Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Grovt dödsvållande, felmedicinering och narkotikabrott misstänks vid privat vårdhem i Åbo

Från 2020
Uppdaterad 02.03.2020 13:42.
Svartkädd polis med armmärke.
Bild: Marja Väänänen / Yle

En sjukskötare vid ett privat hemsjukhus som specialiserat sig på terminalvård misstänks för otaliga grova brott. En läkare vid samma vårdhem misstänks för delaktighet i samma brott.

Polisen i Sydvästra Finland har i två år utrett den omfattande brottshärvan. Ärendet lämnas inom kort till åtalsprövning.

Förutom företagarna bakom hemsjukhuset är sex tjänstemän vid Åbo stad misstänkta för att ha försummat sin tillsynsplikt. Åbo stad har inlett en egen undersökning av ärendet.

Fallet handlar om att Åbo stad efter en konkurrensutsättning har överfört vårdansvaret för cirka 185 patienter till en tjänsteleverantör. Stadens fyraåriga avtal om att köpa tjänster av det privata hemsjukhuset löpte ut i slutet av 2014.

Sjukskötaren är misstänkt för grovt dödsvållande, grov misshandel, grov förskingring, grovt bedrägeri, flera grova förfalskningar och narkotikabrott. Läkaren misstänks dessutom för delaktighet i ovan nämnda brott.

Förlängd åtalstid för tjänstemännen

Åbo stad misstänks för försummelse av tillsynsplikt när det gäller företagets verksamhet. Tillsynsplikten gäller även sjukvårdstjänster som skaffas från privata sektorn.

I det här fallet är sex av stadens tjänstemän misstänkta, varav tre fortfarande är i tjänst. De brott som tjänstemännen anklagas för skulle ha preskriberats i slutet av 2019, men åklagaren ansökte om förlängd åtalstid.

I februari 2020 beslutade Egentliga Finlands tingsrätt att förlänga åtalsrätten med ett år.

I dagens läge köper Åbo stad inte terminalvård av någon privat aktör, utan staden sköter själv vården.

Sjukskötaren kan ha äventyrat patienternas liv

Polisen har utrett tre dödsfall där patienterna har fått terminalvård i hemmet.

- I samband med utredningen av ett annat brott fick vi tips om oegentligheter vid det här hemsjukhuset. Utredningen växte så småningom, så att vi nu kunnat undersöka tre fall, säger kriminalkommissarie Mika Paaer.

Profilbild på kriminalkommissarie Mika Paaer.
Bildtext Kriminalkommissarie Mika Paaer.
Bild: Yle/ Nora Engström

I förundersökningen har polisen fokuserat på sjukskötarens misstänkta försummelser som misstänks ha äventyrat terminalvårdspatienternas hälsa, och eventuellt även deras liv.

Bland annat misstänks sjukskötaren för att ha felmedicinerat patienterna och förfalskat läkarens underskrift på recepten.

Dessutom har oegentligheter och tydliga brister uppdagats i patientjournaler och patienternas dödsattester.

100-120 patienter har dödförklarats av skötaren

Det är i lag stadgat att bara en läkare kan dödförklara en människa.

Polisen och Åbo stad har tillsammans under förundersökningen klarlagt att cirka 100–120 av de patienter som varit i tjänsteleverantörens vård inte har dödförklarats av en läkare såsom fastställts i lag.

I förundersökningen uppdagades att merparten av dessa fall har ägt rum när den sjukskötare, som utredningen främst fokuserat på, har varit i arbete.

I avtalet mellan Åbo stad och företaget har man kommit överens om att ansvaret för att dödförklara en patient ligger hos företagets ansvarsläkare. Under förundersökningen har det kommit fram att ansvarsläkaren trott att någon annan fastställer dödsfall.

Fler fall kan finnas - polisen har inte fått tillgång till mer än tre sjukjournaler

På grund av sekretessbestämmelser har polisen i samband med utredningen fått tillgång till endast tre patienters sjukjournaler.

I pressmeddelandet säger polisen att man inte fått uppgifter om hemsjukhusets kunder och således inte haft möjlighet att kontakta anhöriga i ärendet för att begära deras samtycke till att granska patientjournalerna.

Eventuellt finns det flera liknande fall eftersom de avlidnas anhöriga inte i de nu utredda fallen har kunnat misstänka sådana oegentligheter och försummelser som har skett i vården.

- Alla patientuppgifter borde vara sparade, men vi behöver de anhörigas samtycke till att patientjournalerna överlåts till polisen, säger Paaer.

Paaer uppmanar därför dem som åren 2011–2014 haft någon anhörig som fått terminalvård hos en privat tjänsteleverantör som Åbo stad har köpt tjänster av att ta kontakt med polisen per e-post: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi

Totalt 23 olika brott

Polisen tror att företaget för att klara sig ekonomiskt tagit emot för många patienter.

Sjukskötaren misstänks ha missbrukat sin starka förtroendeposition till patienterna som var beroende av hens vård.

Vidare misstänks sjukskötaren för att ha riktat sin kriminella verksamhet mot sjuka och försvarslösa personer bland annat för egen ekonomisk vinning.

Bristerna till följd av försummelse av tillsyn kan anses vara betydande och bristande tillsyn har lett till att de misstänkta oegentligheterna har kunnat riktas mot de allra mest sårbara.

- Det handlar alltså om en exceptionellt omfattande och sett ur ett samhälleligt perspektiv även betydande brottshärva, säger Paaer.

Enligt Paaer kommer polisen inom tre veckor att lämna förundersökningsmaterialet på cirka 500 sidor till åklagaren. Förundersökningen är nu på slutrakan och avslutande utlåtanden (utsagor) ska ges av parterna i ärendet.

Materialet omfattar totalt 23 olika brott.

Diskussion om artikeln