Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dör viruset i bastun? Får jag ersättning om jag sätts i karantän? Här finns 31 svar på vanliga coronafrågor

Från 2020
Uppdaterad 09.03.2020 15:05.
Bastu.
Bildtext Bastubad är ingen mirakelmedicin mot corona.
Bild: Petri Jauhiainen

Vi bad er läsare ställa alla frågor ni undrar över gällande coronaviruset och fick in över 200 frågor. Vi har redan svarat på en del av era frågor i den här artikeln, och nu följer fortsättningen.

En stor del av frågorna i artikeln besvarades av överläkare Asko Järvinen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Mika Salminen, chef för hälsosäkerhetsavdelningen på THL. Längst ner i artikeln hittar du dessa intervjuer som ljudklipp.

Vad är virusets ”riktiga” namn och vad är sjukdomens?
Coronavirus (CoV) är egentligen en virusgrupp som fått sitt namn eftersom viruset i förstoring påminner om en krona (corona=krona). Det aktuella coronaviruset heter Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Viruset orsakar sjukdomen Coronavirus disease 2019 vilket förkortas covid-19.
WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen ska vara covid-19. I medierna används också ibland benämningen "det nya coronaviruset".

Vilka är symtomen om man har coronavirus?
THL: Feber, luftvägssymtom, ont i halsen, hosta, muskelvärk.

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Det svåra är att corona inte skiljer sig alls från de andra luftvägsinfektionerna och symtomen kan vara mycket lindriga. Men om du är sjuk och snuva är det värsta symtomet, då är det knappast coronavirus.

Kan man ha coronavirus utan symtom?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Antagligen, men det är mycket vi inte vet ännu om coronaviruset. Vi antar ändå att upp till 80 procent av de som får smittan får en så lindrig version att de inte noterar coronaviruset alls.

Blir man resistent mot coronaviruset efter att man haft det?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Antagligen får man en immunitet som räcker åtminstone den infektionsperioden som pågår. Vi vet inte ännu om coronaviruset kan förändra sig på samma sätt som influensavirus så att den blir och cirkulerar.

Vad ska man göra om man misstänker att man har coronavirus?
THL: Det kan endast vara fråga om coronavirus ifall du varit i nära kontakt med en person som bär på smittan eller om du besökt ett epidemiområde (norra Italien, Iran, Kina, Sydkorea) under de senaste 14 dagarna. Om du ändå misstänker att du har corona, ring närmaste hälsovårdscentral eller sjukhus, som kan bedöma vad som bör göras.

Tvättar du händerna rätt? - Spela upp på Arenan

Karantän och isolering

Vad är skillnaden mellan karantän och isolering?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet: De som insjuknar i coronavirus isoleras. De personer som varit i kontakt med personer som insjuknat sätts i karantän som en säkerhetsåtgärd. Syftet med karantänen är alltså att se till att bryta smittokedjan.

Vilka är reglerna för den som är i karantän?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet: Man får röra sig ute under karantän, bara man inte är i närkontakt med andra människor. Du kan alltså rasta hunden i skogen, men inte gå till butiken. Här kan du läsa mer om hur livet ser ut i karantän och i den här artikeln svarar Kumpulainen på mer frågor om karantän

Om mitt barn sätts i karantän, måste jag stanna hemma då?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet: Den som sätts i karantän är inte sjuk och behöver alltså ingen sjukvård, men i princip kan föräldern få ersättning för att vara hemma med barnet om barnet är under 16 år gammalt. Det hör också till föräldrarnas ansvar att se till att barnet inte bryter mot karantän.

Varför sätts inte automatiskt hela familjen i karantän?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet: Det här bedöms från fall till fall. En person sätts i karantän som en försiktighetsåtgärd och är inte nödvändigtvis smittad. De som lever med personen som exponerats för smitta är inte själva direkt exponerade. Därför sätts personen som exponerats i karantän, men inte familjemedlemmarna. Syftet är inte att splittra familjer.

Vad händer om man bryter karantän?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet: Det är straffbart att bryta mot karantän, och man kan få upp till tre månaders villkorligt straff eller böter.

Kan man anmäla någonstans om en person bryter mot karantän?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet: Man kan kontakta den person inom hälsovården som är ansvarig och har fattat beslut om karantänen. Om det handlar om ett barn kan man också anmäla till barnets skola.

