Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu verkar det som om Hangö ändå får padeltennisbanor – Hangö Tennisklubb vill bygga invid sina tennisplaner

Från 2020
Två kvinnor spelar padel i S:t Karins
Bildtext Bilden är från S:t Karins.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Hangö Tennisklubb vill bygga padeltennisbanor och anhåller av staden att få arrendera mark nedanför klubben.

Det handlar om ett cirka 2450 kvadratmeter stort nytt område som tennisklubben vill arrendera fram till slutet av år 2025.

Här finns redan ett område som klubben arrenderar sedan tidigare och på vilket man har byggt tennisbanor.

Hangö Tennisklubb motiverar i sin ansökan att man redan har färdigt utbyggda omklädningsrum med mera på tennisstadionområdet.

Behövs en plan som också beaktar trädbeståndet

Markområdet som tennisklubben vill arrendera är enligt detaljplanen ett område för idrotts- och rekreationstjänster och vars landskapsmässiga natur ska bevaras.

I dag går det en parkstig på området. En arrendering skulle förutsätta att man borde flytta stigen och förlänga Parkgatans trottoar så att promenadrutten skulle bevaras.

Hangö stadsstyrelse beslöt på måndagen (2.3) att staden reserverar området till Hangö Tennisklubb för noggrannare planering av padeltennisbanor.

Planerna ska granskas av tekniska och miljöverket. Förutom placeringen av padeltennisbanorna ska planen också beakta banornas inverkan på områdets landskap och trädbestånd.

Om dessa planer är godtagbara får Hangö tennisklubb arrendera området för drygt två euro per kvadratmeter och år.

I höstas var två privatpersoner intresserade av att bygga några padeltennisbanor i strandparken i Östra hamnen i Hangö. Tekniska nämnden satte då tummen ned för padeltennis.