Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utan uppehållstillstånd får du inget pass, utan pass får du inget uppehållstillstånd - ung Åbobo fast i ond cirkel

Från 2020
Uppdaterad 04.03.2020 11:43.
En ung invandrare lär ut finska till andra invandrare i ett klassrum.
Bildtext Ali Reza Heidari lärde sig finska så snabbt att han kunnat undervisa andra invandrare.
Bild: Olga Pihlman/Yle

Drygt 4 000 asylsökande i Finland väntar ännu på att få sina asylansökningar behandlade. Tack vare att regeringen i höstas beviljade ett extra anslag på 5,8 miljoner euro så har Migrationsverket (Migri) lyckats förkorta köerna en aning.

Tack vare tilläggsanslaget har Migri i år redan kunnat fatta beslut om mer än 1 000 asylansökningar.

Men en ung Åbobo med jobb inom åldringsvården riskerar att utvisas till Afghanistan.

Han får inte uppehållstillstånd för arbete för att han inte har pass, och han får inte pass för att han inte har uppehållstillstånd.

Två personer sitter i var sin fåtölj och samtalar. På bilden finns också en person i rullstol och en person som står vid ett fönster och vattnar en växt.
Bildtext Inom äldreomsorgen skulle det behövas fler arbetstagare. Bild: Mostphotos
Bild: Mostphotos

Främlingspass beviljas nog, på vissa villkor

Situationen kunde lösas med främlingspass, men enligt mannens jurist har Migri inte velat ge honom ett sådant.

- Visst beviljar vi främlingspass, säger Riitta Koskela, som är regional chef för resultatområdet asylenhet inom Migris västra region.

Om en person exempelvis kommit till Finland med ett pass, men passet sedan blivit föråldrat, så kan ett främlingspass beviljas.

Om man däremot inte har något pass alls, så vill Migri ha ett intyg från personens hemland att man inte kan få ett pass.

- Men det är ju just det han inte kan, utropar Minna Saunders, verksamhetsledare vid Förbundet Virta Bandet i Åbo, som bland
annat stöder asylsökande kvinnor. Hon känner väl till den unga mannens problem.

ung leende kvinna sitter på stor röd sittdyna omgiven av leksaker
Bildtext Minna Saunders.
Bild: Yle/Nilla Hansson

Behöver tillfälligt pass för att kunna besöka ambassaden i Stockholm

Ali Reza Heidari föddes i Iran, där hans föräldrar levde som papperslösa efter att ha flytt från Afghanistan. Heidari har alltså aldrig haft ett afghanskt pass. Han har inga släktingar i Afghanistan eller andra band till landet, där han aldrig varit.

Ahmad Hosseini, Linda Bäckman och Ali Reza Heidari står bredvid varandra.
Bildtext Ali Reza Heidari till höger, tillsammans med Ahmad Hosseini och Linda Bäckman i december 2018 i en demonstration mot utvisningar.
Bild: Nora Engström/Yle

Heidari skulle behöva ett tillfälligt pass, ett främlingspass för ett år, så att han kunde resa till ambassaden i Stockholm och antingen få ett pass eller få ett intyg på att han inte kan få ett afganskt pass.

- Men jag har upplevt det här också tidigare, att Migri inte beviljar ettåriga främlingspass, och utan pass finns det ingen möjlighet för personer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för arbete, säger Saunders.

"I princip kan man få främlingspass senare också"

Riitta Koskela poängterar att hon inte kan ta ställning i enskilda fall, utan Migri följer den linje som lagar och regeringen har stakat ut.

- Det stämmer att man kan få ett ettårigt eller tvåårigt främlingspass. Vanligtvis får man det om man i början av sin asylprocess meddelar att man inte har eller inte kan få ett pass från sitt hemland, men i princip kan man få främlingspass senare också, just för att kunna skaffa sig ett pass, säger Koskela.

Skylten för mgirationsverket i Reso
Bildtext Migrationsverket i Reso har ett 50-tal anställda vid asylenheten.
Bild: Yle/Adrian Perera

Dessutom ska den sökande i övrigt uppfylla de krav som ställs på att man har studieplats eller arbetsplats.

Det har Heidari. Han har närvårdarexamen och fast jobb inom sin bransch.

Koskela kan ändå inte säga hur vanligt det är att främlingspass beviljas eller inte beviljas.

Utvisningsprocess inleds?

- Det här är redan andra gången som Heidari har ansökt om ett ettårigt främlingspass. Migri kunde tolka lagen på ett sätt att han skulle få ett främlingspass, men det har de inte gjort.

Åbobon Heidari är fast i en ond cirkel. Han får inte uppehållstillstånd för arbete för att han inte har pass, och han får inte pass för att han inte har uppehållstillstånd.

En bild på ett uppehållstillståndskort.
Bildtext Ett uppehållstillstånd behövs för att få stanna i Finland.
Bild: Migrationsverket

Men det kan hända att situationen löser sig på torsdag. Då är Heidari kallad till polisen, inte för att få ett pass, utan troligen för att hans utvisningsprocess ska inledas.