Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Växande oro inom hemvården i Esbo - vårdarna vittnar om utmattning: "Om jag vore yngre skulle jag säga upp mig genast"

Från 2020
Uppdaterad 24.02.2020 12:50.
En äldre man i gungstol med en hemvårdare intill.
Bildtext Hemvårdspersonal vittnar om utbrändhet och ökade sjukledigheter.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hemvården i Esbo stad får kritik av personalen. Vårdare är oroliga över orken både för egen del och bland kollegerna. Dessutom oroar de sig över kvaliteten på vården som klienterna får. Situationen har blivit värre under de senaste åren och de anställda känner att de inte får den hjälp och det stöd de behöver. Det rapporterar Yle Uutiset.

Hemvården i Esbo är uppdelad i fem områden. Enligt uppgifter finns det problem på åtminstone två av dem.

Vi har talat med sju vårdare som valt att vara anonyma på grund av ämnets känsliga karaktär.

- Ifall man lyfter fram problem beskylls man för det. Det är förbjudet att prata negativt om jobbet för att det inte ska påverka anställningen av vikarier, säger Anja som varit i branschen i närmare 15 år.

Enligt vårdarna är arbetsbelastningen för stor. De vittnar om för många klienter i förhållande till arbetskraften och att det inte finns tillräckligt med tid för att förflytta sig mellan hembesöken.

På staden är man medveten om problemen inom hemvården, men trots försök har situationen inte lösts. Enligt beslutsfattarna finns det pengar, men brist på hemvårdare och vikarier.

Ingen vill jobba övertid varje dag, men det är svårt att hinna till nästa klient på fem minuter då det egentligen tar 20 eller 30 minuter att ta sig dit

― Arja

För tillfället finns det cirka 30 till 40 lediga jobb inom hemvården.

- I fjol åkte vi ut till olika utbildningsmässor för att berätta mer om vårt arbete. Vi har också inlett läroavtal med elever som är i slutskedet av sina studier, säger Heli Naukkarinen, chef för hemvården på Esbo stad.

Esbo stad köper in ungefär en tredjedel av hemvårdens tjänster.

För lite tid att ta sig från en klient till nästa

Tiden räcker inte till hos de olika klienterna inom hemvården, eftersom arbetarna är för få jämfört med antalet klienter.

Personalen måste arbeta övertid och ge upp sina kaffe- och lunchpauser. Dessutom måste de vara kortare stunder hos en klient för att hinna till den nästa.

- Ingen vill jobba övertid varje dag, men det är svårt att hinna till nästa klient på fem minuter då det egentligen tar 20 eller 30 minuter att ta sig dit, säger Anja.

Enligt personalen tar staden lika mycket betalt, även om vårdaren inte hinner vara lika länge hemma hos klienten.

Fem minuter räcker till ifall följande hembesök är i samma hus. Tiden räcker inte till om man måste ta ut soporna, flytta bilen eller parkera lite längre bort eller hämta varor till nästa klient.

- Systemet som hemvården i Esbo använder sig av tar inte tillräckligt hänsyn till tiden det tar att ta sig från en klient till en annan, rusningstider, problem med att hitta parkeringsplats och väderförhållanden, säger Pekka Rastas, vårdfacket Tehys huvudförtroendeman vid Esbo stad.

Esbo stads Naukkarinen medger att problemen lyfts fram regelbundet av personalen. Enligt henne jobbar staden med att rutterna för besöken ska bli smidigare.

En hemvårdare tar blodprov av en äldre person. På bilden syns en bar arm och överkroppen av en person som håller på att ta blodprov med en nål.
Bildtext Vårdarna tar hand om medicineringen och de vardagliga behoven.
Bild: Yle/Mira Bäck

Utmattningar och sjukledigheter

Vårdarna vittnar om att många upplever utmattning på jobbet. De säger också att sjukfrånvaron ökat, vilket lett till överbelastning för de som är på jobb.

Listan över dagens klientbesök kan förändras ännu under morgonen och längs med dagen, berättar Silja som jobbat inom branschen i över sex år.

För tio år sedan skulle jag ha rekommenderat den här branschen, men inte längre. Om jag vore yngre skulle jag säga upp mig genast

― Raila, jobbat 20 år inom hemvården

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super bekräftar situationen.

De planerade klientbesöken genomförs inte alltid som planerat eftersom det inte finns vikarier till hands.

När någon ur personalen är sjuk fördelas besöken bland de anställda som är på jobb.

- Det är svårt att få tillgång till arbetshälsovård. Det finns inga lediga tider eller så måste man köa i flera veckor. Dessutom bollas vi fram och tillbaka mellan arbetshälsovården och hälsocentraler, säger Raila som jobbat inom hemvården i tio år.

Raila kände att hon inte fick den hjälp hon bad om ens från hälsovården. Situationen lättade då hon bestämde sig för att byta arbetsplats.

Liksom Raila är det många erfarna vårdare som väljer att byta jobb.

- Det som skrämmer mig mest just nu är att alla inom branschen byter jobb. Många erfarna vårdare har redan gjort det och resten funderar på det, berättar Tiina som jobbat inom hemvården i fem år.

- För tio år sedan skulle jag ha rekommenderat den här branschen, men inte längre. Om jag vore yngre skulle jag säga upp mig genast, berättar Riitta, som varit i branschen i över 20 år.

Enligt Juha Metso följer staden med personalens välmående med en enkät var tredje månad.

"Jag var den 163:e vårdaren inom ett halvt år"

Hemvården i Esbo använder sig av ett egenskötarsystem där klienten har en personlig vårdare, som besöker klienten regelbundet.

De viktigaste faktorerna att hålla koll på är dagliga behov, medicinering, näring och hygien.

Men enligt anställda fungerar inte vårdmodellen. En äldre person kan ha tiotals olika vårdare under en månad.

- Min klient sa åt mig att jag var den 163:e vårdaren inom ungefär ett halvt år, berättar Lotta.

Vikarierna känner inte klienterna och kan inte alltid se till deras behov.

Esbo stads hemvård har cirka 400 anställda och över en miljon hembesök per år. Hemvårdstjänster erbjuds varje dag dygnet runt.

Stadens personal hanterar huvudsakligen morgon- och kvällsskift, medan natturerna ofta sköts av tjänster som köpts in.

Antalet äldre personer ökar i hela landet. I Esbo ökar antalet invånare över 75 år med cirka 1 500 personer varje år.

De klienter som är i dåligt skick behöver längre hembesök och flera besök om dagen. En del kan också behöva två vårdare samtidigt.

I den allra svåraste situationen är klienter som inte har någon kontakt med sin närkrets.

- Om hemvården inte tar hand om dem, gör ingen det, säger Miia.

Språkmur mellan vårdare och klient

Vårdarna lyfter också upp problemen med språkkunskaper. Enligt dem har vikarierna inte alltid tillräckligt med kunskap för att kommunicera med vare sig kolleger eller klienter.

Andelen invånare med ett främmande språk som modersmål växer kraftigt i huvudstadsregionen.

- Vi har också utländsk personal inom hemvården. Det finns stora skillnader i hur de behärskar finska och svenska, säger Juha Metso.

Enligt chefen för hemvården har staden höjt sina språkkrav för personalen som köps in av bemanningsföretag.

- Den anställda ska kunna prata finska med en klient vars modersmål är finska, säger Naukkarinen.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Huoli kotihoidon asiakkaiden turvallisuudesta kasvaa Espoossa, joka painii yhä ongelmien kanssa – Hoitaja: "Epäkohtien esille nostamisesta syyllistetään" skriven av Saara Hirvonen.

Diskussion om artikeln