Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Har du en unik idé för en tv-serie - så söker du till Serieverkstaden

Från 2020
Uppdaterad 04.03.2020 10:17.
Serieverkstadens logo på foto av ögon.

I Serieverkstaden får fem finlandssvenska manusförfattare utveckla sina serier med hjälp av några av de bästa nordiska och internationella proffsen.

Har du en unik idé för en TV-serie? Har du tidigare erfarenhet av att skriva film- eller TV-manus? Vill du få handledning av en för dig handplockad mentor?

Då kan du kan blir en av de fem manusförfattare som får delta i Svenska Yles och Kulturfondens satsning på finlandssvenska tv-manus.

Ansökningstiden till Serieverkstaden börjar måndagen 2 mars 2020 och pågår fram till 11 april 2020. Längre ner i artikeln får du information om hur du skall göra när du ansöker.

Käsi näppäimistöllä.
Bildtext Deltagarna kommer att skriva egna koncept och pilotmanus under kursen.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Ettårig mästerkurs

Serieverkstaden är en ettårig mästerkurs som Svenska Yle har utvecklat i samarbete med Svenska Kulturfonden.

I Serieverkstaden får professionella manusförfattare handledning i att utveckla ett koncept och skriva manus för en TV-serie.

Genom Serieverkstaden vill vi skapa förutsättningar för manusförfattare att skriva originalserier av hög kvalitet på svenska i Finland.

Deltagarna får stipendium

Serieverkstaden inleds hösten 2020 och pågår i ett år. Den kommer också att erbjuda öppna seminarier kring olika perspektiv på manusarbete. Serieverkstaden avslutas med pitch för Svenska Yle.

De författare som deltar i Serieversktaden erhåller ett stipendium på 8000 euro som ska möjliggöra deltagandet.

Ansök senast 11 april

Om du är intresserad av att delta i Serieverkstaden ska du skicka in:

1) En idépresentation (max 5 sidor + försättsblad) som innehåller:

  • Ett försättsblad märkt med ditt & projektets namn. Vi behandlar ansökningarna anonymt, skriv ditt namn bara på försättsbladet. Projektets namn måste dock framgå på varje sida i idépresentationen.
  • Ett synopsis
  • Några rader om tematiken
  • Info om tänkt genre, format och målgrupp
  • Två sidor utskrivet manus
  • Kreatörens ord / en motivering för varför just ditt projekt är rätt för Serieverkstaden (max 1000 tecken).

2) En presentation av dig själv och av din tidigare erfarenhet som manusförfattare (max 1000 tecken).

3) Ditt CV

Frivilliga bilagor till ansökan:
Om du har ett färdigt manus du skrivit tidigare kan du sätta det med det som bilaga

Skicka din ansökan till serieverkstaden@yle.fi senast den 11.4.2020 kl 23.59.

Frågor och svar om Serieverkstaden

En hand håller i en kub som har flera frågetecken på sig.
Bildtext Här under hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Serieverkstaden.
Bild: Mostphotos \ Andrey Popov

Är Serieverkstaden ett jobb eller en utbildning? Hur avlönas deltagarna?
Serieverkstaden är i första hand en utbildning som är kostnadsfri för deltagarna, som dock själva för eventuella rese- och boendekostnader. För att möjliggöra att deltagarna avsätter tid för utbildningen, får deltagarna ett stipendium om 8000 euro. Stipendiet betalas av Svenska Kulturfonden.

Kan vi söka som skrivpar/-arbetsgrupp?
Ni kan söka som arbetspar eller -grupp (max tre personer), men stipendierna fördelas projektvis. En arbetsgrupp delar på stipendiet för ett projekt.

Varför vill vi kunna läsa din idépresentation anonymt?
Vi vill ge juryn möjlighet att först bedöma idéerna utan att bli påverkade av vem den sökande är. Därefter kommer juryn att ta i beaktande din CV och tidigare projekt.

Hur sker urvalsprocessen?
Om det kommer in en stor mängd ansökningar, gör Svenska Yle en första gallring av projekten. En internationell jury gör det slutgiltiga urvalet och siktar på att intervjua finalisterna i slutet av maj eller början av juni.

