Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Karriärkvinnor har ökad risk för skilsmässa - tio procent av kvinnorna skiljer sig efter tre år på toppjobb

Från 2020
Uppdaterad 03.03.2020 07:41.
Johanna Rickne
Bildtext Johanna Rickne är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och har undersökt sambanden mellan toppjobb och skilsmässor. För kvinnor finns ett tydligt samband, men inte för män.
Bild: Magnus Bergström / Wallenbergstiftelserna

Risken för skilsmässa ökar för kvinnor som har toppjobb - för män som avancerar i karriären finns däremot inte samma skilsmässorisk, visar svensk forskning. Karriärkvinnorna som skilde sig levde oftast i ett ojämställt förhållande.

Sverige utropar sig ofta som världens mest jämställda land, men också där har de kvinnor som vill göra karriär annorlunda villkor än männen. Om kvinnan får ett toppjobb som verkställande direktör ökar risken för att äktenskapet kraschar.

Johanna Rickne är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och tillsammans med forskarkollegan Olle Folke har de sökt orsakssamband mellan toppjobb och skilsmässor.

För de kvinnor som tar de här toppjobben blir det betydligt mera stress på deras parrelationer

Forskarduon tittade på tre toppjobb i Sverige: vd i stora företag, riksdagsledamot och kommunstyrelseordförande. Alla jobben är högavlönade och kräver mycket arbetstid och engagemang.

- Vi jämförde kvinnorna för att se vilka som var de gemensamma nämnarna för dem som skilde sig efter befordran till ett toppjobb. Det var särskilt en sak som stack ut - de hade mera ojämställda parförhållanden, berättar Rickne.

Åldersgap, föräldraledighet och inkomstskillnader kan leda till skilsmässa

Forskningen visar en tydlig könsskillnad då det gäller sannolikheten att skilja sig efter att man har fått ett toppjobb. Bland kvinnorna är hela 10 procent skilda efter tre år på toppjobbet, medan det inte syns någon skillnad i skilsmässostatistiken bland männen.

Gemensamt för de kvinnor som skilde sig var ett stort åldersgap i relationen och att kvinnorna hade varit mest hemma med barnen.

Personer som sitter i ett möte.
Bildtext 80 procent av kvinnorna som når toppositioner är yngre än sin make, medan 60 procent av männen som får toppjobb är yngre än sin fru.
Bild: Mostphotos.

Störst risk att skilja sig hade de kvinnor där makarna tidigare hade tjänat ungefär lika mycket, men där kvinnan på toppjobbet började förtjäna mera än 60 procent av hushållets inkomster.

Studerande vill ha en partner som uppmuntrar till bättre prestationer

De unga vuxna som nu studerar och drömmer om ett toppjobb, har sannolikt omkring 20-30 år till höjdpunkten i sin karriär. Vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors reagerar studerandena olika på forskningsresultatet.

- Wow, med tanke på att vi nu lever 2020, så känns det där gammalmodigt. Jag tycker själv att systemet har ändrat så mycket, så det där borde inte vara vardag för någon, säger Anette Vartio och skakar på huvudet.

- Jag kan nog föreställa mig att det stämmer. Folk är lite mera konservativa och har de gamla rollmodellerna att det är männen som ska ha den största finansiella inkomsten, säger Wilma Andreasen.

Wilma Andreasen och Paulina Haarala.
Bildtext Wilma Andreasen och Paulina Haarala studerar första året vid Svenska Handelshögskolan. De utgår från att arbetslivet hela tiden blir mera jämställt.
Bild: Yle / Linda Söderlund

Paulina Haarala och Wilma Andreasen är första årets studerande och har ännu inte klart för sig vilket slags jobb de vill ha i framtiden. Båda är ändå överens om att partnern ska stödja och uppmuntra till bättre prestationer.

Kommer arbetslivet att vara mera jämställt om 20 år?

- Jag tycker att det hela tiden är på väg mot det bättre. Det går långsamt, men ändå mot det bättre, säger Haarala.

- Vi har hela tiden gått mot ett samhälle där män och kvinnor kan ha samma positioner på samma jobb och ses med lika respekt, säger Vartio.

Tror du att det är lika lätt för kvinnor att nå dit?

- Nej, inte ännu. Men jag hoppas att vi ska nå dit snart.

Familjen blir en källa till stress för kvinnor

Johanna Rickne ser en stark koppling mellan jämställdhet på arbetsmarknaden och jämställda relationer. Om de privata relationerna inte är jämställda är det också svårt för samhället att skapa en jämställd arbetsmarknad.

- Om samhället vill ha rätt person på rätt plats och vill ha personer som passar som ledare, så måste det vara möjligt för alla personer att utveckla den typen av talanger. Men så är det inte nu, säger Rickne.

Familj vid Tölöviken.
Bildtext En befordran i arbetslivet skapar mera stress för kvinnorna, eftersom den kräver att man omförhandlar rollerna i hemmet.
Bild: Nadine Mabinda

Forskarna drar slutsatsen att det är negativt för samhällsekonomin i stort att de allra flesta väljer att leva i relationer som premierar mannens karriär. Familjen blir ett stöd i mäns karriär, men en källa till stress för kvinnor.

- För de kvinnor som tar de här toppjobben blir det betydligt mera stress på deras parrelationer. Skilsmässa är det yttersta tecknet på att man har haft ett mycket stressat förhållande.

Nyckeln till framgång är att välja rätt partner från början

Finns det då någonting karriärkvinnor kan göra för att undvika skilsmässa?

Johanna Rickne hänvisar till Birgitta Ohlsson, framstående politiker i Liberalerna, och författare till boken "Duktiga flickors revansch". I boken finns tio budord till kvinnor som vill göra karriär.

- Man ska välja en partner som från början känner till att man vill göra karriär, som accepterar det och kan vara en stöttande partner. Det är viktigt att tänka på redan när man skaffar sig den här partnern, säger Rickne.

Mera jämställda parbildningar och en jämställd fördelning av ansvaret för barnen underlättar för kvinnor att nå toppjobben - och att parrelationen håller. I förlängningen skulle det här också ge en mera jämställd arbetsmarknad, menar Rickne.

Diskussion om artikeln