Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Yle-enkät: Att slopa barnbidraget för högavlönade får inget stöd bland riksdagsledamöterna - ”Skulle ge fel signal från samhället”

Från 2020
Uppdaterad 03.03.2020 10:44.
En man och en pojke står i hamnen i Helsingfors och ser ut över vattnet på en ångbåt
Bildtext Många riksdagsledamöter anser att barnbidrag för alla är en viktig signal från samhället om att barn uppskattas, och att nedskärningar vore dåligt tajmade nu när den låga nativiteten är ett bekymmer för Finland.
Bild: Juha-Pekka Inkinen/Yle

De flesta riksdagsledamöter anser att det inte är ändamålsenligt att begränsa rätten till barnbidrag att bara gälla familjer som tjänar mindre, visar en enkät av Yle Uutiset. Majoriteten av dem som kunde tänka sig att skära i rikas barnbidrag fanns bland Sannfinländarna.

Den sittande riksdagen är så gott som enhälligt emot tanken att avlägsna barnbidraget från personer med goda inkomster.

Yle Uutiset ställde frågan ”borde barnbidraget slopas av högavlönade”, och av de 140 svarande svarade 125 riksdagsledamöter nej.

Bara åtta riksdagsledamöter skulle avlägsna barnbidraget för välavlönade. Av dem hör de flesta till Sannfinländarnas riksdagsgrupp. Sju ledamöter var osäkra.

En klar majoritet bland alla partier avvisar emellertid idén, också bland Sannfinländarna.

Att göra bidraget progressivt utgående från föräldrarnas inkomster får stöd på sina håll, men de flesta anser att det nuvarande systemet, där alla får samma summa, fungerar bäst.

”En universell förmån som är till för alla barn”

Många riksdagsledamöter anser att barnbidrag för alla är en viktig signal från samhället om att barn uppskattas.

- Nativiteten har sjunkit. Att slopa barnbidragen utan att skapa en ersättande modell skulle ge fel signal gällande stödet till barnfamiljer, säger Mari Holopainen (Gröna).

- Att slopa barnbidraget från en viss del av befolkningen ger fel budskap. Vi behöver mer, inte mindre barn i Finland, skriver SFP:s Anna-Maja Henriksson.

Grafik som visar hur riksdagsledamöterna svarade i frågan om barnbidrag.

Också andra anser att nedskärningar vore dåligt tajmade nu när det låga barnantalet är ett av Finlands största bekymmer.

- Av princip motsätter jag mig allt som försämrar förutsättningarna till ökad nativitet eller att hålla den på samma nivå. Med de här befolkningsprognoserna behöver vi alla "Suomi-babyn" som vi kan få, skriver sannfinländska Jani Mäkelä i sitt svar.

”Att avlägsna barnbidraget skulle öka på skattebördan”

De som motsätter sig nedskärningar i barnbidraget understryker att bidraget inte är till för allmän inkomstutjämning, utan som en kompensation för de utgifter som uppstår då man får barn.

- Barnbidraget är en inkomstöverföring från barnlösa hushåll till familjer med barn, inte från rika till fattiga, säger Anna Kontula från Vänsterförbundet.

Progressiv beskattning innebär att högavlönade i högre grad finansierar samhällets välfärdstjänster, påpekar många. Att göra summan inkomstrelaterad skulle innebära en ökad skattebörda för barnfamiljer, motiverar Peter Östman från Kristdemokraterna.

Att också välbärgade har rätt till socialförmåner stärker deras engagemang för välfärdssamhället, påminns det.

- På det här sättet tryggas välfärdssamhällets legitimitet, anser Centerns Jouni Ovaska.

- Om barnbidraget endast riktas till låginkomsttagare, vilket skulle öka jämlikheten i sig, kunde finansieringen av hela systemet sättas i gungning, säger Aki Lindén från SDP.

”Summan ska inte läggas i en aktieportfölj”

En liten del av de svarande, åtta riksdagsledamöter, gav sitt stöd för att slopa välbärgades barnbidrag. Fem av dem är sannfinländare.

De anser att bidraget inte borde betalas ut till personer som inte är i behov av ekonomiskt stöd.

- I verkligheten lägger välavlönade summan till exempel direkt på barnets bankkonto för att förränta sig och senare köper barnets bil med skattebetalarnas pengar. Det är inte rättvist, anser Jukka Mäkynen (Sannf).

- Trots att systemet med barnbidrag skapades för betalas lika till alla familjer, anser jag inte att den är till för att föräldrar ska lägga pengarna i barnets aktieportfölj, säger Anne Kalmari, som är den enda centerpartisten som är för att slopa barnbidraget för höginkomsttagare.

Grafik som visar hur riksdagsledamöterna svarade i frågan om barnbidrag. Indelat per parti.

Samlingspartiets Janne Heikkinen är av samma åsikt, men har en något annorlunda synpunkt:

- Det är sanslöst att beskatta människor mer än nödvändigt och sedan dela ut pengarna till samma människor via ineffektiv byråkrati, säger han.

”En god idé som är svår att förverkliga”

Sju riksdagsledamöter kunde inte ta ställning till ifall man borde avlägsna barnbidraget för högavlönade. Många anser att man först borde definiera vad det betyder att vara högavlönad.

- Om den som tjänar över medianinkomsten räknas som höginkomsttagare, så borde bidraget inte slopas. Om vi talar om rika, så ja, skriver Mika Niikko (Sannf).

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-Aho skriver i sitt svar, att tanken om att slopa barnbidraget för personer som tjänar mycket är ”bra, men svår att förverkliga”. Han skulle överväga att göra bidraget progressivt utgående från inkomsterna, eller sänka inkomstskatten i takt med att barnantalet ökar.

En del av de osäkra påpekar också att man kommer att diskutera frågan i samband med att socialskyddet förnyas.

- Jag är redo att se över barnbidraget när hela bidragssystemet reformeras, konstaterar Samlingspartiets Saara-Sofia Sirén.

Texten är en bearbetning av Yle Uutisets artikel ”Ylen kysely: Kansanedustajat tyrmäävät lapsilisien poiston hyvätuloisilta – "Se olisi vääränlainen viesti", "Koko järjestelmän rahoittaminen voisi vaarantua" skriven av Ari Hakahuhta, Kristiina Tolkki och Jyrki Hara, översatt av Mikaela Remes.

Artikeln uppdaterad 10:44 med två grafer som visar hur ledamöterna svarade.

Diskussion om artikeln