Kan man få ersättning för att sitta i karantän?
Folkpensionsanstalten (FPA): En person kan få ersättning för utebliven inkomst om hen har beordats stanna hemma från sitt jobb, vara i karantän eller isolerad för att hindra att en smittsam sjukdom sprids. Vårdnadshavare med barn under 16 år kan få dagpeng om hen inte kan arbeta eftersom barnet har fått order om att stanna hemma.

Om man tvingas till karantän utomlands får man ersättning då?
FPA betalar inte dagpenning för dem som satts i karantän utomlands. På EU nivå utreds en eventuell ersättning fortfarande.

I Iran närmar sig antalet coronasmittor nästan 5 000. Sjukvårdspersonalen försöker hålla humöret uppe genom att dansa

Smitta och skyddsåtgräder

Coronaviruset sägs smitta vid närkontakt. Vad innebär det?
THL: Med närkontakt med en coronasmittad avses att man har vistats ansikte mot ansikte eller i samma rum som den smittade i över 15 minuter. Närkontakt kan också innebära att man rört vid personen.

I vilken del av Finland är risken störst att bli smittad just nu?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Just nu skulle jag säga att det knappast finns någon större risk någonstans. Risken att överhuvudtaget få corona är väldigt liten och då kan man inte säga att den skulle vara större i någon del av landet.

Behövs det medicin för att tillfriskna? Vilken medicin?
WHO: Det finns ingen medicin för coronavirus, men man utreder som bäst hur specifika mediciner påverkar viruset. Symptomen för dem som insjuknat lindras med mediciner som biter på de specifika symptomen. En del patienter som vårdas på sjukhus på grund av viruset får antibiotika. Antibiotika biter inte på virus, men kan bota infektioner patienten fått i samband med coronaviruset.

bild på coronavirus
Bildtext Coronaviruset har fått sitt namn efter sin kronliknande form.
Bild: All Over Press

Kan jag smittas via varor som varit i kontakt med en person som har coronavirus?
WHO och THL: Nej, risken är väldigt låg. Den forskning som finns i dag tyder på att viruset inte överlever en längre tid utanför kroppen, alltså är det inte troligt att man smittas via varor. Coronavirus överlever inte på en yta en längre tid, speciellt inte i växlande temperaturer.

Dör coronaviruset i höga temperaturer, till exempel i länder där det är varmare än +27 grader?
THL: Man vet inte säkert, men växlande temperaturer och luftens fuktighet påverkar virusets förmögenhet att överleva utanför kroppen. Viruset har svårare att överleva i torr omgivning. Dessutom dör ett virus i tvöttmaskinen vid höga temperaturer.

Kan jag skydda mig mot coronavirus genom att bada bastu ofta?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Nej. Virus överlag dör i temperaturer över 60 grader. Det här betyder inte att en bastuvärme på 60 grader eller mer skulle ta död på viruset, eftersom din kroppstemperatur inte stiger till 60 i en bastu med den temperaturen.

Om alla använder handskar på offentliga ställen, kan man hindra att smittan sprids?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Delvis. Men sen hostar någon i sin handske och öppnar sedan en dörr eller ett barn snorar ner sina handskar och klottar med handskarna någon annanstans och sen kan det hända att viruset sprider sig ännu mer.

Hur länge lever coronaviruset utanför kroppen?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Med mycket känsliga metoder kan man hitta viruset på olika ytor som varit där i många dagar. Men antagligen hålls coronaviruset inte smittsamt utanför kroppen i mer än någon timme. Virus lever i våra celler och behöver cellens maskineri för att föröka sig. Utanför cellerna dör de hastigt eller tappar sin smittbarhet.

Ett par händer tar decinfieringsmedel från en flaska, framför ett skrivbord med dator och tangentbord.
Bildtext Det effektivaste sättet att skydda sig mot corona är att tvätta händerna regelbundet. Desinficeringsmedel är också bra.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Allvaret och sjukdomsbilden

Hur vanligt är det att bli allvarligt sjuk av corona?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Av de som faktiskt känner av sjukdomen så kommer högst 10-15 procent få en svår sjukdomsbild.

De som dör av coronaviruset, vad exakt dör de av?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Det som händer känner vi inte så bra till, men ett av coronasymtomen är andnöd vilket leder till problem med att syresätta blodet. Man kan få svår lunginflammation som inte går att sköta med respirator eller på andra sätt.

