Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Osäkerhet i luften då riksdagen tar sig an medborgarinitiativet om att införa en flygskatt

Från 2020
Lentokoneen aiheuttama tiivistymisjuova taivaalla.
Bildtext Flygtrafiken genererar stora utsläpp.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Riksdagen debatterar på torsdag medborgarinitiativet om att införa en flygskatt. Åsikterna är många och initiativet tros inte skörda framgång.

Bakgrunden till medborgarinitiativet om att införa en flygskatt i Finland är klimatförändringen. Flygtrafiken genererar stora utsläpp.

”Flyget har i skattehänseende varit fripassagerare jämfört med andra färdsätt”, står det i medborgarinitiativet.

- En flygskatt skulle vara ett mycket enkelt sätt att bekämpa klimatförändringen, säger Tove Selin, som är expert på hållbar utveckling och en av initiativtagarna.

Riksdagsledamöternas jobb att slå fast storleken på skatten

I Sverige infördes för ett par år sedan en flygskatt som är beroende av resans längd. Skatten har väckt starka känslor för och emot.

Någon exakt summa för hur stor skatten borde vara här har de finländska initiativtagarna inte. De hoppas på en stor miljöpolitisk styreffekt.

- Vi tycker att riksdagsledamöterna själva måste bestämma hur stor de vill att skatten ska vara, säger Selin.

Sparsamt om flygtrafiken i regeringsprogrammet

I regeringen Marins program står det inte mycket om att reglera utsläppen från flygtrafiken. Frågan behandlas på en allmän nivå.

”Finland stöder en utvidgning av utsläppshandeln så att den omfattar alla klimatpåverkande utsläpp från lufttrafiken. Alternativt kan skatt på flygbränsle eller införande av en flygavgift i hela EU eller globalt utredas”, står det i regeringsprogrammet.

Vidare vill regeringen främja och styra bruket av biobränslen och arbeta aktivt för att minska utsläppen.

Utskottsbehandlingen avgörande för initiativet

Behandlingen av medborgarinitiativet börjar med en remissdebatt. Debatten avslutas med att riksdagen beslutar om vilket utskott som tar över behandlingen.

Utskottet kan utarbeta ett betänkande som förs vidare, eller komma fram till att initiativet inte får stöd.

Själva sakfrågan delar åsikterna i riksdagen. Ett annat problem är att alla inte tänder på tanken att införa en ny skatt genom ett medborgarinitiativ.

Samlingspartiets riksdagsledamot Timo Heinonen tweetade om Lännen medias undersökning, som visade att en majoritet av ledamöterna motsätter sig en flygskatt. Heinonen säger också själv nej till tanken.

Det finns stöd för en allmäneuropeisk flygskatt, men ett sådant beslut är svårt att fatta, då länder måste enas.

Vad då medborgarinitiativ?

Systemet med medborgarinitiativ finns till för att enskilda medborgare ska kunna påverka lagstiftningsarbetet bättre. I praktiken väcks medborgarinitiativ ofta om frågor som medborgare upplever att inte tillräckligt väl kommer fram i den vanliga lagberedningen.

  • Minst fem röstberättigade finländska medborgare kan lägga fram ett medborgarinitiativ, som kan vara ett förslag till ny lag eller lagändring. Initiativet kan också gälla upphävande av en existerande lag.
  • Initiativet kan lämnas in till riksdagen om minst 50 000 personer inom ett halvt år undertecknar det.
  • Riksdagen måste behandla alla initiativ som samlar över 50 000 namn och som lämnas in till riksdagen inom utsatt tid, men ändringar och eventuellt godkännande sker enligt riksdagens bedömning.
  • I praktiken leder förhållandevis få medborgarinitiativ till lagändring. Ett uppmärksammat fall var initiativet om lagstiftning om en könsneutral äktenskapslag år 2013.

Tjänsten medborgarinitiativ.fi ger mer information om hur systemet med medborgarinitiativ fungerar!

Diskussion om artikeln