Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbobarn i karantän efter kontakt med coronasmittad – östnyländska kommuner höjer beredskapen i skolor och daghem

Från 2020
Tomt klassrum
Bildtext Hittills står bara en östnylänsk skolbänk tom på grund av karantän.
Bild: Mostphotos

Söndagen den 1 mars försattes bland annat fyra skolklasser på totalt 100 elever i karantän i Helsingfors. I samma vända fick Sibbo sitt första karantänfall.

– Myndigheterna har beslutat att barnet måste vara i karantän. Det är allt vi kan berätta, säger Sibbos bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Karantänen omfattar ändå bara ett barn i Sibbo.

– Den har inte påverkat andra elever eller skolor.

Beredskapen på skolorna och daghemmen i Sibbo beskriver Pietinen också som bra.

– Vi får information från utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer den exakt och gör allt det vi måste.

Bildningssektorn är också beredd på mera omfattande karantänsituationer.

– Vi har en väldigt god situation. Om fler sitter i karantän gäller det bara att organisera deras undervisning via nätet. Alla barn har rätt till undervisning varje dag, oavsett hälsosituation.

Det här innebär närkontakt med en coronasmittad

Bildningssektorn i Borgå betonar förebyggande beredskap

Även på Borgås skolor och daghem har coronaberedskapen höjts.

– Den är rätt så god. Den förebyggande delen har vi diskuterat sedan i slutet av januari, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Och det är just den förebyggande beredskapen som bildningssektorn kan ägna sig åt, konstaterar han.

– Vi följer utbildningsstyrelsens och THL:s direktiv – och det intima samarbetet med hälsovården tycker jag att fungerar bra.

Alla föräldrar har också informerats via Wilma.

– Det gäller närmast handtvätten, att se till att den fungerar.

En karantänsituation är Borgås bildningssektor i viss mån beredd på.

– Vi har tankar om hur vi ordnar undervisningen också under karantän. Men förstås har vi inte erfarenhet av en karantän i samma omfattning som den i Helsingfors.

Lovisa beredd att ordna med datorer i fall av karantän

Beredskapen i Lovisa följer samma mönster som i Sibbo och Borgå.

– Vi har skickat ut lappar till daghemsbarnens föräldrar. Skolelevernas föräldrar får direktiv via Wilmasystemet, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Dyker det upp misstanke om smitta är det grundtryggheten och hälsocentralen som reder ut behov av karantän.

– Skulle en sådan situation bli aktuell informeras förstås berörda barns föräldrar omedelbart om vilken grupp det gäller och hurdan karantän som skulle verkställas.

Vanligtvis är karantänen två veckor lång. Under den perioden skulle undervisningen ske på distans.

– Då sköts den alltså via dator. Vi vet att de flesta har tillgång till dator och nätuppkoppling. Ifall det finns sådana som inte har det kommer staden i mån av möjlighet att ordna med datorer hemma.