Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Prognosen för patienter med hjärntumör är bättre vid stora universitetssjukhus än vid små

Från 2020
Uppdaterad 20.02.2020 13:39.
Hjärntumör på datortomografibild.
Bildtext Amerikansk forskning visar att ett stort antal hjärt- och canceroperationer vid ett sjukhus har ett starkt samband med bättre vårdresultat.
Bild: Mostphotos/ Jovanche Vitanovski

Dödligheten i hjärntumörer är lägre vid Helsingfors universitets centralsjukhus än vid små universitetssjukhus i landet. Det visar forskning vid HUS och Finlands cancerregister.

Den färska utredningen visar att den förväntade livslängden för patienter med hjärntumör är bättre vid Helsingfors universitets centralsjukhus än vid landets tre små universitetssjukhus, alltså i Kuopio, Uleåborg och Åbo.

Under sjuttioåringar löpte 20 procent större risk att dö av hjärntumör vid små sjukhus än vid stora.

De bakomliggande orsakerna till skillnaderna i dödlighet var inte i fokus för den aktuella forskningen, som baserar sig på registeruppgifter.

Resultatet är emellertid i linje med tidigare internationella forskningsrön som visar att stora sjukhus överlag tenderar att ha bättre vårdresultat än mindre.

Forskarna tror att det här kan bero på vårdens kvalitet, tillgången till den, och på hur vården är uppbyggd.

Bland annat i USA har det påvisats att ett stort antal hjärt- och canceroperationer vid ett sjukhus har ett starkt samband med bättre vårdresultat.

I Finland finns universitetssjukhus i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Åbo.

Diskussion om artikeln