Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Olika åsikter om Tornbergets framtid – marktäkt eller rekreationsområde är frågan

Från 2020
Tornberget består av kargt bergsområde och tallskog.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Arbetsgruppen som kämpar för att behålla Tornberget i Bennäs i Pedersöre som ett rekreationsområde är besviken på miljö- och byggnadsnämnden som återremitterade ärendet. Kommunstyrelsen vill att området ska planläggas.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Roger Häggman (SFP) säger att nämnden absolut inte vill skada naturen men att man nu skäller under fel träd.

- Vi skadar inte miljön, det bestrider jag fullständigt, säger Häggman.

Harald Finne som engagerat sig för att bevara Tornberget som ett rekreationsområde säger till Yle att han blir lite mörkrädd när miljö- och byggnadsnämnden lobbar för att förstöra natur.

- Man börjar undra vilka krafter som är på gång, säger Finne.

Bedömt miljökonsekvenser

Roger Häggman säger att nämndens uppgift är att ta beslut gällande tillstånd efter att man bedömt miljökonsekvenser.

- Vi visste att den här ansökan om marktäkt är ett känsligt ärende och vi diskuterade därför ärendet grundligt, säger Häggman.

En nämndmedlem föreslog att tillstånd om marktäkt kan beviljas, tvärtemot miljösekreteraren Sonja Sundqvist-Pellinens beredning.

Nämnden blev då upplyst om att den måste återremittera ärendet ifall den går emot beslutsförslaget.

- Det var en demokratisk omröstning och jag tycker att ärendet är så viktigt att vi bör återremittera det för att få alla fakta på bordet, säger Häggman.

Häggmans röst avgjorde omröstningen och han grundar sitt ställningstagande på biolog Mattias Kanckos naturinventering.

Kanckos skriver att den största negativa konsekvensen med en marktäkt är att den planeras nästan mitt i ett stort enhetligt skogsområde. Det innebär att områdets vildmarkskaraktär minskar.

Men samtidigt finns det redan i dag pälsfarmer och bergskross- och marktäktsområden i närheten. Kanckos skriver: Jag anser att kommunen kan bevilja tillstånd för marktäkt på det planerade området.

Utreda fågellivet

Kanckos anser att om man beviljar tillstånd så bör man utreda områdets fågelfauna och kartlägga tjäderns spelplats för att inte påverka fågellivet negativt.

Häggman säger att miljö- och byggnadsnämnden är en tillståndsmyndighet, vill man freda Tornberget så borde det beslutet tas av kommunstyrelsen.

- Våra beslut bygger på utlåtandet och att vi synar det aktuella området, vilket vi också gjort i detta fall, säger Häggman.

I det här fallet fanns både naturutlåtanden och NTM-centralens utlåtanden till hands.

- Vi läste in oss på ärendet enligt bästa förmåga, säger Häggman.

Så ni tycker inte att en bolagsetablering i området är negativ?

- Om man ska fundera i de termerna så är det främst styrelsen och fullmäktige som ska göra upp strategier för hur vi ska etablera Pedersöre. De besluten görs på ett annat plan, vi i nämnden har inte ens den befogenheten, säger Roger Häggman.

Området ska planläggas

Kommunstyrelsen i Pedersöre har beslutat att området ska planläggas.

- Det är det enda rätta i nuläget, säger styrelsens ordförande Greger Forsblom (SFP).

Forsblom säger att styrelsen med sitt beslut vill försäkra sig om att alla berörda parter kan höras.

- Vi vill nå en samsyn istället för konfrontation, säger Forsblom.

Diskussion om artikeln