Jämfört med helt vanlig vinterinfluensa, hur farlig är coronaviruset?
WHO (tisdag 3.3): 3,4 procent av de registrerade coronavirusfallen i världen har lett till att patienten dött. Den här procenten kommer korrigeras, troligtvis reduceras, eftersom vi inte vet hur många som egentligen har corona. De med lindriga symtom uppsöker kanske aldrig en läkare.

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Vi kan tänka att den antagligen är i samma svårighetsgrad eller aningen värre än vanlig influensa. Ungefär 2000 människor dör varje år på grund av influensa och vi kan anta att coronavirusdödsfallen kan ligga någonstans runt det eller lite högre. De flesta i Finland som får coronainfluensa kommer få lindriga symtom.

Mika Salminen, chef för hälsosäkerhetsavdelningen på THL: Dödlighetssiffran på 3 procent kan stämma om man tittar på andelen döda av alla dem som tagits in på sjukhus. Räknar man andelen döda bland alla som fått smittan är siffran en stor överdrift.

Hur många finländare kan insjukna i corona utan att sjukvården överbelastas?
Mika Salminen, chef för hälsosäkerhetsavdelningen på THL: Vi förbereder oss enligt de pandemiplaner som finns där det största
scenariot är att upp till 35 procent av befolkningen över en längre tid kan få smittan.

På sociala medier ser jag hur bekanta “coronashoppar”, alltså hamstrar en massa mat. Borde jag göra det?
Tuija Kumpulainen, överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriet : Det är överdrivet att handla ett matförråd som räcker i flera veckor. Överlag är det ändå bra att ha ett nödförråd som räcker i tre dygn eftersom det kan behövas när som helst, till exempel i samband med elavbrott. Om en person försätts i karantän har kommunen en skyldighet att se till att man får mat och vård.

Coronavirusets symptom är andnöd, hosta och feber.
Bildtext Vanliga symtom vid coronavirus.
Bild: Miro Johansson/Yle

Riskgrupper

Hur farligt är coronaviruset för barn?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Av någon anledning tycks barn under 16 ha ett bättre försvar för de svåra formerna av coronaviruset. Antagligen är det så att barnens immunförsvar reagerar på coronaviruset på ett annat sätt än vuxnas. Det kan hända att de svåra sjukdomsbilderna orsakade av coronaviruset beror på människans immunförsvar, inte viruset i sig.

Jag är gravid, hur påverkar coronaviruset mig och fostret?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Det känner vi ännu inte så bra till. De första rapporterna säger att gravida kvinnor inte har hemskt mycket större risk för graviditetskomplikationer. Gällande fostret vet vi ännu mindre. Men om mamman mår bra och inte får andningssvårigheter så borde inte fostret få men.

Jag är 75 år och har normal grundhälsa. Hur farligt är coronaviruset för mig?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: En äldre människa hör till riskgruppen. Sjukdomen kan vara svårare bland de äldre men det vi vet nu är att bara en minoritet av dem får också en svår sjukdomsbild. Det här trots att de flesta som dött har varit äldre människor eller sådana som haft grundsjukdomar såsom lungsjukdomar, hjärt- och blodkärlsjukdomar och diabetes.

Jag har en anhörig som har en hjärt- och lungsjukdom, hur ska jag skydda personen?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Tvätta händerna, besök inte personen om du är sjuk och om du måste besöka personen, använd andningsskydd. Överlag är det så att alla som besöker och är i kontakt med sjuka personer ska ta influensavaccin.

Jag biter på naglarna, är risken större att jag insjuknar i corona än att någon som inte biter på naglarna gör det?
Överläkare Asko Järvinen, HUS: Antagligen nog, för då tar man från naglarna och händerna de virus och bakterier som landat på händerna från omgivningen.

Överläkare Asko Järvinen vid HUS svarar på de frågor om coronaviruset som Svenska Yles publik har ställt

22:13

Hur länge lever coronaviruset på ytor och hur många tror vi insjuknar i Finland? THL:s expert svarar

8:30

Artikeln ändrades den 5.3 klockan 07.00 Ett citat av WHO gällande hur många som dör av coronaviruset lades till. Dessutom korrigerades ett citat av Järvinen där en felskrivning gjorde att det lät som att symtomen av influensa är snuva, vilket inte stämmer.
Artikeln ändrades den 6.3 klockan 15.15. Några frågor och svar las till.

Diskussion om artikeln