Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kårkulla svarar Jakobstadsregionen: "Omsorgsbyrån kan ingalunda överföras till social- och hälsovårdsverket"

Från 2020
Sofia Ulfstedt ser på varor i Butikken
Bildtext Sofia Ulfstedt på Kårkulla säger att alla av omsorgsbyråns uppgifter inte kan överföras till social- och hälsovårdsverket i Jakobstadsregionen.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Att Jakobstadsregionen vill lämna Kårkulla för att riva murar och integrera verksamheten med all annan service är något som samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt på Kårkulla har svårt att förstå. Hon vet inte riktigt var murarna finns och vilka de är.

På tisdagskvällen beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionen att fortsätta med planerna att lämna Kårkulla. Vid årsskiftet tog man över Kårkullas stödboendetjänster i regionen.

Nästa steg är att planera för att starta en egen omsorgsbyrå likt den Kårkulla har i Jakobstad i dag. Den verksamheten skulle starta tidigast om ett år.

Men regionen, bestående av Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo, kan inte ta över all Kårkullas verksamhet på omsorgsbyrån i Jakobstad. Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt förklarar att byrån servar mer än bara de kommuner som ingår i Jakobstadsregionens social- och hälsovårdsverk, till exempel servar man Kronoby och Karleby.

- Det är omsorgsbyråns roll att upprätthålla specialkunskapen på våra enheter och det kan ingalunda överföras till verket, säger Ulfstedt.

- Det verket kan göra är att sluta köpa de här enskilda insatserna till sina kommuninvånare och ge den servicen själv. Men den andra delen av omsorgsbyråns uppgift är att vara stödfunktion för enheterna, den kan de inte ta över så länge enheterna är i vår regi.

Kårkulla ser inte murar mellan dem och kommunerna

Jakobstadsregionen vill inte lämna Kårkulla enbart av ekonomiska skäl. Marcus Suojoki (SFP), ordförande för social- och hälsovårdsnämnden, sa i en intervju för Yle Österbotten på tisdagskvällen att man vill riva murar och integrera all service under ett och samma tak.

Finns det murar mellan kommunerna och Kårkulla?

- Där måste jag säga att jag inte förstår vad han syftar på. När det blir en beställare och en utförare så är det klart att någonstans är det men murar vet jag inte vad man syftar på.

Inte heller fullmäktigeordförande för Kårkulla, Christer Rönnlund verkar hänga med på resonemanget med murar.

- Kårkulla har alltid varit öppen för diskussioner och funderingar när man har haft olika tankar inom kommunerna. Nog har man också tidigare i olika kommuner tagit hem klienter i ett tidigare skede men i mindre skala och inte gjort så här stora eventuella ingrepp, säger Rönnlund.

En äldre herreman med glasögon och vitt hår står i en korridor.
Bildtext Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund misstänker att de kommuner som inte lämnar Kårkulla kan bli mer skeptiska och ifrågasätta mer, speciellt om de tvingas höja priserna för dem.
Bild: Yle/Juho Teir

Stänger inga dörrar

Under 2020 ska man planera för att öppna en omsorgsbyrå i kommunal regi i Jakobstadsregionen. Och man vill gärna ha med Kårkulla som en samarbetspartner i den planeringen. Varken Ulfstedt eller Rönnlund tackar nej till det.

- Det är alldeles klart att vi ställer upp med det vi kan för att det ska gå så bra som möjligt. Det är ändå kommunernas självbestämmanderätt att välja hur de ordnar servicen. Även om det här är en förändring som vi inte tycker är särdeles positiv med tanke på helheten, säger Ulfstedt.

- Man kan inte stänga dörrar, alla dörrar måste vara öppna. Det kan ju hända att det finns någon kompromiss också här, säger Rönnlund.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Bildtext Även om det inte är en positiv förändring för Kårkulla säger Sofia Ulfstedt att de ställer upp och samarbetar med Jakobstadsregionen i dess planer om att starta en egen omsorgsbyrå.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Inte slutet men nog illa

Ännu i det här skedet är det svårt att säga hur mycket Jakobstadsregionens planer påverkar Kårkullas framtida verksamhet.

- Det beror helt och hållet på i vilken omfattning, säger Ulfstedt.

Med tanke på att de inte kan stänga den nuvarande omsorgsbyrån i Jakobstad blir det ändå verksamhet kvar i regionen. I och med att det inte blir några boenden som tas över i det här skedet kan förlusten bli mindre än befarad för Kårkulla.

- Nu blir det här om något mera dubbeljobb som ju aldrig är varken billigare eller smidigare. Då får vi helt enkelt krympa på kostymen och agera efter det. Men sedan om man planerar ta över boenden och dagverksamhet, börjar vi tala om stora summor, säger Ulfstedt.

- För de som blir kvar kan det hända att det blir så tuffa priser att man börjar nog ifrågasätta mera och mera. Det gäller nu för samkommunen att se över sin strategi och sin dräkt, säger Rönnlund.

Ingen annan vill lämna men frågor finns nog

Ingen annan medlemskommun har aviserat att de tänker följa i Jakobstadsregionens fotspår och lämna Kårkulla. Men många frågor har ramlat in.

- Inte i direkta ordalag utan mera i spekulationer. Att borde vi också fundera på sådant här nu när Jakobstadsregionen drar sig ur, ungefär att borde man hoppa av tåget nu. Det har väckt frågor och oro i vissa kommuner men inte i någon högre grad, säger Ulfstedt.

Rönnlund påpekar att en av orsakerna till Kårkulla behövs är att underlaget för den verksamhet samkommunen bedriver är så litet och utspritt att det behövs en organisation som täcker in det hela i Svenskfinland. Ulfstedt håller med.

- Brukarna har rätt att få specialomsorg, som verkligen är mycket annat än basservice. Svenskfinland är så litet att jag har väldigt svårt att tänka mig att man ska kunna upprätthålla den här spetskunskapen på flera olika håll, säger Ulfstedt.

Ulfstedt säger att man nu kommer att följa med och se hur planerna fortskrider. Hon poängterar det som sker i Jakobstadsregionen inte är det enda som är på gång. Man måste också fundera på vad social- och hälsovårdsreformen innebär samt hur det nya välfärdsområdet i Österbotten kommer att se ut.

Diskussion om artikeln