Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Nya rekommendationer för överviktiga: God sömn, mindre skärmtid och stopp för skuldbeläggandet

Från 2020
Uppdaterad 04.03.2020 12:37.
Närbild på ett par jeans med måttband ovanpå (illustrationsbild för övervikt).
Bildtext De som är överviktiga uppmanas ändra på sin livsstil och till exempel röra på sig. Nu är också god sömn och mindre skärmtid med bland rekommendationerna.
Bild: All Over Press

Rekommendationerna för förebyggande av övervikt och fetma har förnyats. Nu ligger fokus i högre grad vid positivitet och uppmuntrande.

Rekommendationerna kommer från läkarsällskapet Duodecim (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim) som samarbetar med olika specialläkarföreningar. Övervikt och fetma är enligt dem ett hot mot den finländska folkhälsan.

Den stora skillnaden i den nya rekommendationen är att man nu kombinerar vårdrekommendationerna för barn och vuxna. Man fokuserar också på ett positivt tänk.

– Vi rensar bort allt obehag som kan ha varit förknippat med vård av övervikt och fetma, säger professor Kirsi Pietiläinen, som varit med och framställt rekommendationerna.

Överviktiga barn är ofta överviktiga livet ut

Över hälften av de som är överviktiga som barn eller ung är överviktiga även som vuxna.

– Därför är det bra att rekommendationen nu omfattar flera åldersgrupper: barn, unga och vuxna, säger expert Jorma Komulainen, som även han varit med och skrivit rekommendationen.

Barnens vikt kontrolleras på rådgivningen och hos skolhälsovårdaren. Det är viktigt att kontrollera vikten för att kunna märka tecken på övervikt. Märker man att ett barns vikt ökar är det bra att prata med familjen - och att göra det i tid. En läkare kan bedöma om viktökningen beror på någon fysisk sjukdom.

Barn som är överviktiga upplever också oftare mobbning än normalviktiga barn och utgör en riskgrupp för depression och ångest

― Riitta Veijola

Övervikt eller fetma som beror på livsstilen kräver en livsstilsförändring som är familjecentrerad. Nyckeln till att bli av med fetman är att göra ändringar i matvanor och fysisk aktivitet, ett steg i taget.

Det är dessutom viktigt att få tillräckligt med sömn och att begränsa skärmtiden. Hobbyer är också någonting man uppmuntras ha. Även beteendeterapi har visat sig vara effektivt i samband med den här typen av fetma.

Barn som är överviktiga kan drabbas av högt blodtryck, fet lever och dyslidemi som ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Barn som är överviktiga upplever också oftare mobbning än normalviktiga barn och utgör en riskgrupp för depression och ångest, säger professor Riitta Veijola.

Livsstilsförändringar är viktiga

Behandling av övervikt är speciellt viktigt för sådana som lider av diabetes typ 2 och de som lider av svår fetma.

En av de farligaste formerna av fetma är bukfetma. Enligt rekommendationerna är midjemåttet alarmerande högt om det är över 100 cm (gäller män) och över 90 cm (gäller kvinnor).

– De nya rekommendationerna är mer konkreta, positiva och uppmuntrande än de tidigare versionerna. Fokus ligger mer vid förebyggande av övervikt och fetma och rekommendationer för vuxna. Det här för att underlätta och motivera överviktiga personer, säger Pietiläinen.

Fetma och övervikt bland vuxna kan behandlas både genom att ändra sin livsstil, börja följa en kalorisnål diet samt genom medicinering och fetmakirurgi.

Tallrik med vegetarisk mat.
Bildtext Nyttig mat är viktigt.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Till en hälsosam livsstil hör regelbunden träning, tillräcklig sömn och en hälsosam diet. Betoningen av sömn är nytt i rekommendationen.

Framsteg inom läkemedelsbehandling för fetma har gjorts under de senaste åren. I dagens läge finns det två mediciner som erbjuds åt överviktiga som gör att matsuget minskar. Det dåliga med den här typen av mediciner är att de ofta är dyra.

– Och för tillfället måste patienten betala dem själv, säger Kirsi Pietiläinen.

Fetmaoperationer är betydligt mer ovanliga i Finland än i de andra nordiska länderna. En operation görs ifall patienten gått ner fem procent i vikt före operationen (den tidigare rekommendationen var sju procent). En person som har diabetes typ 2 och ett BMI på 30 kg/m2 kan rekommenderas operation. Tidigare var siffran 35 kg/m2.

Graviditet och övervikt: en farlig kombination

Komplikationerna för gravida kvinnor som är överviktiga kan vara många. Övervikt och fetma kan orsaka flera problem under graviditeten och om man försöker bli gravid.

Övervikt gör det svårt för både män och kvinnor att få barn.

Om mamman är överviktig ökar det bland annat risken för att barnet får hyperplasi, alltså vävnadsökning. Övervikt och fetma ökar också risken för en tidig födsel och överburen graviditet. Överviktiga mödrar är mer benägna att föda med kejsarsnitt. Övervikt kan också leda till komplikationer med anestesi och infektioner i samband med kejsarsnittet.

Mage.
Bildtext En kvinna som är överviktig och gravid har en större risk för komplikationer.
Bild: Lindsey Parnaby / EPA

Av de som föder barn var 38 procent överviktiga under 2017 och 14 procent hade fetma. Övervikt och fetma är ännu vanligare bland över 35-åringar i den gruppen. Riskerna blir större ju mer överviktig mamman är.

Blodtrycksstörningar är vanligt för gravida kvinnor som är överviktiga.

Fostret till en överviktig kvinna löper också större risk för komplikationer såsom syrebrist, CP-skada och död.

Vem är överviktig?

Fetma och övervikt är en långtidssjukdom. En person är överviktig om dennes BMI (= vikten [kg] / (längden [m] x längden [m])) överskrider 25 kg/m2. En person lider av fetma ifall BMI-värdet är 30 kg/m2. BMI-nivån för svår fetma är 35–39.9 kg/m2 och sjuklig fetma 40 kg/m2.

För över 65-åringar rekommenderas ett BMI på 23–29 kg/m2.

2,5 miljoner av över 30-åriga finländare är överviktiga. En miljon av dem är mycket överviktiga.

Var fjärde man och var tredje kvinna är överviktig.

Bland 2–6-åriga pojkar är 27 procent överviktiga och 8 procent lider av fetma.

Samma siffror för flickor är 18 procent och 4 procent.

I klasserna 8–9 är 20 procent av pojkarna överviktiga och 14 procent av flickorna.

Övervikt är vanligare bland dem som studerar vid en yrkesskola än de som är gymnasiestuderande.

BMI-formeln i artikeln korrigerades 4.3 2020 klockan 11.17. Klockan 12.35 specificerades det att det är läkarsällskapet Duodecim och andra specialläkarföreningar som står bakom rekommendationerna.

Diskussion om artikeln