Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska kommuner väl förberedda för coronaviruset – har nytta av mässlingsfallen i Larsmo

Från 2020
Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Bildtext Pia-Maria Sjöström, tf. social- och hälsovårdsdirektör på hälsovårdsverket i Jakobstad.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Mässlingsfallet i Larsmo för ett drygt år sedan har gett kommuner i Österbotten erfarenhet att handskas med epidemier och karantän. Därför känner man sig väl förberedda för coronaviruset.

I Jakobstadsregionen har man gått igenom sin pandemiplan och uppdaterat den vid behov. Man har också gett anvisningar till telefonrådgivningen och jouren om hur de ska agera.

- Än så länge är det på det sättet att om det behövs provtagningar så skickas alla patienter till Vasa centralsjukhus. Hittills sker all provtagning och vård på centralsjukhuset, säger tf. social- och hålsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.

Inom Vasa stad har man också gjort förberedelser angående virusläget och de har haft flera möten inom social- och hälsovårdsnämnden om situationen.

- Jag skulle säga att vi är så bra förberedda som man kan vara. Vi följer läget och det är svårt att säga ännu om det blir något och hur stort det blir. Men vi är färdiga att agera på olika sätt, konstaterar social- och hålsovårdsdirektör Jukka Kentala.

Jukka Kentala.
Bildtext Vasas social- och hälsovårdsdirektör Jukka Kentala.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Man är också beredda att lägga folk i karantän och erfarenheterna från mässlingsfallet i Larsmo kommer väl till hands nu.

- Vi har det i ganska färskt minne hur man gör. Det som är annorlunda den här gången är att det här gäller hela landet, så det kommer betydligt mer anvisningar från alla håll, konstaterar Pia-Maria Sjöström.

Också i Kristinestad har man nytta av händelserna i Larsmo för ett drygt år sedan och man vet hur man ska gå till väga ifall coronaviruset landar i staden.

- På coronavirus har vi förstås inte hunnit öva, men vi har hunnit öva på det i andra sammanhang eftersom det är lite likadant om det skulle bli en mässlingsepidemi. Det är samma tillvägagångssätt, säger ledande läkare Tom Lövdahl.

- Det har man övat på inom sjukvårdsdistriktet och vi har haft en observatör med i ett sådant sammanhang.

Går enligt sjukvårdsdistriktets direktiv

Inom hela landskapet stöder man sig på sjukvårdsdistriktets direktiv och varje kommun har en egen pandemiplan att tillgå.

- Direktiven kommer från centralsjukhusets håll eftersom det är de som utreder ifall en patient bär på coronavirus eller inte. Om de direktiven kommer så är vi tvungna att agera, säger Lövdahl.

- Den här kedjan är väldigt enkel och klar hur det går från THL till sjukvårdsdistriktet och sedan till lokal beredning inom kommunerna, konstaterar Jukka Kentala.

Ifall ett bekräftat fall av coronavirus skulle uppdagas i Österbotten vet kommunerna hur de ska agera.

- Om det faktiskt är så att det är ett bekräftat fall så då måste man förstås kartlägga de nära kontakterna och det är smittskyddet hos oss som gör det, säger Pia-Maria Sjöström.

- Beroende på hur mycket de har varit i nära kontakt med den smittade och hur lång tid, så kan man sedan ta beslut om det ska vara hemmakarantän. Har de symptom så tas det också prov på dem i så fall.

Inte diskuterat stängning av skolor eller daghem

I flera hårt drabbade länder och städer har man stängt skolor och daghem på grund av viruset. Så långt har man ändå inte kommit i diskussionen i Österbotten.

- Stängning av skolor är inte något som vi har diskuterat. Det är något som kommer med ganska lång fördröjning i så fall. De anvisningar som finns nu är ju att friska barn ska kunna vara i skola och dagvård precis som vanligt om det inte är så att de har lagts i karantän, säger Sjöström.

- Det är andra sektorer inom kommunen som är med i diskussionen, men det sker visserligen utgående från hälsosektorns direktiv. Man startar diskussioner omgående om det behövs, konstaterar i sin tur Tom Lövdahl.

Vart ska du ringa?

Om du misstänker att du har dragit på dig coronaviruset ska du i första hand ringa den egna hälsovårdscentralen. Utanför tjänstetid ska du ringa till jourpolikliniken på Vasa centralsjukhus.

Men på Jakobstads social- och hälsovårdsverks område (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby) ska man kontakta Malmskas eller Nykarlebys telefonrådgivning dygnet runt.

Diskussion om artikeln