Vem kan ansöka till Serieverkstaden?

Du kan söka om du:

  1. Har en egen originalidé som du själv har rättigheterna till (Du kan inte söka till Serieverkstaden med projekt som du redan sålt rättigheterna för).
  2. Är professionell manusförfattare eller dramatiker, har tidigare erfarenhet av att skriva manus för film eller TV, har en manusutbildning eller på annat sätt har lärt dig hantverket.
  3. Ditt huvudsakliga arbetsspråk är svenska, du är bosatt i Finland, är född här eller har bott här under en längre period.

Hur långt utvecklad kan serien jag söker med vara?
Du kan söka med projekt i olika stadier, från idé till manusversion 1. Var beredd på att koncept och struktur kommer att bearbetas från början.

Kan jag söka med flera projekt?
En person kan söka med flera projekt, men endast ett av projekten kommer att utvecklas inom ramen för Serieverkstaden.

Kan jag söka med en idé som tidigare har fått nej av Svenska Yle?
En idé som tidigare har fått ett nej av Svenska Yle måste vara tydligt vidareutvecklad för att kvalificera som ansökningsmaterial.

Hur mycket tid ska jag räkna med att Serieverkstaden tar?
Räkna med att Serieverkstaden tar en del av din normala arbetstid. I samband med urvalet meddelar vi om en del fasta workshop-dagar under året och deadlines för skrivprocessen. Du kan ha annat jobb, men måste kunna avsätta skrivtid när det behövs.

Serieverkstadens logo i chockrosa.

Vad förbinder jag mig till om jag tar emot en plats?
Varje deltagare gör upp en individuell skrivplan i början av utbildningen. Du förbinder dig till att följa skrivplanen.
Vi kommer att dela in deltagarna i grupper som följer med varandras konceptutveckling. Du förbinder dig också till att aktivt följa med och kommentera de andra gruppmedlemmarnas koncept.
Du förbinder dig att delta i de seminarier och föreläsningar som ingår i Serieverkstaden.

Vem har rättigheterna till mitt manus/koncept?
Du som deltar i Serieverkstaden har själv rättigheterna till ditt koncept/manus. När du deltar i verkstaden ger du Svenska Yle förstahandsrätt att köpa och producera ditt manus: Svenska Yles option gäller i ett år efter att Serieverkstaden avslutats. Om Svenska Yle inte väljer att producera ditt manus kan du sälja det vidare till någon annan.


Vilket språk jobbar vi på?

Serieverkstadens huvudsakliga skrivspråk är svenska. Föreläsarna kan även prata engelska eller finska. Det finns en möjlighet att nån av Serieverkstadens författare kommer att få handledning av en person som inte kan svenska. I det fallet kommer skrivspråket att vara engelska. Om du har svårt att skriva på engelska, beaktar vi detta när vi parar ihop mentor med projekt.

Vad har jag i handen när Serieverkstaden är över?
Serieverkstaden ger dig fördjupade kunskaper i hur seriekoncept och -manus kommer till samt metoder för att utveckla seriekoncept- och manus. Du får också träffa viktiga aktörer på det finlandssvenska, finländska och internationella fältet samt får insikter i den internationella seriemarknaden samt dess förutsättningar. Dessutom skriver du, beroende på din individuella skrivplan ett färdigt koncept + pilotmanus eller rentav ett färdigt manus för din serie under handledning av en för dig handplockad mentor.

Behöver jag en producent när jag söker till Serieverkstaden?
Nej. Du behöver inte ha en producent kopplad till ditt projekt. Om Yle intresserad av din serie, kommer vi tillsammans att söka ett produktionsbolag som kan producera den för Svenska Yle.

Vid ytterligare frågor vänd dig till marina.meinander@yle.fi

Artikeln har redigerats 4.3.2020 kl 10.16 så att kriterierna för vem som är kvalificerad att ansöka blev tydligare.
Artikeln har redigerats 2.3.2020 kl 18.13 med ett förtydligande kring sidantalet i ansökningsmaterialet.