Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarnas iver att släpa alkohol från utlandet har minskat – THL: utvecklingen är positiv med tanke på folkhälsan

Från 2020
En person drar på en kärra med öllådor.
Bildtext Finländarna brydde sig inte på mycket om skattehöjningen i Estland, men de reagerade starkare på ölets skattesänkning.
Bild: Lehtikuva

Privatimporten av sprit minskade förra året, men däremot importerades mildare alkoholdrycker i större skala är året innan. Finländarnas iver att importera alkohol från utlandet har minskat från år till år, enligt THL.

Resenärer importerade 1,5 procent mer alkoholdrycker mätt i liter i fjol än år 2018, framkommer det i Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkät. Importen av öl ökade med nästan 15 procent, vilket bidrog mest till att mängden i liter ökade.

Omvandlad till hundraprocentig alkohol minskade importen däremot med 12,4 procent, då importen av starka alkoholdrycker sjönk med närmare 27 procent.

–  Utvecklingen är positiv med tanke på folkhälsan, säger Thomas Karlsson, ledande sakkunnig vid THL.

Enligt Karlsson har trenden för alkoholkonsumtion under de senaste tio åren varit sjunkande. I Valviras statistik kan man se att inhemska försäljningen av alkohol minskade förra året.

Enligt Karlsson har människornas iver att släpa alkohol från utlandet minskat från år till år, då nyhetens behag tynat sedan år 2004. Då blev det tillåtet att importera en större mängd sprit än tidigare.

Alkoholmängden som importeras från Estland har påverkats av att alkoholskatten höjt betydligt sen år 2015. Prisskillnaden mellan Finland och Estland krympte enligt Karlsson så mycket att det märktes i privatimporten.

Han påpekar att alkoholpriset i Estland för ester är högre i förhållande till priset för finländare i Finland, eftersom lönerna i Estland är så mycket lägre än i Finland.

Lettlands andel stigit med snabb takt

Högre skatter ledde till att esterna åkte till Lettland för billigare sprit, och alkoholskatten sänktes därför i Estland förra sommaren. Karlsson uppskattar att det förklarar ökningen av bryggeriprodukternas import i Finland förra året.

I Finland har alkoholskatten också höjts flera gånger under de senaste tio åren. Enligt Karlsson har skattehöjningarna ändå inte haft en direkt inverkan, baserat på enkätuppgifterna.

Finländarna som hämtar stora mängder sprit med bil hittade så småningom Lettland. Ölets, vinets och spritens andel av all import från Lettland har stigit under de senaste tre åren till 9–16 procent.

– Det motsvarar ungefär mängden som köps på Sverigebåten och vid den svenska gränsen i norra Finland, säger Karlsson.

Han betonar att fast Lettlands andel av all import vuxit, har det inte höjt totala importen. De som tidigare hämtat stora lass från Estland hämtar alkoholen nu från Lettland.

Sprit hämtas med flyg

Enligt Karlsson framhävs spritens andel i importen jämfört med det som säljs inrikes. Resenärerna importerade 28,4 miljoner liter öl och 5,5 miljoner liter sprit förra året.

Importen av stark alkohol minskade även om Estlands skattesänkning också gällde spriten. Karlsson uppskattar att det reflekterar förra årtiondets minskning av spritkonsumtionen överlag.

–  Människorna reagerade inte känsligt på skattehöjningen i Estland, men de reagerade känsligt på ölets skattesänkning.

Att spritens andel framhävs i importen jämfört med det som säljs inrikes kan enligt Karlsson förklaras med att det är lättare att bära sprit än mildare drycker från utlandet. Det här gäller speciellt då man flyger.

Källa: STT

Diskussion om artikeln