanering skadar samhället

På Finnwatch - en medborgarorganisation som granskar företagens ansvarsfullhet - ser man kritiskt på vilken roll skattepolitiken har i pensionsfondernas regler om ansvarsfullhet.

- Vissa pensionsfonder nämner inte ens skattepolitiken, säger Saara Hietanen, skatteexpert på Finnwatch.

Saara Hietanen, skatteexpert, Finnwatch
Bildtext Saara Hietanen, är skatteexpert på Finnwatch.

Skatteparadis är ökända eftersom de möjliggör skattesmitning. Enligt beräkningar från medborgarorganisationen Finnwatch går Finland miste om till och med 1,4 miljarder euro varje år på grund av aggressiv skatteplanering.

- Även om finländska pensionsfonder inte behöver betala skatt för sina vinster i Finland, borde de fortfarande ta sitt ansvar för att de företag, som de äger via sina placeringar, betalar sin skatt både i Finland och i andra länder, säger Saara Hietanen på Finnwatch..

Pensionsfondscheferna får ofta frågan om de finländska pensionärerna förlorar på att utesluta vissa branscher och genom att ta sitt ansvar som goda världsmedborgare.

- Det är inte alls klart om man förlorar på att vara ansvarsfull, säger Timo Viherkenttä. Det kan vara tvärtom så att man vinner, säger han.

- Ansvarsfullt placerande har gett mycket bra vinster, konstaterar också Ira van der Pals på Kyrkans pensionsfond.

Pensionspengar på villovägar - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln