Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU presenterade strategi för artificiell intelligens: "Nu börjar kampen om industriell data och Europa kommer att vara det främsta slagfältet"

Från 2020
Illustration på en person som samarbetar med en dator.
Bildtext En allmän uppfattning är att EU hamnat på efterkälke inom den digitala utvecklingen.
Bild: Yle/Asmo Raimoaho

Artificiell intelligens blir en allt viktigare del av våra liv. Samtidigt medför den tekniska utvecklingen risker. I dag presenterade EU-kommissionen en strategi som syftar till digital tillväxt på ett sätt som respekterar medborgarnas integritet.

Bryssel, Belgien

Tillit är ett av nyckelorden i en rapport om artificiell intelligens som EU-kommissionen presenterade i dag.

- Tanken är att bygga upp förtroende. Utan förtroende kan vi inte få positiva saker att hända, sade kommissionens viceordförande Margrethe Vestager.

Behovet av ett åtgärdsprogram utgår från den hårda globala konkurrens som råder inom det digitala området.

Enligt Vestager ska EU varken försöka efterlikna USA eller Kina, utan gå sin egen väg i digitala frågor.

- Artificiell intelligens är i sig varken något gott eller ont. Allt beror på hur och varför den (teknologin) används.

Företagens roll kommer att öka

I dagens läge samlas en majoritet av informationen in från enskilda konsumenter, konstateras det i rapporten.

Men i framtiden kommer betydelsen av data från industrier, företag och den offentliga sektorn att öka markant, vilket ökar på behovet av gemensamma spelregler.

AI-system inom hälsovården, polisverksamheten och transportsektorn är förknippade med stora risker slår rapporten fast.

Här är behovet av genomskinlighet, spårbarhet och mänsklig översikt speciellt stort.

Margrethe Vestager
Bildtext Det behövs regler för AI, anser kommissionens viceordförande Margrethe Vestager.
Bild: /All Over Press

EU har hamnat på efterkälke

En allmän uppfattning är att EU hamnat på efterkälke inom den digitala utvecklingen.

De europeiska bolagen har, med få undantag, fått spela andra violin på en marknad som dominerats av amerikanska IT-jättar.

Bolag som Google, Facebook och Amazon har blivit dominerande till stor del tack vare tillgången till information från kunder och användare.

- Vi erkänner att vi missade den första vågen som var en kamp om personlig data, sade den franske kommissionären Thierry Breton vid dagens presskonferens.

- Nu börjar kampen om industriell data och Europa kommer att vara det främsta slagfältet, fortsatte Breton.

Friare rörlighet för data

Breton talar i egenskap av kommissionär med ansvar för den inre marknaden för ett Europa där den fria rörligheten även ska gälla data i större utsträckning än i dag.

Målet är enligt Breton att "låsa upp" information som inte är i användning i dagens läge och att skapa en inre marknad för industriell data.

Det kan till exempel handla om att dra mer nytta av data som finns samlad hos europeiska industriella storspelare som franska Alstom och tyska Siemens.

Utgångspunkten ska vara att skapa plattformar som är förenliga med EU:s regler och värderingar, anser Breton.

- Det är inte vi som måste anpassa oss till dagens plattformar. Det är plattformarna som måste anpassa sig till Europa.

Digitala strategin ett spetsprojekt för kommissionen

De aktuella strategierna för artificiell intelligens och data är ett led i EU-kommissionens strävan att stärka unionens ställning som en digital aktör.

Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen har som mål att inom hundra dagar presentera åtgärdsplaner för de viktigaste frågor hennes team kommer att ägna sig åt.

Tidigare presenterade kommissionen en plan för en grön giv som syftar till att göra EU koldioxidneutralt tills 2050.

Tanken är att satsningarna inom det digitala ska göra det lättare för EU att nå klimatmålen.

- Som vi ser det kommer den gröna omställningen inte att ske utan digital teknologi: utan satellitdata för att analysera våra sädesfält, utan gps-data som räknar ut de kortaste rutterna och minimerar tiden vi tillbringar på vägar.

- Mer än någonsin går den gröna övergången och den digitala omställningen hand i hand, sade Vestager.

Diskussion om artikeln