Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Facket vill trygga vårdledighet med lön för den som sköter familjemedlem i livets slutskede

Från 2020
Uppdaterad 05.03.2020 21:26.
Två personer håller varandra i hand.
Bildtext Vårdbehovet i hemmen ökar. Juko-facket vill som första fackförbund föra in rätten till vårdledigt i kollektivavtalet vid vård av döende anhörig.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Du ska kunna vara vårdledig med lön för tiden du vårdar en familjemedlem i livets slutskede, kräver ett fackförbund med över 200 000 medlemmar inom den offentliga sektorn. Vårdledigheten ska skrivas in i kollektivavtalet, kräver FOSU, som enda fackförbund hittills.

- De flesta sjukskriver sig för att kunna vara lediga i situationer, när en nära anhörig närmar sig livets slut, säger FOSU:s verksamhetsledare Maria Löfgren.

FOSU är en förkortning på Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorns utbildade, mer känt som Juko, på finska. Hit hör anställda inom stat, kommun och kyrka, bland annat. Facket anser att den offentliga sektorn ska vara föregångare i den här frågan.

- De offentligt anställda kan inte konkurrera med löner i dag. Vi kunde däremot göra det på annat sätt, till exempel genom att godkänna vårdledigt av döende anhörig, säger Löfgren.

Svenska Yle rapporterade om familjen Andström nyligen, där mamma Lotta gick bort i cancer för ett år sedan. För pappa Svante var ekonomin inte ett problem, men närvårdartillägget fungerade inte, när sjukdomen drog ut på tiden. I familjen finns tre ungdomar.

Tala om sorg i arbetslivet, det gagnar alla parter

― Maria Löfgren, FOSU

FOSU-facket anser att man genom att skriva ut sjukledighet medikaliserar sorg. Sorg har inte ansetts vara en sjukdom men inställningen håller småningom på att förändras här. Den som vårdar är inte heller själv sjuk i första hand.

- Alla parter gagnas av att vi talar om sorg vid dess rätta namn, säger Löfgren. Den genomsyrar allt, både det privata och jobbet. Det går inte att prestera till hundra procent, då en äkta hälft, en förälder eller ett barn är i livets slutskede.

Hon betonar att FOSU vill lyfta fram den här frågan när befolkningen åldras och den här frågan kommer att bli allt mera aktuell för dem som jobbar.

- Det är fråga om en subjektiv rättighet, som ska tillfalla alla. Vården kan gälla en förälder, en äkta hälft, en ung person eller ett barn.

Löfgren säger att man för att åtgärda rätten att vara vårdledig behöver både en klausul i kollektivavtalet men också en ändring av rådande lagstiftning på sikt.

Maria Löfgren vill få in vårdledigheten av döende familjemedlemmar in i kollektivavtalet.
Bildtext Maria Löfgren är verksamhetsledare för FOSU. Den öronmärkta vårdledigheten med lön gagnar alla i arbetslivet när finländarna åldras, säger hon.
Bild: Yle/Anna Savonius

Man borde inte behöva bekymra sig för ekonomin

― Sirpa Mynttinen, Finland unga änkor rf.

Sirpa Mynttinen vid Finlands unga änkor rf. säger att dagens lösningar inte är de rätta.

- Sjukledigt, ledigt utan lön, semesterdagar eller alterneringsledigt, allt används i dag. Det är inte bra, säger Mynttinen till Svenska Yle.

Hon nämner motsvarande situation i Sverige, där sjukkassan står för omkring 80 procent av lönen för den som vårdar i livets slutskede.

- Det skulle vara fint att inte behöva bekymra sig över ekonomin, säger Mynttinen.

Hon säger att FOSU-fackets öppning i den här frågan tyder på ett behov, som inte möts i dag.

- Vi måste diskutera den här frågan, var man än vill vårdas och hur i livets slutskede, säger Sirpa Mynttinen vid Finlands unga änkor.

Vårdledighet kan hjälpa att återvända till jobbet

FOSU driver på det som på finska kallas för "saattohoitovapaa", det går inte entydigt att översätta. Ledigt för vård i livets slutskede kommer närmast. Det här är ett högaktuellt tema, både Helsingin Sanomat och Marjaana Koistinen, erfarenhetsexpert för cancerorganisationerna skriver i tidningen Kaleva att en vårdledighet med lön kunde bidra till änkans/änklingens arbetsförmåga efter förlusten.

- Denna möjlighet att vara ledig, när en nära anhörig går bort, med lön eller någon form av ersättning skulle vara ett viktigt stöd med tanke på att komma tillbaka till jobbet, skriver hon.

Marjaana Koistinen fortsätter:

- Arbetsförmågan kan efter dödsfallet länge vara nedsatt, och arbetstagaren ska inte uppleva skuldkänslor eller någon ekonomisk börda för att ha varit ledig.

Vi börjar med fem dagar och tar sats i ett EU-direktiv

― Maria Löfgren, FOSU

FOSU tar stöd av ett EU-direktiv som betonar balans i arbetslivet. I direktivet nämns att man har rätt att vara ledig fem dagar i året för att vårda en anhörig med lön.

- Fem dagar är en kort tid men någonstans måste man börja. Man ska kunna vara ledig av rätt orsak, betonar Löfgren.

Sjukskrivningar, som nu används, kostar också för arbetsgivaren. Man har rätt att vara sjukskriven 1+9 dagar med lön innan FPA kopplas in. Inemot två veckor sjukledig med lön, på arbetsgivarens bekostnad således.

Läkarens sjukintyg behövs

Läkarens roll är avgörande för att en person, som vårdar en nära anhörig kunde bli vårdledig. Läkaren kan avgöra, när den anhöriga kommit in i livets slutskede och göra en uppskattning om när vårdledighet kan skrivas ut för en närstående i arbetslivet.

- Läkarintyget kunde vara det dokument som sedan leder till att vårdledigt med lön beviljas, säger Löfgren.

Jämställdhet är också viktigt, män ska också kunna ta del av vårdledigheten.

Arbetsgivarsidan kommenterar: Ökar kostnaderna

Kommunarbetsgivarnas förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas säger till Svenska Yle att FOSU:s förslag om vårdledighet ökar löneutgifterna för arbetsgivaren. Man måste hitta en vikarie för den som är borta.

- Kommunernas ekonomi är svag och alla nya utgifter måste synas noga, säger Nybondas-Kangas. Semesterdagarna ska beviljas till den anställda oberoende, så de ökar inte på arbetsgivarens kostnader. Även arbetstidsbankledigheter och ledighet utan lön för frånvaro av tvingande familjeskäl kan vara alternativ. Sjukledighet får man endast om den anställda själv är arbetsoförmögen.

Kommunarbetsgivarnas förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas står lutad mot en glasvägg och tittar in i kameran
Bildtext Kommunarbetsgivarnas förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.
Bild: KT Kuntatyönantajat

Hon tillägger att semestrarna för dem som hör till FOSU redan är långa, på årsnivå upp till sju och en halv vecka.

- En vårdledighet till har kommunarbetsgivarna inte råd med. Det här är dessutom ett prejudikat, när det gäller kollektivavtalen.

Omkring 200 000 finländare inom kommun, kyrka, stat och universitet hör till FOSU. Facket uppskattar att var tredje kommunanställd hör till FOSU. Det gällande kollektivavtalet går ut den sista mars.

Diskussion om artikeln