Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Åttor och nior läser svenska bara en timme i veckan - vi har inte råd med mer, säger Lojo stad

Från 2020
Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Bildtext Tvåspråkigheten är sak som Lojo för fram i reklamen, påpekar den finska föreningen för språklärare i Västnyland. Bilden är inte från Lojo.
Bild: Yle / Monica Forssell

Det behövs mer svenskatimmar i de finska skolorna i Lojo.
Det anser en förening för språklärare i Västnyland, Länsi-Uudenmaan kieltenopettajat. Men staden anser sig inte ha råd med mer.

Språklärarföreningen uppmanar Lojo stad att öka antalet svenskatimmar i veckan från en till två i årskurserna åtta och nio i de finska skolorna.

I motiveringarna står det att elevernas motivation har minskat och inlärningen har försvårats i och med att antalet svenskatimmar sjönk för några år sedan i samband med en reform. Reformen tidigarelade svenskundervisningen i Lojo men det totala antalet timmar ökades inte.

Andra kommuner har satsat på svenskan

Det är just i årskurserna åtta och nio som eleverna borde utveckla sina språkkunskaper och satsa på goda vitsord med tanke på framtiden, enligt språklärarföreningen.

I Helsingfors, Esbo, Grankulla och åtminstone 18 andra kommuner har man ökat på antalet lektioner i svenska för åttonde- och niondeklassare, påpekas i språklärarnas medborgarinitiativ.

Lojo för fram tvåspråkigheten också i sin marknadsföring. Här får inte Lojo hamna på efterkälken bakom huvudstadsregionen, anser föreningen.

Förnyad läroplan omfördelade svenskatimmarna

I samband med att läroplanen förnyades år 2016 minskade antalet lektioner i svenska från två till en i veckan i årskurserna 8 och 9.

Samtidigt tidigarelades studierna i svenska, så att eleverna redan på sexan läser svenska två timmar i veckan. Men det totala antalet svenskatimmar i grundskolan höjdes alltså inte.

Kanske mer svenska i framtiden?

Nämnden för barn, unga och familjer beslöt på onsdagen (4.3) att staden inte nu har råd att öka antalet svenskatimmar.

På förslag av Jani Meling (Gröna) beslöt nämnden ändå att om Lojos ekonomi förbättras, är det möjligt att överväga en ökning av svenskundervisningen.

Lojo stad har status som tvåspråkig kommun.

Diskussion om artikeln