Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa kan få behålla sina öppna daghem – nämnden gick emot sparkraven

Från 2020
Uppdaterad 05.03.2020 10:32.
Barn leker med tågbana
Bild: Nathalie Lindvall

På grund av tuffa sparkrav har ett förslag varit att helt lägga ner alla öppna daghem i staden. Men nämnden för fostran och undervisning beslöt ändå att bevara verksamheten.

Nämndens ordförande Linnea West (SDP) uppger att man gjort noggranna beräkningar och kommit fram till att det finns en uppenbar risk för att en nedläggning av verksamheten i slutändan inte alls skulle spara pengar.

- Vi tror att många av de familjer som använder sig av de öppna daghemmen skulle skriva in sina barn i den ordinarie dagvården istället. Och då kostar det mer än vad det kostar idag när vi upprätthåller även den öppna dagvården, säger West.

Om alla barn som idag går i något av stadens fyra öppna daghem skulle skrivas in i den ordninarie småbarnspedagogiken skulle slutkostnaden landa på det dubbla, visar nämndens uträkningar.

Linnea West.
Bildtext Linnea West (SDP)
Bild: Yle/Elina Kaakinen

Efter en många timmar lång diskussion kom nämnden slutligen fram till att verksamheten bör bevaras. Beslutet var enhälligt.

- Vi vill inte heller skrota en verksamhet som är till stöd för många familjer. Många har kontaktat oss och vädjat för att Vasa ska ha kvar de öppna daghemmen.

Glada föräldrar

Bland de föräldrar som engagerat sig i frågan togs nämndens beslut emot med stor glädje. En av dem är Petra Söderman.

- Man kunde nog inte ignorera att så många personer opponerade sig mot det här. Men vi kände stor spänning hela onsdagen och var nervösa över vad nämnden skulle ta för beslut, säger Söderman.

Efter mötet var stämningen god och meddelanden skickades mellan föräldrarna under kvällen. En och annan lyckotår föll också.

För en vecka sedan startades en insamling emot sparplanerna som fick över 1000 namnunderskrifter.

- Det var Annika Kuoppamaa som startade namninsamlingen och jag lyfter på hatten för henne. Vi tror att listan påverkade beslutet och fick nämnden att inse att sparet måste komma från annat håll, säger Söderman.

Finns ingenstans att spara längre

Nämnden beslöt även att inte gå in för permitteringar av personalen inom småbarnspedagogiken. Endast administrativ personal kan möjligen permitteras.

Att nämnden inte kommer att nå de sparkrav som ställs visar enligt Linnea West hur slimmad småbarnspedagogiken redan är idag. Till stor del driver man verksamhet som är lagstadgad och därför inte kan dras in eller bantas ner.

Den öppna dagvården är inte lagstadgad, men inom nämnden är man alltså övertygad om att just den verksamheten defacto sparar pengar.

- Det finns helt enkelt inga områden kvar där vi kan spara, säger West.

West påpekar att stadsstyrelsen har sista ordet i frågan.

- Det här är bara nämndens beslut.

Nästa styrelsemöte är den 16 mars.

Diskussion om artikeln